AKTUALNOŚCI

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Msze św. o 7,30, 10,30  o 14,30 . Dzisiaj również modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja z racji niedzieli synodalnej.  

W środę  zakończenie nabożeństw różańcowych . Bóg zapłać wszystkim , którzy uczestniczyli w nabożeństwach.

W poniedziałek i środę Różaniec będzie przed Mszą św. W poniedziałek Różaniec poprowadzą kandydaci do Bierzmowania       a w środę dziewczynki z DSM-u.

W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych . Msze św. o 7,30 i 10,30 . Po sumie procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

Jak co roku w Uroczystość Wszystkich Świętych będą zbierane ofiary do puszek na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać  okazaną  hojność.

Spowiedź św. przed Wszystkimi Świętymi i I Piątkiem będzie we wtorek od 16.00-17,00. Skorzystajmy z okazji do spowiedzi , tym bardziej że stan łaski Uświęcającej jest koniecznym warunkiem do zyskania odpustów dla  zmarłych.

W piątek przypada Dzień Zaduszny – wspomnienie  wszystkich wiernych zmarłych Msze św. o 7,30   i 17,00. Przed Msza  św. będą  czytane Wypominki   i modlitwa za zmarłych.

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych możemy pomóc naszym zmarłym przez zyskiwane odpusty. Aby zyskać odpust należy nawiedzić cmentarz  i pomodlić się za zmarłych a ponadto spełnić warunki zwykłe : spowiedź , Komunia św. , modlitwa w intencjach Ojca św.  oraz wyzbycie się przywiązania nawet do najmniejszego grzechu. Pouczenie o warunkach , które trzeba spełnić znajduje na tablicy ogłoszeń  

W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek i Sobota miesiąca.  Do chorych udam się w piątek o godz. 9,00 .

W sobotę Msza św. i Różaniec za zmarłych o godz. 17,00. Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy za naszych  zmarłych.

We wtorek po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółków Koniec Podlasem, Żabno I i Stary Janowiec.

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Jolanta Pryga, Irena Pryga, Władysława Janiec  i Renata Tabor

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Misyjną. Składka  przeznaczona jest na  cele misyjne kościoła.  Dzisiaj też zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać. O 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.

W tygodniu Msze św. i Różaniec  o godz. 17,00. Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza osoby, które do tej pory jeszcze w nich nie uczestniczyły.

     W szczególny sposób zapraszam

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.  

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i V 

     w środę               kl VI  i VII

     w czwartek         kl. VIII i uczniowie  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Jako ostania niedziela miesiąca będzie też niedzielą synodalną.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10,30 odbędzie się obrzęd przyjęcia aspirantów do Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapraszam na to szczególne nabożeństwo rodziców aspirantów.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółków Pniaki i Podlesie,  Żabno II i Centrum

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  

     w sobotę  od godz. 9,00 proszone są następujące panie: Krystyna Ryba, Maria Kokoszka, 

     Halina Milas i Bernadeta Ryba.        

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny oraz kalendarze rolnicze.

Obchodzimy dzisiaj  XVIII   Dzień Papieski pod hasłem „ Promieniowanie ojcostwa”.  Bóg zapłać wszystkim , którzy złożą  ofiary  do puszki , które będą przeznaczone na stypendia dla młodzieży zdolnej ale ubogiej . O godz. 14,30 odbędzie okolicznościowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły  , następnie będzie  Różaniec i Msza św. Zapraszam wszystkich na świętowanie  Dnia Papieskiego w naszym kościele.

W tygodniu Msze św.  i  Różaniec o godz. 17,00 . Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach. W szczególny sposób zapraszam  :

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.  

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i V 

     w środę               kl VI  i VII

     w czwartek         kl. VIII i uczniowie  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Teresy od Jezusa  dziew. i dok. Kośc.   

We wtorek -  św. Jadwigi Śląskiej

W środę - św. Ignacego Antiocheńskiego męcz,

W czwartek – św. Łukasza Ewangelisty  

W sobotę - św. Jana Kantego  

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W  przyszłą Niedzielę obchodzić będziemy  niedzielą misyjną. Składa  przeznaczona będzie na  cele misyjne kościoła. Będą też zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie  za ich pracę.

