AKTUALNOŚCI

 

Pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.                                                                                              

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i  piątek o 16,30 ..  

W tym tygodniu :

W poniedziałek -  św. męcz. Pawła Miki i Towarzyszy .

W piątek – św. Scholastyki, dziew.

W sobotę – NMP z Lourdes

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W sobotę będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorego . Pamiętajmy zwłaszcza w tym dniu o modlitwie w intencji chorych i cierpiących, jak również wszystkich opiekujących się chorymi w szpitalach , hospicjach i domach.

Jak co roku  możemy przekazywać  1 %  naszego podatku na rzecz Caritas naszej diecezji  i w ten  sposób pomóc ludziom ubogim i potrzebującym. Procedura przekazania , jak również numer konta na stronach internetowych Caritas. 1 procent możemy również przekazać na fundację Śnieżki i pomóc pewnej chorej dziewczynce. Na stoliku znajduje się kilka broszurek jak to można uczynić.

W ostatnią środę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Na początki przedstawiłem Radzie Parafialnej sprawozdanie finansowe za 2016 rok., następnie omówiono  aktualne sprawy  parafii. Podjęto decyzję że w tym roku zostanie odnowiona elewacja wieża kościoła, Chcemy również obłożyć kamieniem fundamenty kościoła , jednak to będzie zależeć od ofiarności parafian . Jeżeli  wszystkie rodziny a także osoby pracujące włączą się w sfinansowanie planowanych inwestycji to będzie możliwe.

W tym roku o troskę o cmentarz proszone są rodziny ze Starego Janowca.

Bóg zapłać za pomoc w rozebraniu  szopki i choinek . Pracowali panowie Julian Cichoń, Andrzej Tabor,  Marcin i Marek Pulak oraz młodzież naszej parafii : Maria Mol, Felicja Ryba, Edyta Grzech, Natalia Starzyk,  Elena Bielat, Izabela i Weronika Cetnar, Natalia Dobosz,  Faustyna Pryga, Oliwia  Ryba, Sergiusz Grzech, Daniel Bator, Bartosz Bajor, Wiktor i Bartek Pulak, Mateusz Pulak, Dominik i Wiktor Furgał,  Igor Frankowicz i Karol Cetnar

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółku Górka     

Bóg zapłać za ofiarę 1000 zł na cele parafialne pewnej rodzinie spoza parafii

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie:  Teresa Bajor, Agnieszka Bajor, Kazimiera Nawój i Maria Sroczyńska.

                       

Msze św. w tygodniu  we wtorek i czwartek o 16,30  w środę i piątek o 17,00  w poniedziałek i sobotę o 7,00.    

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Jana Bosko , prezb.

W piątek  -  św. Błażeja.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W czwartek będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego / Matki Bożej Gromnicznej/. Msze św. o 7,30 i  16,30. W czasie Mszy św. poświęcenie gromnic.  Składka z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów klauzurowych – z racji Dnia Życia Konsekrowanego

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed  I Piątkiem będzie w czwartek od 15,30      do 16,30 . Do chorym udam się w piątek o godz. 8,00.

W środę zapraszam na spotkanie Radę Parafialną na plebanię na godz. 18,00

W piątek na Msze św. zapraszam młodzież Gimnazjum klasy I, II i III w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W sobotę na godzinę 9,00 proszę osoby , które dekorowały na święta kościół,   o rozebranie szopki i choinek. O pomoc proszę p. Andrzeja i panów , którzy osadzali choinki.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom Pniaków i Podlesia

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę wyjątkowo o 10,30  proszone są następujące osoby : Leszek Drąg, Sylwia Kokoszka, Agata Bator, Rozalia Frankowicz, Irena Bajor, Teresa Frankowicz i Czesława Warzecha.  

                                                                    3  niedziela zwykła              22 .01.2017.  

Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 16,30        

W tym tygodniu:

We wtorek  - św, Franciszka Salezego, bp i dok. Kość.    

