AKTUALNOŚCI

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego – jest to jednocześnie Święto Caritas. Msze św. o 7,30, 10,30 .

Msze św. w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00  we wtorek, środę i piątek  o 18,00

W związku z zaleceniem Księdza Biskupa w każdej parafii codziennie ma odbywać się adoracja Najświętszego Sakramentu W czasie adoracji będzie okazja do spowiedzi św. , na zakończenie będzie też udzielana Komunia św. W naszej parafii adoracja codziennie będzie trwać jedną godzinę. W poniedziałek, czwartek i sobotę , kiedy Msza św. jest rano adoracja potrwa od 7,30  do 8,30. We wtorek, środę i piątek , kiedy Msza św. jest  o godz. 18,00, adoracja rozpocznie się o godz. 17,00 . Wykorzystajmy  nabożeństwa adoracyjne aby modlić się o ustanie epidemii oraz aby móc spełnić obowiązek wielkanocnej spowiedzi i Komunii św.  

Od jutra zmieniają się przepisy odnośnie udziału we Mszy św. W kościele może uczestniczyć tyle osób , aby na każdą osobę przypadało 15 m kw. powierzchni budynku kościoła. Według planów budowy powierzchnia całkowita naszego kościoła wynosi 588 m kw. , z tego wynika że we Mszy św. w kościele może znajdować się 39 osób nie licząc osób posługujących w liturgii.  

Przepisy nic nie mówią o udziale we Mszy św. na placu kościelnym Wydaje się że  jest to dopuszczalne , trzeba tylko zachować właściwy odstęp i nakaz aby nie tworzyć zgromadzeń – takie przepisy np. obowiązują w parkach czy w innych miejscach publicznych..

Przypominam przy okazji, że również w kościele jest obowiązek zakładania masek ochronnych. 

W tym tygodniu

W czwartek  - św. Wojciecha męcz. głównego patrona Polski

W sobotę – św. Marka Ewangelisty

            Wszystkim solenizantom tego tygodnia składam serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę w naszym kościele będą trzy Msze święte :  o 7,30, 10,30  oraz         o 13,00

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła       w sobotę od godz. 9,00 proszone następujące osoby : Teresa Ćwięka, Zdzisław Milas, Maria Kiszka i Stanisława Dobosz.

                                                                                                                                                                  

        

Msze św. w tygodniu we wtorek, w czwartek i sobotę o  7,00  ,środę i piątek o 17,00 ,

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie Diecezjalny Dzień Caritas. 

W przyszłą niedzielę nie będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Nauczanie religii nadal będzie odbywać się w sposób zdalny. Wszelkie informacje dla uczniów i rodziców zamieszczane są na stronie internetowej parafii.

Nadal we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę . W czasie Mszy św. drzwi kościoła będą zamknięte. Oczywiście pierwszeństwo mają osoby , które zamówiły intencje mszalne. Proszę jednak jak najwcześniej poinformować o zamiarze udziału  we Mszy, aby nie blokować innym osobom, które chciałyby przyjść do kościoła.  Jeśli ktoś nie przestrzega tego nakazu i przychodzi do kościoła czyni to na własną odpowiedzialność.

W tym roku obrzędy liturgiczne Triduum Paschalnego odbyły się bez udziału wiernych , pragnę jednak gorąco podziękować za przygotowanie i przeprowadzenie tych celebracji Siostrom Zakonnym oraz panom Andrzejowi Tabor i Michałowi Kuciemba.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone następujące osoby :  Małgorzata Nawój, Renata Zaraza, Jolanta Cymbor, Antonina Cymbor i Czesława Guzik.

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny jest nabycia przez cały tydzień w przedsionku kościoła  

 

 

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi(…)       
z Orędzia Wielkanocnego

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzę by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

                                                                                                                                       Ksiądz. Proboszcz

Przeżywamy Niedzielę Palmową , która rozpoczyna Wielki Tydzień. Msze św. dzisiaj      o 7,30  i 10,30 ,  o godz. 15,00  W tym roku jednak nie będzie ani precesji ani poświęcenia palm.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek  o 7,00 , we  wtorek i środę o godz. 17,00 

W czwartek rozpocznie się Święte Triduum Paschalne

Tegoroczny Wielki Tydzień będzie wyjątkowy. W związku z tym Ksiądz Biskup w wydanym dekrecie wprowadził następujące rozporządzenia:

-   Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału wiernych, przy drzwiach zamkniętych .    