Zbliża się miesiąc Listopad – czas  szczególnej pamięci o naszych zmarłych – Postarajmy się jak najwcześniej uporządkować grobów naszych bliskich i  posprzątać cmentarz ,a przez Wypominki możemy objąć zmarłych z naszych rodzin modlitwą wspólnoty parafialnej Kartki na wypominki roczne i listopadowe znajdują się na stoliku za ławkami

W najbliższy piątek w naszej diecezji rozpocznie się kurs ceremoniarza . Na kurs  z naszej parafii zostali zgłoszeni dwaj lektorzy Mateusz Pulak i Marek Stec. 

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółku Górka.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Anna Minorczyk, Magdalena Para, Zuzanna Ryba i Kazimiera Piotrowska.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  O godz. 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.

W tygodniu Msze św. i Różaniec o godz. 17,00. Zachęcam do licznego udziału   w nabożeństwach. W szczególny sposób zapraszam  :

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.   

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i V  

     w środę               kl VI  i VII

     w czwartek         kl. VIII i uczniowie  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W piątek na Msze św. i Różaniec zapraszam uczniów klasy VIII i III Gimnazjum   w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W sobotę 13 października maja przypada 101 rocznica ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie    W związku z tym dzisiaj nabożeństwo różańcowe będzie połączone z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcam wszystkich do licznego udziału nabożeństwie   i procesji./ szczególnie dzieci i młodzież /

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić również  osiemnasty  Dzień Papieski pod hasłem  Promieniowanie Ojcostwa. W tym dniu jak zawsze będą zbierane ofiary do puszek na stypendia dla młodzieży zdolnej ale ubogiej . Za  złożone ofiary Bóg zapłać .

W związku z Dniem Papieskim w przyszłą niedzielę o 14,30 odbędzie okolicznościowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły  , następnie będzie  Różaniec i Msza św. Zapraszam wszystkich na świętowanie  Dnia Papieskiego      w naszym kościele.

W niedzielę 14 października w Tarnowie odbędzie się X marsz dla Życia i Rodziny. 

      Ksiądz Biskup serdecznie zaprasza na ten  marsz małżeństwa i rodziny naszej diecezji oraz  

      ruchy i stowarzyszenia o charyzmacie rodzinnym zaś wszystkich Diecezjan zachęca w tym

     dniu do szczególnej modlitwy w intencji rodzin, małżeństw i każdego poczętego życia

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółku Nowa Wieś.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Anna Pulak, Helena Pulak, Anna Pulak i Halina Mol.

Do nabycia : kalendarze  rolnicze i Gość Niedzielny.

Dzisiejsza niedziela jest Diecezjalnym Dniem Modlitw o Trzeźwość. Jako ostatnia niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja . 

Jutro rozpoczniemy Nabożeństwa Różańcowe. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych.   

W niedzielę Różaniec o godz. 14,30 a następnie Msza św. Od najbliższej niedzieli  przez cały październik będą więc trzy Msze św.: o 7,30,  10,30  i 15,00

Msze św. tygodniu Msze św.  i  Różaniec  o  godz. 17,00 , wyjątkowo w środę i piątek       o godz. 17,30 .

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus

We wtorek - św. Aniołów Stróżów

W czwartek  - św. Franciszka z Asyżu

W piątek - św. Faustyny Kowalskiej

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia..

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed       I Piątkiem   w czwartek od 16.00- 17.00.  Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00

W czwartek  po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów. Obecność wszystkich obowiązkowa.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Renata Mrozowska, Maria Pryga, Karolina Frankowicz i  Maria Frankowicz.

W zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze , a u ministrantów prasę katolicką.

 

    

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek , czwartek i sobotę  o 7,00   we wtorek, środę  i   piątek  o 18,00.

W tym tygodniu :

W czwartek  -   św. Wincentego a Paulo, kapłana  

W piątek - św. Wacława , męcz.

W sobotę - Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość . Będzie to również niedziela synodalna.

W środę o godzinie 17,00 spotkanie dla wszystkich aspirantów.

W piątek po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów. Obecność wszystkich obowiązkowa.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Dobosz, Edyta Dobosz, Eugenia Jasina i Czesława Kmieć

W zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze , a u ministrantów prasę katolicką.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie  i Tarnowie oraz ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać .

W tygodniu Msze św.: w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę i piątek  o 18,00      

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Stanisława Kostki , zak.