W środę  - święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

W czwartek - św. Tymoteusza i Tytusa biskupów.  

W piątek - bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

W sobotę - św. Tomasza z Akwinu prez. i dok. Kość.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę o 9,00  proszone są panie :  Małgorzata Grzech, Marta Grzech, Anna Kokoszka i Izabela Kokoszka.

Do nabycia prasa katolicka - Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny

 

                                                                Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

                                      W związku  z możliwością wystąpienia na naszym terenie ptasiej grypy

                                 Informuję że dniu 24 stycznia 2017 roku / wtorek / o godz. 11,00 w sali obrad      

            w  Radomyślu Wielkim odbędzie się szkolenie dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki w gospodarstwie .

                    Wiedza na temat grypy ptaków i zastosowanych środkach związanych ze zwalczaniem tej choroby

                                     jest ważnym elementem w procesie zapobiegania wystąpienia tej choroby.

                                                           2 niedziela zwykła                   15. 01. 2017

Dzisiaj o godz.  14,00 Msza św. z okazji dnia Babci i Dziadka. Po Mszy św. spotkanie w szkole: życzenia dzieci, łamanie się opłatkiem, poczęstunek i wspólne kolędowanie. 

Dzisiaj  zbierane są  ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu w Poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę   piątek o 16,30. Zachęcam do udziału we Mszach św. w dzień powszedni zwłaszcza w środy i piątki.

W środę rozpoczyna się w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

W tym tygodniu:

We wtorek - św. Antoniego opata  

W czwartek – św. Józefa Sebastian Pelczara   

W sobotę - św. Agnieszki męcz.

          Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia.

Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie w czasie kolędy  , za podwożenie i za ofiary złożone przy tej okazji. 

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące panie: Władysława Nawój, Wioletta Nawój, Agnieszka Pabian i Danuta Grzech

Do nabycia Gość Niedzielny

                                                    Niedziela Chrztu Pańskiego                2017-01-08           

Dzisiejszą niedziela rozpoczyna w kościele okres zwykły. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu a po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. w tygodniu w racji trwającej kolędy w poniedziałek,  wtorek, czwartek i sobotę o 7,00 , w środę   piątek o 16,30.

W środę na godz. 18,00  zapraszam na  spotkanie opłatkowe  na plebani: członków  Rady Parafialnej, Panie z Caritasu, Panią Dyrektor Annę Cetnar, Pana Sołtysa Mariusza Bajora, naszego Radnego Pana Andrzeja Jasinę oraz Komendanta naszej Straży Pana Bronisława Słowika.

W niedzielę o 14,00 Msza św. z okazji  dnia Babci i Dziadka. Wraz z dziećmi, rodzicami,  nauczycielami, P. Dyrektor naszej szkoły,  paniami z Caritas, panami z OSP oraz z Grupą Wieńcową  zapraszam na spotkanie opłatkowe wszystkie Babcie i Dziadków oraz osoby starsze samotne. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. Po Mszy św. spotkanie w remizie: życzenia dzieci, łamanie się opłatkiem, poczęstunek i wspólne kolędowanie.   

W przyszłą niedzielę  będą też zbierane ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

Bóg zapłać wszystkim uczestnikom kolędy misyjnej również rodzicom, którzy pomogli przeprowadzić kolędę. Bóg zapłać wszystkim którzy kolędników przyjęli i złożyli ofiary.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne mieszkańcom przysiółków Żabno I , Stary Janowiec, Pniaki Podlesie i Koniec Podlasem                   

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Halina Kilian, Janina Kokoszka, Danuta Szęszoł i Ewa Milas.

 

  PORZĄDEK KOLĘDY

Poniedziałek od 13,00  Janowiec – Centrum II  - od p. Stanisława Jakubus

                                                                                    do p. Juliana  Cichonia.