    W liturgii mogą uczestniczyć tylko siostry zakonne i osoby  usługujące przy ołtarzu.

-   Ksiądz Biskup  apeluje i wzywa wszystkich wiernych do pozostania w domach i do

     udziału  w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do

     podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym

     specjalny rytuał rodzinny, który został specjalnie przygotowany i jest dostępny na 

     stronie internetowej naszej diecezji      www.diecezja.tarnow.pl

-    Ponieważ nie będzie możliwości do przyjęcia Komunii św. w sposób  sakramentalny

     dlatego zachęca się wszystkich do komunii duchowej.

-   Ksiądz Biskup zachęca wszystkich, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich

     domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany

     rytuał. Ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze

     wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i

      zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Czwartek - Dzień Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18,00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

W Wielki Czwartek na rozpoczęcie liturgii przez dłuższy czas będą biły dzwony, podobnie w sobotę na rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty.

Wielki Piątek - dzień śmierci Pana Jezusa. Rozpoczęcie obrzędów liturgicznych o godz. 18,00

Na Wielki Piątek zaleca się przyozdobienie krzyży przydrożnych, krzyża misyjnego a zwłaszcza krzyży w naszych mieszkaniach – aby nam tym bardziej przypominały  o Wielkim Piątku i pomogły właściwe przeżyć ten dzień. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

W Wielki Piątek  obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązane do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta/

 Wielka Sobota  - Wigilia Paschalna. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

Obrzędy liturgiczna Wielkiej Soboty rozpoczną się o godz. 18,00. Ponieważ w tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej, na zakończenie Mszy św. Wigilii Paschalnej przez 15 minut będą biły dzwony . Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.

W tym roku nie będzie błogosławieństwa pokarmów w kościele, przygotujmy jednak jak zawsze tradycyjne pokarmy w naszych domach

 Msze św. w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny o 7,30  i 10,30. We Mszach św. poza asystą  będzie mogło wziąć udział maksymalnie 5 osób, w pierwszej kolejności osoby, które zamówiły intencje mszalną. Dla pewnego porządku proszę to wcześniej zgłosić .

 Okazja do spowiedzi jest codziennie przed lub po Mszy św. , jednak zachowaniem przepisów bezpieczeństwa min. tego aby jednocześnie w kościele nie było więcej niż  5 osób. W czasie Triduum Paschalnego będzie też możliwość spowiedzi po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty.  O sprzątanie kościoła  w sobotę o godz. 9,00 proszone są panie :  Agata Bator, Rozalia Frankowicz, Irena Bajor, Teresa Frankowicz, Czesława Warzecha, Teresa Bajor, Agnieszka Bajor i Kazimiera Nawój.

 

                  

Dzisiaj po Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpiewamy suplikacje i odmówimy akt poświęcenia Kościoła w Polsce Sercu Pana Jezusa  i Sercu Matki Bożej – w ten sposób będziemy się modlić o ustanie epidemii.

Msze św. dzisiaj  o 7,30, 10,30 i o 15,00 .

Na mocy dekretu Księdza Biskupa Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę .

W związku z tym w naszej parafii :

     -  Kościół będzie otwierany 15 minut przed Mszą św.

     - na Mszę św. będą mogło wejść 5 pierwszych osób

     - osoby , które zamówiły intencje mszalne mogą sobie zarezerwować miejsce przez

       wcześniejsze poinformowanie  np. telefonicznie

Wszystkich innych parafian proszę o pozostanie w domach o korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw nie tylko w niedziele ale  również w dni powszednie.   

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę  i piątek o 17,00 .

W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W piątek nie będzie wyjazdu do chorych.

Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa do chorych jest możliwy wyjazd tylko  w niebezpieczeństwie śmierci.

Okazja do spowiedzi jest codziennie przed lub po Mszy św. , jednak zachowaniem przepisów bezpieczeństwa min. tego aby jednocześnie w kościele nie było więcej niż  5 osób.

Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień.  Nie będzie jednak ani precesji ani poświęcenia palm.

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie  kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Anna Kokoszka,Izabela Kokoszka, Sylwia Kokoszka i Leszek Drąg.    

                         

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa

Od 25 marca br. do odwołania we Mszach św. w niedziele i w dzień powszedni  może brać udział maksymalnie 5 osób.

Nakaz ten wynika z dekretu księdza Biskupa Ordynariusza  zaleceń  KEP dla Kościoła w Polsce

Dekret znajduje się na stronie internetowe diecezji tarnowskiej:   www.diecezja.tarnow.pl

 

Wyjaśnienie  do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca br.

 „Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę . Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

                                                     

W związku z tym w naszej parafii :

-  Kościół będzie otwierany 15 minut przed Mszą św.

- na Mszę św. będą mogło wejść 5 pierwszych osób / w tym osoby, które zamówiły intencje mszalną /

- osoby , które zamówiły intencje mszalne mogą sobie zarezerwować miejsce przez wcześniejsze poinformowanie/ np. telefonicznie /księdza  proboszcza

Wszystkich innych parafian proszę o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym   w Najświętszym Sakramencie  w naszym kościele oraz korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw nie tylko w niedziele ale  również w dni powszednie.

                                                                                                                                        Ksiądz Proboszcz

Materiał z religii  do przerobienia w okresie od 22 marca do 12 kwietnia 2020

KLASA VIII

Przerobić katechezy z podręcznika nr  32, 33, 34, 35, 36

Do każdej katechezy opracować krótki zapis w zeszycie

 

KLASA VII

Z katechizmu Bierzmowanych opracować pytania od 73  do 148

Nauczyć się II części katechizmu pamięciowego.

 

KLASA VI

Przerobić katechezy z podręcznika nr  40, 41, 42, 43, 44

Przy każdej katechezie wykonać ćwiczenia oraz uzupełnić ćwiczenia z przerobionych wcześniej katechez.

 

KLASA V

Przerobić katechezy okolicznościowe z podręcznika nr  57, 58, 59, 60, 61

Przy każdej katechezie wykonać ćwiczenia oraz uzupełnić ćwiczenia z przerobionych wcześniej katechez.

 

KLASA IV

Przerobić katechezy z podręcznika nr  37, 38, 39, 40, 41

Przy każdej katechezie wykonać ćwiczenia oraz uzupełnić ćwiczenia z przerobionych wcześniej katechez.

 

KLASA III

Powtórzyć  katechezy o Bożych Przykazaniach numery katechez z podręcznika od 15 do 20

Powtórzyć  katechezy o grzechu  - numery katechez z podręcznika od 27 do 31

Do tych katechez utrwalić sobie zapisy katechez  z zeszytu

Powtórzyć sobie katechizm pamięciowy

 

KLASA  I  i  II

Uzupełnić ćwiczenia w katechezach przerobionych

Msze św. dzisiaj  o 7,30, 10,30 i 0 15,00 .

Na mocy dekretu Księdza Biskupa wszyscy wierni otrzymali dyspensę o udziału  w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Niech wszyscy , którzy nie uczestniczą we Mszy św. w kościele korzystają z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw, również w dni powszednie.  

Ksiądz Biskup ponowne zaapelował o przestrzeganie przepisów, aby w parafiach we Mszy św. uczestniczyło maksymalnie 50 osób. Prosi równocześnie o nieustanną modlitwę o ustanie zagrożenia , które dotknęło niemal cały świat i niesie ze sobą wiele cierpienia  i coraz więcej  ofiar śmiertelnych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę i piątek o 17,00 .

 W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego . Jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia. Zachęcam wszystkich do  modlitwy o szacunek i ochronę każdego życia.

Zachęcam do nabywania baranków na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Ewelina Pabian , Paulina  Grzech, Małgorzata Grzech i Marta Grzech.  