W czwartek -  św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy męcz.

W piątek - św. Mateusza, Ap.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Teresa Pęczek, Irena Nosal, Krystyna Pęczek i Danuta Jakubus 

            Rozpoczynamy dzisiaj VIII Tydzień Wychowania pod hasłem  „Wychowawca chrześcijański w procesie rozeznawania powołania”. Módlmy się za wszystkich uczniów oraz  tych.  którzy uczestniczą w procesie wychowania; rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.

W tym tygodniu będzie zmieniony porządek nabożeństw . Msze św. : w poniedziałek  i wtorek o 18,00,  w środę, czwartek, piątek     i sobotę o  7,00,   

W tym tygodniu :

W czwartek - św. Jana Chryzostoma

W piątek - święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W sobotę - NMP Bolesnej 

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 10,30 będzie odprawiona w intencji  uczniów rozpoczynających naukę we wszystkich typach szkół średnich a szczególnie klas pierwszych, które zapraszają rodziców, nauczycieli i wychowawców   oraz koleżanki                        i kolegów z klas starszych

Przyszła niedziela będzie Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II  w Krakowie i Tarnowie. Będą też zbierane ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Pragnę serdecznie podziękować za wymianę rynien na wieży kościoła Panom Tomaszowi Grzech, Jarosławowi Mol i Leszkowi Drąg.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby  : Janina Pulak, Antoni Wąż, Maria Biernat, Sylwia Frankowicz, Grażyna Zboch i Marzena Sztejenka.

Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, są również kalendarze rolnicze w cenie 21 zł.

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

W poniedziałek  o godz. 8,00  Msza św.  na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszam wszystkie dzieci z naszej szkoły, ich rodziców , nauczycieli i pracowników szkoły.

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek o 8,00  ,  we wtorek, środę, czwartek i piątek  o 18,00 , w sobotę  o 7,30

W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek miesiąca. Do chorych udam się w piątek   o godz. 8,00.  

Spowiedź św. przed I Piątkiem w czwartek 0d 17,00 do 18,00

W sobotę uroczystość Narodzenia NMP . Msza św  rano o godz. o 7,30. Po Mszy św.  poświęcenie ziarna siewnego.

W sobotę 8 września odbędzie się  Pielgrzymka do Odporyszowa. Zapisy do środy. Osoby , które chcą wracać autokarem wpłacają po 10 zł, pozostałe 5 zł / jest to koszt ubezpieczenia i organizacji pielgrzymki. Wyjście sprzed kościoła o godz. 7.00

Dowóz młodzieży do Gimnazjum w Radomyślu w poniedziałek  o godz. 7,00

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła wyjątkowo w piątek  od godz. 18,30 proszone są panie : Agnieszka Cyganowska, Zofia Wolak, Marzena Tabor, Lucyna Jasina

Zachęcam dom nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Dzisiaj również zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek,  środę  i  piątek o 18,00.

W tym tygodniu

W poniedziałek – św. Moniki

We wtorek – św. Augustyna , bpa i dok. Kośc.

W środę  - wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca.   

Spowiedź św. rozpoczęciem roku szkolnego będzie codziennie przed Mszą św.   Niech wszystkie dzieci, jak również młodzież przystąpią do sakramentu pokuty.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółków  Koniec Podlasem, Stary Janowiec , Żabno II         i Żabno I

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Władysława Wolak, Zofia Furgał, Marta Moździerz i Maria Furgał.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny    

Dzisiaj  w naszej parafii i miejscowości odbędą się dożynki gminne. Rozpoczną się Mszą św. o godz. 14,00 , a następne uroczystości dożynkowe będą odbywać się na placu szkolnym. 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek  i sobotę o 7,00 we wtorek,  środę  i piątek o 18,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Bernarda , opata i dok. Kośc.   

We wtorek - św. Piusa X, pap.     

W środę - NMP Królowej 

W piątek  – św. Bartłomieja Ap.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Przyszła niedziela jako ostatnia niedziela miesiąca będzie obchodzona jako niedziela synodalna.

Spotkanie Rady Parafialnej we wtorek po Mszy św.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółku     Pniaki Podlesie, Nowa Wieś.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Renata Giża, Magdalena Pryga, Danuta Pryga i Zofia Pulak.