Wtorek   od   14,00   Janowiec Centrum I  od p. Józefa Skowrona do  p. Wiesława Ryby

       

Sobota    od  8,30  Żabno I – od p. Józefa Kiliana do p. Jacka Kokoszki

                       Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki               1. 01 .2017    

Przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Nowy Rok. Msze św.          o 7,30   i  10,30  

Msze św. w tym tygodniu  w poniedziałek i sobotę o 16,30  , we wtorek , czwartek i sobotę  o 7,00.  

W piątek będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego Święto – Trzech Króli. Msze św. o 7,30 i 10,30 . Na sumie poświęcenie złota, kadzidła mirry i kredy. . Składka przeznaczona na cele misyjne.

W uroczystość Trzech króli od godz. 13,00 nasze domy będą odwiedzać kolędnicy misyjni . Przez udział w kolędzie i złożone ofiary możemy pomóc w szczególny sposób dzieciom Afryki. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kolędników  i złożone  ofiary

Spotkanie dla kolędników misyjnych w środę po Mszy św./ na spotkanie proszę również młodzież Gimnazjum/

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca. Pierwszy Piątek wypada Święto Trzech Króli nie będzie więc wyjazdu do chorych. Spowiedź przed   I Piątkiem codziennie przed Mszą św.

W przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego.

Przyszła niedziela będzie niedzielą adoracyjną i niedzielą zmiany tajemnic różańcowych.

Porządek kolędy w tym tygodniu:

Wtorek  od 14,00 Koniec i Podlasem  od p. Radosława Muchy  do p. Kazimierza  Prygi

Czwartek    od 13,00     Żabno II –  od p. Jana Kokoszki  do p. Jerzego Grzech

Sobota   od 8,30  Pniaki i Podlesie – od p. Leszka Kiszka do p. Radosława Nawój

Niedziela od 13,00   Żabno II –  od p. Arkadiusza Kokoszka do p. Czesława  Nawój    

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Beata Kiszka, Marzena Popera, Maria Kmiecik i Małgorzata Nowak.

                              Święto Świętego Szczepana                    26. 12 .2016.    

  

Święto , św. Szczepana  , pierwszego Męczennika. Po sumie poświęcenie owsa . Składka z tego dnia przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie 

Msze św. w tym tygodniu  we wtorek  i sobotę o 16,30  , w    środę, czwartek i piątek o 7,00    

W tym tygodniu :

W wtorek - św. Jana Apostoła i Ewangelisty / po Mszy św. poświecenie wina /

              W środę    - św. Młodzianków  Męczenników

              W piątek   - Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

          Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia  

W sobotę  zakończenie starego roku. Msza św. i nabożeństwo dziękczynne o godz. 16,30. Zapraszam wszystkich do udziału w tym nabożeństwie.

W niedzielę  Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. o 7,30      i  10,30   Przed  Mszą św. odśpiewamy hymn do Ducha Świętego.

W środę  w naszej parafii rozpocznie się Kolęda . Kolęda to błogosławieństwo   domu, wspólna modlitwa i rozmowa duszpasterska również na tematy aktualne dla  parafii .   

 

PORZĄDEK KOLĘDY

        

Środa    od 8,30   Nowa Wieś – od p. Tadeusza Wolaka  do p. Andrzeja Jasiny

                     a następnie Górka – od p. Mariana Madury do p. Bronisława Pęczka

      Czwartek   od 8,30    Koniec i  Podlasem od p. Antoniego Grzech do p. Krzysztofa        

                                        Mrozowskiego

       Piątek    od 8,30  Stary Janowiec    od p. Bogdana Starzyka   do p. Aleksandra Barłóg

    

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę o 9,00  proszone są panie : Maria Cymbor, Teresa Dobosz, Elżbieta Pulak i Zofia Frąc

3 niedziela Adwentu         11. 12 .2016.     

Dzisiaj rozpoczynamy „Dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin”.  

Msze św. w tym tygodniu  w poniedziałek, wtorek, czwartek o 16,30 ,w piątek        o 17,00,  w środę i sobotę o  7,00

W piątek będzie   - SPOWIEDŹ PARAFIALNA – przed Bożym Narodzeniem.