  

Dzisiaj dla naszej parafii przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu  Rozpoczęcie po pierwszej Mszy św. , zakończenie Mszą św. o godz. 15,00. Jeśli ktoś może niech przyjdzie choć na chwilę na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, tym bardziej że potrzeba dzisiaj wiele się modlić o ustanie zagrożenia , które opanowało  niemal cały świat. O nieustanną modlitwę prosi Ksiądz Biskup Ordynariusz, również apelują o nią wszyscy biskupi polscy. W tych intencjach modlimy i będziemy się modlić po każdej Mszy św. przez śpiew suplikacji.

Decyzją Księdza Biskupa do odwołania zostają zawieszone  wszystkie nabożeństwa min. Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe jak również rekolekcje wielkopostne.

Dzisiaj też zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę i piątek o 17,00 . W niedzielę Msze św. będą  o 7,30 , 10,30  i  o  15,00   . Starajmy zachować się wymóg prawa, aby we jednej Mszy nie uczestniczyło więcej niż 50 osób.

 W czwartek przypada uroczystość św. Józefa,  Oblubieńca NMP . Na Mszę św. tego dnia  zapraszam wszystkich którym patronuje św. Józef, a wszystkim Solenizantom  składam  serdeczne życzenia

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Wioletta Nawój, Iwona Słowik, Agnieszka Pabian i Danuta Grzech.

Dzisiaj w kościołach całej Polski odbywa zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św. 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek , czwartek i sobotę   o 7,00 we wtorek , środę i piątek  o 17,00 .

W piątek przypada siódma rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy zwłaszcza w tym dniu o modlitwie w intencji Ojca św.

W najbliższą niedzielę 15 marca jak co roku na naszą parafię wypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku będzie zmieniony porządek , ze względu że będzie to w niedzielę. Rozpoczęcie po pierwszej Mszy św. , zakończenie na Gorzkich Żalach  Znajdźmy czas na chwilę prywatnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, aby oddać Bogu należną cześć  a dla siebie wyprosić  potrzebne łaski . Każdy przysiółek będzie adorował pół godziny , w następującym porządku.

                      8.30 - 9.00         Nowa Wieś , Górka

                        9.00 - 9.30        Żabno I               

                       9.30 - 10.00       Żabno II  

                       10.00 - 10.30        Pniaki, Podlesie

                       12.00 - 12.30        Koniec i Pod Lasem                

                       12.30 - 13.00        Janowiec Centr. /Skowron –Ryba/

                     13.00 - 13.30        Janowiec Centr. /Cichoń-Jakubus/

                     13.30 - 14.00        Stary Janowiec

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W przyszłą niedzielę  będzie zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny. Pieniądze za baranki  jak do tej pory przekazane będą do Caritas naszej diecezji na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Bóg zapłać p. Helenie Jasina za ofiarę 500 zł na cele parafialne.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od 9,00 proszone są panie:  Janina Kokoszka, Danuta Szęszoł, Ewa Milas i Władysława Nawój.  

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich  Msza św. 

Msze św. w tygodniu we wtorek , środę, czwartek i piątek  o 17,00,  w poniedziałek i sobotę   o 7,00.

W tym tygodniu :

W środę  -  św. Kazimierza , Królewicza

Wszystkim  solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca. Do chorych udam się  w piątek od godz. 8,00. Spowiedź przed      I Piątkiem codziennie przed Mszą św.

We wtorek na Mszę św. i spotkanie zapraszam dzieci klasy III wraz z rodzicami  w ramach przygotowania do I Komunii św. 

W czwartek na Mszę św. zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W przyszłą niedzielę  będzie zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 22  do 251 marca. Módlmy się o udział w rekolekcjach wszystkich parafian oraz o  dobre i owocne przeżycie tych dni .

Troskę o nasz parafialny cmentarz w tym roku polecamy mieszkańcom przysiółku Żabno II.

Serdecznie dziękuję za udział i przygotowanie nabożeństwa  40 - godzinnego: dzieciom , młodzieży i starszym – szczególnie osobom prowadzącym modlitwy.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od 9,00 proszone są panie: Zofia Frąc, Beata Kiszka, Marzena Popera, Maria Kmiecik i Halina Kilian.  

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

W tym tygodniu rozpoczniemy Wielki Post. Z tej racji w naszej parafii  przeżywamy  nabożeństwo 40 – godzinne . Adoracja będzie odbywać się  według ustalonego porządku.    