Dzisiejsza składka  przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Bóg zapłać.

W środę  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny . Msze św. o 7,30  i 10,30. Po Mszach św. poświęcenie ziół i kwiatów a po sumie również wieńców żniwnych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek ,czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek i piątek   o 18,00.   

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Maksymiliana Marii Kolbego, męcz.

W piątek  -  św. Jacka , prezb.

Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia.

W przyszła niedzielę w naszej parafii i miejscowości odbędą się dożynki gminne.

Rozpoczną się Mszą św. o godz. 14,00 , a następne uroczystości dożynkowe będą odbywać się na placu szkolnym.  

Ofiary dla Sióstr będę w tym miesiącu zbierane w czwartą niedzielę 26 sierpnia.

We wtorek po Mszy św. spotkanie ma aspirantów, ministrantów i lektorów.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom Górki.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła    w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Czesława Frankowicz, Barbara Frankowicz, Joanna Mrozowska , Irena Grzech, Agnieszka Stec, Teresa Pryga, Ewa Sadowska       i Helena Pulak. 

 

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. w tygodniu w  poniedziałek , czwartek  i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek  o 18,00.  Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza dzieci i młodzież,  ministrantom przypominam o dyżurach także w czasie wakacji.

W tym tygodniu :

W poniedziałek święto Przemienienia Pańskiego

W środę – św. Dominika , prezb.

W czwartek – św. Teresy Benedykty od Krzyża    

W piątek   - św. Wawrzyńca, męcz..

W sobotę - św.  Klary, dziew.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą  niedzielę składka  będzie przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II  w Krakowie i Tarnowie.

Trwają prace przy wieży kościoła, została już wytynkowana jedna ściana , na pozostałych  uzupełniane są tynki . Założono nowe parapety, które wykonał p. Józef Skowron , za co Mu serdecznie dziękuję.

Proszę o złożenie ofiar na cele inwestycyjne  po 50 zł od rodziny. Proszę również o zabranie list ze stolika pod chórem. 

Bóg zapłać  za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby: Zofia Bielat, Barbara Bajor, Anna Mrozowska, Dorota Grzech i Tadeusz Mrozowski

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

W naszej diecezji dzisiejsza niedziela  obchodzona jest jako niedziela synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Po sumie poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

W środę  rozpoczynamy miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości. Uczyńmy wszystko  –  przez modlitwę, przykład życia i oddziaływanie apostolskie by sierpień stał się  miesiącem trzeźwości w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie . 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek i sobotę  7,00 we wtorek i czwartek  o 18,00   w  środę i  piątek o 18,30.   

W tym tygodniu :

We wtorek św. Ignacego z Loyoli, prezb.

W środę – św. Alfonsa Marii Liguoriego

W sobotę – św. Jana Marii Vianneya

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca sierpnia.  Do chorych udam się w piątek od godz. 8,00

Spowiedź przed I piątkiem w  czwartek od 17,00   do 18,00

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie:  Paulina Grzech-Lis, Czesława Błachaniec, Roksana Błachaniec, Bogusława Bielat.

Prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

      

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek, środę i piątek o 18,00

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Brygidy , zak. Patronki Europy

W wtorek – św. Kingi , dziewicy

We środę – św. Jakuba Apostoła , jak również św. Krzysztofa.

W czwartek - św. Joachima i Anny

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę po sumie będzie poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia  św. Krzysztofa.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Marzena Cymbor, Czesława Pryga, Elżbieta Słowik, Krystyna Grzech i Helena Gawryś.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Dzisiaj  też zbierane są  ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel

W środę – św. Szymona z Lipnicy 

W piątek  -  bł. Czesława         

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Małgorzata Juzba, Wiesława Barłóg, Kinga Mucha, Agnieszka Frankowicz i Wioletta Kokoszka.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny , Mały Gość Niedzielny – numer wakacyjny

Dzisiaj  do naszej parafii przybędą pielgrzymi z Przemyśla udający się na Jasną Górę.  Proszę o przyjęcie pielgrzymów na nocleg i o poczęstunek. Proszę przyjść na powitanie pielgrzymów ok. 20,00 i zabranie ich do swoich domów.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek o 7,30 / Msza . z udziałem pielgrzymów / czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.