Godziny spowiedzi:

 od 14,00    -   15,30 

 od 16,00    -   17,00. 

Komunia św. będzie udzielana co pół godziny. O 17,00 będzie Msza św.

     Módlmy się o dobrą spowiedź dla wszystkich i zachęcajmy  do niej siebie nawzajem

W piątek rozpoczniemy  Nowennę do Dzieciątka Jezus

W przyszłą niedzielę  będą zbierane ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

Od jutra w kościele będzie wystawiony kosz na produkty i puszka na ofiary pieniężne. Okażmy wrażliwość i  podzielmy się z potrzebującymi  tym co mamy, by w ten sposób i dla nich były radośniejsze święta.

Siostra Przełożona serdecznie dziękuje za życzliwe przyjęcie, nabycie opłatków i za ofiary złożone przy tej okazji. Msza św. dziękczynna od Sióstr w intencji rodzin w parafii będzie odprawiona na Pasterce

W zakrystii  można nabywać świece na stół wigilijny.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszańcom Górki

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie   

      kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Zuzanna Łabęcka, Agnieszka  

       Pabian, Bogusława Ryba i Anna Skowron.

                                                                      II niedziela Adwentu                4. 12 .2016.    

Dziś pierwsza niedziela  miesiąca adoracyjna, po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Dzisiaj , jak co roku odbywa się zbiórka do puszek na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za  ofiary

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek  16,30 , w sobotę o godz. 7,00.   Zachęcam wszystkich do licznego udziału w Roratach  :  dzieci , młodzież i starszych.  

W czwartek  Uroczystość   Niepokalanego Poczęcia  N.M.P. Jest to patronalne święto Sióstr Służebniczek i święto DSM. Msza św. o 16,30.

We wtorek po Mszy św. będzie spotkanie ze św.  Mikołajem dla ministrantów, lektorów i DSM-u 

W tym tygodniu Siostra Przełożona nawiedzi nasze rodziny z opłatkami na stół wigilijny. Opłatki za chwilę zostaną poświęcone        – i takie opłatki powinny  być na stole w rodzinie katolickiej. Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie Siostry i dziękuję za ofiary złożone przy tej okazji. Będą one  wyrazem naszej wdzięczności  za modlitwę i ofiarną pracę Sióstr dla naszej wspólnoty parafialnej.      Plan odwiedzin:

          Poniedziałek  od  8,30  

    Nowa Wieś  od   p. Tadeusza Wolaka , następnie Górka i Centrum  do p. Józefa  

    Skowron

                   Wtorek od 8,30  

     Koniec i Podlasem  od p. Mirosława Frankowicza  do p. Kazimierza  Prygi

     następnie część Starego Janowca od  p. Krzysztofa Wolskiego do p. Aleksandra Barłóg

                   Środa  od 8,30  

         Żabno II   i Żabno I –  od p. Jana Kokoszki  do p. Józefa Kiliana

                   Piątek    od 8,30 

          Pniaki i Podlesie – od p. Leszka Kiszka do p. Marii Sroczyńskiej i II część Starego  

         Janowca od  p. Bogdana Starzyka   do p. Gancarz-Przemyskiej    

     Od jutra można będzie nabywać świece na stół wigilijny, które są symbolem i wyrazem  miłości do ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia .

Udało się uruchomić stronę internetową parafii. Strona będzie na bieżąco aktualizowana i ubogacana. Adres strony internetowej  www.parafia-janowiec.pl Pragnę podziękować za przygotowanie strony internetowej p. Jackowi Skowron i Tomkowi Jeniec.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Władysława Janiec, Renata Tabor, Ewa Tabor i Małgorzata Szęszoł

I niedziela Adwentu                27. 11 .2016.  

  Rozpoczynamy okres Adwentu – czas oczekiwania i przygotowania na święta Bożego Narodzenia.