                    8,30   -   9,30       osoby uczestniczące we Mszy św. o godz. 7,30

                   9,30   -   10,30     osoby, które będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 10,30

                   11,30   - 12,00     Młodzież

                   12,00  -   12,30    Dzieci od 0 do VIII

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i piątek  o 17,00.   

W Środę przypada Popielec , rozpoczynający Wielki  Post . Msze św.  o 7,30  i 17,00.     W czasie Mszy św. będzie obrzęd posypania  głów popiołem na znak przyjęcia pokuty . W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązanie do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta/ .Składka  z tego dnia zaś przeznaczona jest na cele  charytatywne.

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św. Koronka do Bożego miłosierdzia przez Drogą Krzyżową.

Porządek nabożeństw w niedzielę i przez cały Wielki Post. Msze św. przed południem   o 7,30  i 10,30  O godz. 14,00  Gorzkie Żale a po nich Msza św. Gorąco zachęcam wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej  i Gorzkich Żalach oraz do podjęcia postanowień wielkopostnych.

W piątek po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów. Obecność wszystkich obowiązkowa.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie:  Maria Cymbor, Teresa Dobosz, Beata Ciejka  i Elżbieta Pulak.

Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Dzisiaj również zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i piątek  o 17,00 .

W tym tygodniu:

W sobotę  - święto Katedry św. Piotra Apostoła

             Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia.                               

W przyszłą niedzielę będzie nabożeństwo 40 – godzinne przez Wielkim Postem .  Zapraszam wszystkim do modlitwy wynagradzającej przed Najświętszym Sakramentem. Porządek adoracji :

                  8,30   -   9,30       osoby uczestniczące we Mszy św. o godz. 7,30

                   9,30   -   10,30     osoby, które będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 10,30

                   11,30   - 12,00     Młodzież

                   12,00  -   12,30    Dzieci od 0 do VII

Bardzo proszę o prowadzenie adoracji osoby, które to czyniły do tej pory. Teksty na  adorację będą  do odebrania  w zakrystii od środy.

We wtorek na Mszę św. i spotkanie zapraszam dzieci klasy III wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii św. 

Spotkanie Rady Parafialnej w środę o godz. 18,00. / zapraszam na plebanię wszystkich członków Rady Parafialnej /. 

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od 9,00 proszone są panie:   Anna Bigda, Ewelina Janiec, Agata Cetnar i Anna Cetnar.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i  piątek o 17,00 .

W tym tygodniu :

W poniedziałek -  św. Scholastyki, dziew.

We wtorek - NMP z Lourdes.

W piątek  – św. Cyryla i Metodego , patronów Europy

Wszystkim  solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

We wtorek będziemy obchodzić ć Światowy Dzień Chorego . Pamiętajmy zwłaszcza w tym dniu o modlitwie w intencji chorych           i cierpiących, jak również wszystkich opiekujących się chorymi w szpitalach , hospicjach i domach.

W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Będą też zbierane ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

Jak co roku  możemy przekazywać  1 %  naszego podatku na rzecz Caritas naszej diecezji  i w ten  sposób pomóc ludziom ubogim i potrzebującym. Procedura przekazania , jak również numer konta na stronach internetowych Caritas i na broszurkach, które można sobie zabrać ze stolika pod chórem.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółków  Koniec Podlasem  i Pniaki Podlesie

Bóg zapłać za pomoc w rozebraniu  szopki i choinek . Pracowali : Elena Bielat, Izabela Cetnar, Wiktoria Nawój, Aleksandra Cetnar, Natalia Bator,  Wiktor i Bartek Pulak,  Michał Sadowski, Szymon Mrozowski, Daniel Ryba, Dominik Pulak, Szczepan Moździerz, Kacper Grzech, Wiktor Frankowicz. Za pomoc dziękuję również p. Julianowi Cichoń i siostrze Orionie.

W parafii w Radomyślu Wielkim rozpoczyna się dzisiaj kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie o godz. 17,00, na którym będzie można się zapisać . Spotkania będą się odbywać w soboty i niedziele. Zakończenie kursu 23 marca. Osoby chętne                         i zainteresowane kursem  zachęcam do skorzystania.   

