Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu

- aktualne tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu, dowody osobiste 
- ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej 
- zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego 
   (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również 
    skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli 
    wcześniej zawarto związek cywilny