Jutro  rozpoczną się Roraty – Msze św. ku czci Matki Bożej. Zachęcam do licznego udziału szczególnie dzieci z lampionami . Dla dzieci , które przygotują serce z dobrym uczynkiem będą  przygotowane niespodzianki.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o 16,30,  w piątek o 17,00  w sobotę o 7,00 rano.

W poniedziałek przypada 7 rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji – bpa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy szczególnie w tym dniu  o modlitwie w intencji naszego biskupa diecezjalnego.

W tym tygodniu :

W środę – św. Andrzeja Ap.

W sobotę   -  św. Franciszka Ksawerego, prezb.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek  i Sobota miesiąca.  Spowiedź św. przed      I Piątkiem w Czwartek od 15,30 do 16,30. Do chorych udam się piątek od godz. 8,00

W czwartek nabożeństwo dla klas I, II i III  Gimnazjum. Obecność wszystkich uczniów obowiązkowa. 

W przyszłą niedzielę jak co roku będzie zbiórka do puszek na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie.

W Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty .  O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Maria Kokoszka, Halina Milas, Bernadeta Ryba i Irena Pryga.

                                                           34 niedziela zwykła                20. 11 .2016.    

  Dzisiaj przeżywamy  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata . Kończymy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Po Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, odśpiewamy również dziękczynne Te Deum jako podziękowanie za wszystkie łaski otrzymane w czasie Jubileuszu Miłosierdzia i Chrztu Polski.

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, wtorek,  środę i  piątek  o 16,30   

W tym tygodniu :

W poniedziałek - święto Ofiarowania NMP

W wtorek  - św. Cecylii, dziew. i męcz. 

W czwartek  - św. Andrzeja Jung Lac i Towarzyszy

W  przyszłą niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu – czas oczekiwania i przygotowania na święta Bożego Narodzenia.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Magdalena Para, Zuzanna Ryba, Kazimiera Piotrowska i Krystyna Ryba.

Do nabycia prasa katolicka i kalendarze rolnicze.

                                                                        33 niedziela zwykła                 13. 11 .2016.  

  Dzisiaj w naszej diecezji nastąpi uroczyste zamknięcie Drzwi Świętych , w bazylikach i sanktuariach gdzie były ustanowione Bramy Miłosierdzia.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, środę, czwartek i  piątek  o 16,30 , we wtorek  i sobotę o 7,00 .  

W tym tygodniu :

W czwartek  - św. Elżbiety Węgierskiej

W piątek  - bł. Karoliny Kózkówny

W sobotę - bł. Salomei

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po sumie zostanie odmówiony Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, a za łaski związane z Jubileuszem Miłosierdzia zostanie odśpiewany hymn  Te Deum. 

W tym tygodniu w naszej parafii odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego RTV  i AGD. Dzięki tej akcji  możemy wesprzeć  misjonarzy i  pomóc ludności w krajach misyjnych. Sprzęt będzie zabrany we wtorek o godz. 15.00.  Proszę więc przywieźć  niepotrzebny sprzęt najlepiej we wtorek przed południem lub w poniedziałek popołudniu   pod magazyn u p. Wiesława Ryby . U ministrantów można nabyć ulotki na ten temat.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie

Anna Pulak, Helena Pulak, Halina Mol i Anna Minorczyk.

                                                                         32 niedziela zwykła                6. 11 .2016.    

      Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę  i piątek o 16,30 w czwartek  i sobotę o 7,00.

W poniedziałek, wtorek i środę będzie Różaniec z wypominkami.

W tym tygodniu :

W środę – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Luterańskiej

W czwartek – św. Leona Wielkiego, papieża

W piątek  - św. Marcina z Tours, biskupa

W sobotę -   św. Jozafata , męcz.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W piątek będziemy obchodzić Święto Niepodległości . Po Mszy św. , przed Najświętszym Sakramentem odmówimy  Różaniec w intencji Ojczyzny.  Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. W szczególny sposób zapraszam dzieci Szkoły Podstawowej i młodzież Gimnazjum. Na piątek Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od zachowania postu.

