Chrzest

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu

- akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców 
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu
  wiary