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Ewa Janiec, Małgorzata Jeniec, Celina Kokoszka i Irena Grzech. .

Przeżywamy dzisiaj święto Ofiarowania Pańskiego / Matki Bożej Gromnicznej /.  Składka z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów klauzurowych – z racji Dnia Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy dzisiaj o modlitwie w intencji naszych sióstr.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.                                                     

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek i sobotę  o 7,00, we wtorek i czwartek o 17,00 w środę i piątek o 17,30  

W tym tygodniu :

W środę  -  św. Agaty dziew. i męcz.

W czwartek -  św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

           Wszystkim  solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca.  Spowiedź św. przed I Piątkiem będzie w czwartek od 16,00  do 17,00 . Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00.

W czwartek na Mszę św. zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.

We wtorek  na godzinę 17,30 proszę młodzież naszej parafii  o rozebranie szopki i choinek.  O pomoc proszę p. Andrzeja i panów , którzy osadzali choinki. O sprzątanie kościoła we wtorek o godz. Ok. 18,30 proszone są  panie : Renata Tabor, Ewa Tabor, Małgorzata Szęszoł i Zuzanna Łabęcka

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółków  Stary Janowiec, Żabno I ,  Żabno II i Centrum.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Agnieszka Pabian, Bogusława Ryba , Anna Skowron i Lidia Skowron

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest  jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 16,30       

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Tomasza z Akwinu, prezb i dok. Kośc.

W środę  – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

W piątek  – św. Jana Bosko , prezb.

           Wszystkim  solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego / Matki Bożej Gromnicznej. W czasie Mszy św. poświęcenie gromnic.  Składka z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów klauzurowych – z racji Dnia Życia Konsekrowanego. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych sióstr.

Będzie to jednocześnie I niedziela miesiąca, po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

W sobotę o 14,00 Msza św. z okazji  dnia Babci i Dziadka. Wraz z dziećmi, rodzicami,  nauczycielami, P. Dyrektor naszej szkoły,  paniami z Caritas, Grupą Wieńcową, Kołem Gospodyń Wiejskich, panami z OSP zapraszam na spotkanie opłatkowe wszystkie Babcie i Dziadków oraz osoby starsze samotne. Spotkanie rozpocznie się Mszą św.  Po Mszy św. spotkanie            w remizie: życzenia dzieci, łamanie się opłatkiem, poczęstunek i wspólne kolędowanie.  

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółku Górka

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła      w sobotę o godz. 9,00 proszone są panie: Bernadeta Ryba, Jolanta Pryga, Irena Pryga i Władysława Janiec.

Prasa katolicka : Gość Niedzielny  oraz Mały Gość Niedzielny. 

Trwa rozpoczęty wczoraj tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

Dzisiaj  zbierane są  ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 16,30       

W tym tygodniu:

W wtorek – św. Agnieszki, dziew. i męcz.

W piątek  - św. Franciszka Salezego, bp i dok. Kość.    

W sobotę - święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

W tym tygodniu również we wtorek  będziemy obchodzić Dzień Babci a w środę Dzień Dziadka   

             Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia oraz wszystkim Babciom                                

             i  Dziadkom składam  serdeczne życzenia.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółku Nowa Wieś

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę o 9,00  proszone są panie :  Kazimiera Piotrowska, Krystyna Ryba, Maria Kokoszka i Halina Milas

Do nabycia prasa katolicka - Gość Niedzielny

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w kościele okres zwykły.

Msze św. w tygodniu: w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek, środę i piątek o 16,30       

W sobotę rozpocznie się w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

W przyszłą niedzielę będą zbierane są  ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

Początek roku to czas ubezpieczenia kościoła , jak również zapłaty za ogrzewanie.  W związku z tym jak do tej pory proszę  wszystkie rodziny, jak również nowe rodziny   w parafii i osoby pracujące o ofiarę 50 zł na listę. Proszę  o zabranie list ze stolika pod chórem.