20 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla zakończymy Rok Miłosierdzia.   W związku z tym w najbliższy czwartek. rozpoczniemy nowennę przed tym ważnym wydarzeniem. W ramach nowenny codziennie po Mszy św. będą odmawiane specjalne modlitwy.

W środę nabożeństwo dla klas gimnazjalnych w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. młodzież poprowadzi Różaniec za zmarłych . Proszę również  aby młodzież  przygotowała sobie wypominki za zmarłych z własnej rodziny. Przed Mszą  o godz. 16,10 będzie krótkie spotkanie dla młodzieży.

Rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie przekazał gorące podziękowania za ofiary złożone do puszek na seminarium w Uroczystość Wszystkich Świętych.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Renata Mrozowska, Maria Pryga, Karolina Frankowicz i Maria Frankowicz.

                                                                31 niedziela zwykła                           30. 10 .2016.    

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Msze św. o 7,30, 10,30   o 14,30 Nabożeństwo różańcowe a po nim Msza św.

W poniedziałek  zakończenie nabożeństw różańcowych . Bóg zapłać wszystkim za udział i modlitwę w czasie  nabożeństw różańcowych. Wiele osób także dzieci  uczestniczyło codziennie. Dziękuję za aktywny udział  dzieciom przez prowadzenie Różańca

We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych . Msze św. o 7,30 i 10,30 . Po sumie procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

Jak co roku w Uroczystość Wszystkich Świętych będą zbierane ofiary do puszek na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Z tej okazji do naszej parafii przybędzie kleryk        z  Seminarium , który będzie zbierał ofiary. Na prośbę Księdza Rektora ofiary na Seminarium będą zbierane również w Dzień Zaduszny. Bóg zapłać  okazaną  hojność.

Spowiedź św. przed Wszystkimi Świętymi i I Piątkiem będzie jutro od 16.00-17,00. Skorzystajmy z okazji do spowiedzi , tym bardziej że stan łaski Uświęcającej jest koniecznym warunkiem do zyskania odpustów dla  zmarłych.

W środę przypada Dzień Zaduszny – będziemy wspominać wszystkich wiernych zmarłych , i modlić się za zmarłych , którzy wynagradzają Bogu za grzechy oczekując na wejście do nieba.  Msze św. o 8,00   i 16,30. Przed Msza  św. będą  czytane Wypominki    i  modlitwą za zmarłych.

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych możemy pomóc naszym zmarłym przez zyskiwane odpusty. Aby zyskać odpust należy nawiedzić cmentarz  i pomodlić się za zmarłych a ponadto spełnić warunki zwykłe : spowiedź , Komunia św. , modlitwa w intencjach Ojca św.  oraz wyzbycie się przywiązania nawet do najmniejszego grzechu. Pouczenie o warunkach , które trzeba spełnić znajduje na tablicy ogłoszeń  

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek o 17,00 , w środę, czwartek i piątek o  16,30, w sobotę wyjątkowo o 16,00. Po Mszach św. będzie  Różaniec za zmarłych z wspominkami. Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy za naszych  zmarłych.

W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek i Sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi codziennie przed Mszą św.  Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00

 Pragnę bardzo serdecznie podziękować panom Józefowi Sroczyńskiemu i Dariuszowi Pryga za ułożenie kamienia przy wejściu do kościoła.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Dobosz, Edyta Dobosz, Czesława Kmieć   i  Eugenia Jasina.

                                                                     30 niedziela zwykła               23 .10.2016.

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Misyjną. Składka  przeznaczona jest na  cele misyjne kościoła.  O 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.

W tygodniu Msze św. i Różaniec  o godz. 17,00. W piątek i sobotę Różaniec będzie  przez Mszą św.   

Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza osoby, które do tej pory jeszcze w nich nie uczestniczyli. W szczególny sposób zapraszam

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.  

