Bierzmowanie

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu

- metryka chrztu 
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo 
  katechizacji 
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
- zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia S. Bierzmowania