Bóg zapłać wszystkim uczestnikom kolędy misyjnej również rodzicom, którzy pomogli przeprowadzić kolędę. Bóg zapłać wszystkim którzy kolędników przyjęli i złożyli ofiary.

Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie w czasie kolędy  , za podwożenie i za ofiary złożone przy tej okazji.

W czasie kolędy poruszano wiele spraw dotyczących naszej parafii. Będą one omawiane na spotkaniach  Rady Parafialnej

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Halina Mol, Anna Minorczyk, Magdalena Para i Zuzanna Ryba.

Pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.                                      Msze św. 7,30 , 10,30.                                                                                                        

W poniedziałek będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego Święto – Trzech Króli. Msze św. o 7,30 i 10,30 .        Na sumie poświęcenie złota, kadzidła mirry i kredy. Składka z tego dnia  przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła

Jutro od godz. 13,00 nasze domy będą odwiedzać kolędnicy misyjni . Przez udział w kolędzie i złożone ofiary możemy wspomóc działalność misyjną Kościoła.  Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kolędników i złożone ofiary.

Msze św. w tygodniu w racji  kolędy : wtorek, czwartek, piątek i sobotę o 7,00 w środę  o 16,30.

W środę zapraszam na spotkanie opłatkowe na plebani na godz. 18,00 Zapraszam: członków  Rady Parafialnej, Panie              z Caritasu, Panią Dyrektor Annę Cetnar, Pana Sołtysa Mariusza Bajora, naszego Radnego Pana Andrzeja Jasinę oraz Komendanta naszej Straży Pana Bronisława Słowika.

W przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Maria Frankowicz, Anna Pulak, Helena Pulak i Anna Pulak

 

                                                              PORZĄDEK KOLĘDY

Poniedziałek  / 6.01.2020 / od 13,00 

                  Żabno II –  od p. Arkadiusza Kokoszka do p. Czesława  Nawój   

Wtorek  / 7.01.2020 / od 14,00 

                   Żabno II –  od p. Jana Kokoszki  do p. Jerzego Grzech         

Czwartek  / 9.01.2020 / od 15,00 

                   Górka – od p. Mariana Madury do p. Bronisława Pęczka

Piątek  / 10.01.2020 / od 13,00 

                   Janowiec – Centrum II  - od p. Stanisława Jakubus do p. Juliana  Cichonia.

Sobota  / 11.01.2020 / od 8,30 

            Janowiec Centrum I  od p. Józefa Skowrona do p. Wiesława Ryby

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. o 7,30 i 10,30  Dziś również obchodzona jest niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja

Msze św. w  tygodniu  w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek i  piątek  o 16,30.  

W wtorek zakończenie starego roku . Na Mszy św. o 16,30 będzie kazanie sprawozdawcze , zaś po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne. Zapraszam wszystkich do udziału w tym nabożeństwie .

W środę będziemy obchodzić Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki -  Nowy Rok. Msze św. o 7,30 , 10,30 . Przed Mszą św. będzie odśpiewany hymn do Ducha Świętego.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca. Do chorych udam się      w piątek od godz. 8,00. Spowiedź przed I Piątkiem codziennie przed Mszą św.

W piątek na Mszę św. zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.

Kolęda misyjna w naszej parafii będzie jak co roku w święto Trzech króli. Spotkanie dla kolędników misyjnych w piątek po Mszy św.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę  o 9,00  proszone są panie : Eugenia Jasina, Czesława Kmieć, Renata Mrozowska i Maria Pryga.

Prasa katolicka ; Gość Niedzielny 

                                                              PORZĄDEK KOLĘDY

Poniedziałek  / 30.12.2019 / od 8,30 

        Stary Janowiec    od p. Bogdana Starzyka   do p. Aleksandra Barłóg

Czwartek  / 2.01,2020 / od 8,30 

               Koniec i  Podlasem od p. Antoniego Grzech do p. Krzysztofa Mrozowskiego       

Sobota  / 4.01,2020 / od 8,30 

                Żabno I – od p. Józefa Kiliana do p. Stanisława Jeniec 

Niedziela  / 5.01.2020 / od 13,00 

                 Koniec i Podlasem  od p. Radosława Muchy   do p. Kazimierza  Prygi

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002