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek          kl IV  i I Gimnazjum 

     w środę               kl V  i II Gimnazjum

     w czwartek         kl VI  i III  Gimnazjum

     w piątek              LSO

     w sobotę             DSM

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Jana Pawła II, pap.

W piątek – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Spowiedź św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych w naszej parafii będzie w poniedziałek 31 października.

W tym tygodniu Różaniec poprowadzą Grupy Apostolskie : w piątek Lektorzy i Ministranci, w sobotę DSM

W piątek po Mszy św. spotkanie dla lektorów ministrantów i aspirantów. Obecność wszystkich obowiązkowa.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  

      w sobotę  od godz. 9,00 proszone są następujące panie: Teresa Pęczek, Irena Nosal,

      Krystyna Pęczek i Danuta Jakubus.        

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny oraz kalendarze rolnicze.

                                                                    29 niedziela zwykła                             16 .10.2016.

Msze św. w naszym kościele  o 7,30,  10,30  o 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. Dzisiaj zbierane są  ofiary na wynagrodzenie  za pracę naszych Sióstr. Bóg zapłać za ofiary. Dzisiaj również w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św.

W tygodniu Msze św.  i  Różaniec  w tygodniu  o godz. 17,00 . Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach. W szczególny sposób zapraszam

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.   

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek          kl IV  i I Gimnazjum  

     w środę               kl V  i II Gimnazjum

     w czwartek         kl VI  i III  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Ignacego Antiocheńskiego męcz,

We wtorek -  Św. Łukasza Ewangelisty  

W czwartek - św. Jana Kantego

W piątek - bł. Jakuba Strzemię

W sobotę - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W  przyszłą Niedzielę obchodzić będziemy  niedzielą misyjną. Składa  przeznaczona będzie na  cele misyjne kościoła.

Zbliża się miesiąc Listopad – czas  szczególnej pamięci o naszych zmarłych – Postarajmy się jak najwcześniej uporządkować grobów naszych bliskich i  posprzątać cmentarz , a przez Wypominki możemy objąć modlitwą wspólnoty parafialnej zmarłych z naszych rodzin. Kartki na wypominki roczne i listopadowe znajdują się na stoliku za ławkami

W najbliższy piątek  w Wadowicach Górnych o godz. 19,00 odbędzie się dekanalne spotkanie młodzieży.

Bóg zapłać dzieciom naszej szkoły za przygotowanie i udział  akademii z okazji Dnia papieskiego oraz osobom zbierającym ofiary dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Biernat, Urszula Frankowicz, Grażyna Zboch i Marzena Sztejenka.

            28 niedziela zwykła               9 .10.2016.  

      

Obchodzimy dzisiaj  XVI   Dzień Papieski. Ofiary zbierane  do puszek w całej Polsce    przeznaczone są na stypendia dla młodzieży zdolnej ale ubogiej . Za  złożone ofiary Bóg zapłać . O 14,30  odbędzie okolicznościowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły  , następnie będzie  Różaniec i Msza św.  

     Zapraszam wszystkich na świętowanie  Dnia Papieskiego .

W tygodniu Msze św.  i  Różaniec  o  godz. 17,00. Zachęcam do licznego udziału            w nabożeństwach.   W szczególny sposób zapraszam

     w niedzielę        klasę  O i I wraz z rodzicami.   

     w poniedziałek  kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek          kl IV  i I Gimnazjum  

     w środę              kl V  i II Gimnazjum

     w czwartek        kl VI  i III  Gimnazjum

     w piątek             młodzież

     w sobotę            DSM i LSO  

W tym tygodniu :

W czwartek - bł. Honorata Koźmińskiego

W sobotę - św. Teresy od Jezusa

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

We wtorek po Mszy św. /o godz. 18,00 / spotkanie Rady Parafialnej.   

W sobotę o 10,00 spotkanie dla DSM-u

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Lucyna Jasina, Janina Pulak, Antoni Wąż i Andrzej Pulak.