W tym tygodniu :

     W środę - św.  Benedykta, opata –

W czwartek - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu       

W piątek   - Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników 

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne  w Tarnowie , będą zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po Mszy św.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Małgorzata Warzecha, Iwona Prząda, Janina Łuc i Małgorzata Wolska.     

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i mały Gość Niedzielny 

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca - adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. w tygodniu we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 18,00. ,   w poniedziałek i sobotę o 7,00 .  Zachęcam do udziału we Mszach św. w dni powszednie zwłaszcza dzieci i młodzież.. Ministrantom i lektorom przypominam o dyżurach w tygodniu. 

W tym tygodniu :

W poniedziałek – święto Najświętszej Marii panny  Tuchowskiej

We wtorek - św. Tomasza Apostoła

W piątek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca.  Spowiedź św. przed I Piątkiem będzie codziennie przed Mszą św. – w tym miesiącu  nie  będzie księży z poza parafii.  W czwartek będzie spowiedź dla dzieci , a piątek dla starszych - proszę nie odkładać spowiedzi na piątek Do chorych udam się piątek o godz. 8,00

W przyszłą niedzielę  do naszej parafii przybędą pielgrzymi z Przemyśla udający się na Jasną Górę. Okażmy im jak zawsze gościnność i życzliwość. Proszę o przyjęcie pielgrzymów na nocleg i o poczęstunek. Proszę przyjść na powitanie pielgrzymów ok. 20,00 i zabranie pielgrzymów do swoich domów.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za II kwartał mieszkańcom przysiółków Żabno I i Żabno II

Zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Furgał, Paulina Rek, Danuta Grzech, Zofia Gancarz Przemyska

       

Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową ku czci św. Jana Chrzciciela. Msze św. o 7,30  i 11,00  Sumę  odpustową odprawi i kazanie wygłosi  ksiądz  prałat  Bogdan Węgrzyn .

     Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia aby uczcić naszego patrona  św. Jana Chrzciciela

Msze św. w tygodniu w poniedziałek , czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek  i środę   o 18,00.

W tym tygodniu:

W środę – wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy

W czwartek – św. Ireneusza męcz.

W piątek Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła . Msze św. o godz. 7,30 i 18,00 . Składka z tego dnia przeznaczona do dyspozycji Ojca św. / na tzw. Świętopietrze./

W tym dniu z racji uroczystości nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Ryszarda Starzyk, Renata Dudło, Joanna Augustyn, Kazimiera Nawój, Elżbieta Pulak i Beata Halik.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Niedziela

Dzisiaj zbierane są również ofiary dla Sióstr jak wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać .

Msze św. w tygodniu w poniedziałek,  wtorek,  środę, czwartek i piątek  o 18,00 ,  w  sobotę  o 7,00.

W piątek  godz. 8,00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Po Mszy św. dzieci z Przedszkola  otrzymają pamiątkowe dyplomiki.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci św. Jana Chrzciciela. Msze św.  Prymaria o 7,30,  Suma Odpustowa o 11,00 .  Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi Ks. Dr Bogdan Węgrzyn . Proszę o religijne przeżycie odpustu parafialnego. Proszę o wszystkie posługi jak w Boże Ciało. , proszę o liczny udział naszych strażaków.

W czwartek od godz. 17,00 do 18,00 spowiedź św. dla dzieci  przed zakończeniem roku szkolnego i dla starszych odpustem  Zachęcam do spowiedzi aby w niedzielę móc przystąpić do Komunii św. i zyskać odpust związany z uroczystością patrona parafii.

W środę  po Mszy św. spotkanie dla wszystkich lektorów, ministrantów i aspirantów. Obecność wszystkich obowiązkowa.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za II kwartał mieszkańcom przysiółków Koniec Podlasem i  Stary Janowiec .

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła    w sobotę od godz. 9,00 proszone są  następujące osoby :  Małgorzata Nawój, Renata Zaraza i Jolanta Cymbor .Antonina Cymbor, Czesława Guzik, Teresa Ćwięka, Zdzisław Milas, Maria Kiszka, Stanisława Dobosz, Bożena Maciąg, Dorota Babiarz, Zofia Kuciemba A ponieważ pracy jest wiele , proszę o pomoc młodzież naszej parafii – młodzież gimnazjum, szkół średnich  i starszych klas szkoły podstawowej .  

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Niedziela

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002