                                                         27 niedziela zwykła               2 .10.2016.     

 Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  O godz. 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.

W dzisiejszą  niedzielę Caritas rozprowadza „chlebki miłosierdzia”. Ofiarując co najmniej 5 zł, otrzymamy taki "chlebek miłosierdzia" – symboliczny znak otwartego serca. Ofiary zbierane przy tej okazji przeznaczane będą na dożywianie dzieci                w szkołach i świetlicach oraz na pomoc dla nich w formie paczek żywnościowych." Chlebki będzie można nabyć przed Nabożeństwem Różańcowym.

W tygodniu Msze św.  i  Różaniec  o  godz. 17,00 , wyjątkowo w środę i piątek o godz. 17,30. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach. W szczególny sposób zapraszam:

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.   

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i I Gimnazjum  

     w środę               kl V  i II Gimnazjum

     w czwartek         kl VI  i III  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Franciszka z Asyżu

W środę  – św. Faustyny Kowalskiej

W piątek -  NMP Różańcowej

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek  miesiąca.  Spowiedź św. przed I Piątkiem w czwartek od 16.00- 17.00.  Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzimy  szesnasty  już  Dzień Papieski pod hasłem : „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. ” .  Będziemy mieli też okazję wspomóc  dzieło, które od lat nazywane jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. - przez ofiary zbierane  do puszek , które przeznaczone są na stypendia dla młodzieży zdolnej ale ubogiej . Za  złożone ofiary Bóg zapłać . W związku z Dniem Papieskim w przyszłą niedzielę o 14,30 odbędzie okolicznościowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły  a następnie Różaniec i Msza św. Zapraszam wszystkich na świętowanie  Dnia Papieskiego w naszym kościele.

Bóg zapłać za ofiarę 200 zł na cele inwestycyjne pewnej osobie spoza parafii.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła      w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Furgał, Agnieszka Cyganowska, Zofia Wolak i Marzena Tabor.

Do nabycia : kalendarze  rolnicze i Gość Niedzielny.

 

26 niedziela zwykła               25 .09.2016.    

      

Dzisiejsza niedziela jest Diecezjalnym Dniem Modlitw o Trzeźwość. Dzisiaj w parafiach naszej diecezji zbierane ofiary do  puszek  na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech . Za okazaną wrażliwość i złożone ofiary Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek i czwartek  o 7,00 we wtorek,  piątek  o 18,00        w  sobotę o  godz. 17,00, środę o godz. 15,00

W sobotę  rozpoczną się Nabożeństwa Różańcowe. Msza św. i Różaniec o godz. 17,00. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych.    

W niedzielę Różaniec o godz. 14,30 a następnie Msza św. Od najbliższej niedzieli  przez cały październik będą więc trzy Msze św.: o 7,30,  10,30  i 15,00

W tym tygodniu :

We wtorek  - św. Wincentego a Paulo, kapłana  

W środę  -   św. Wacława , męcz.

W czwartek - Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

W Piątek - św. Hieronima

W sobotę - św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca

W piątek po Mszy św. spotkanie dla klas I, II i III  Gimnazjum przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła        w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Władysława Wolak, Zofia Furgał, Marta Moździerz i Maria Pulak.

W zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze : cena 21 zł.

 

                      25 niedziela zwykła               18 .09.2016.      

  

  1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu.
  2. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie oraz ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać
  3. W tygodniu Msze św.: w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę i piątek  o 18,00      
  4. W tym tygodniu :

We wtorek – św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy męcz.

W środę -  św. Mateusza, Ap.

W piątek    –  św. Ojca Pio 

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

  1. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość .
  2. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek  na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech .
  3. W piątek po Mszy spotkanie dla ministrantów i lektorów, w sobotę o 10,00 spotkanie DSM-u
  4. Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Renata Giża, Magdalena Pryga, Danuta Pryga i Zofia Pulak

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002