AKTUALNOŚCI

                   

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Msze św. o 7,30, 10,30  o 14,30 Nabożeństwo różańcowe a po nim Msza św. Dzisiejsza niedziela  obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych . Bóg zapłać wszystkim za udział  i modlitwę w czasie  nabożeństw różańcowych. Dziękuję za aktywny udział  dzieciom przez prowadzenie Różańca

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych . Msze św. o 7,30 i 10,30 . Po sumie procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

Jak co roku w Uroczystość Wszystkich Świętych będą zbierane ofiary do puszek na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Na prośbę Księdza Rektora ofiary na Seminarium będą zbierane również w Dzień Zaduszny. Bóg zapłać  okazaną  hojność.

Spowiedź św. przed Wszystkimi Świętymi i I Piątkiem będzie we wtorek od 16.00-17,00. Skorzystajmy z okazji do spowiedzi , tym bardziej że stan łaski Uświęcającej jest koniecznym warunkiem do zyskania odpustów dla  zmarłych.

W czwartek przypada Dzień Zaduszny – wspomnienie  wszystkich wiernych zmarłych Msze św. o 7,30   i 17,00. Przed Msza  św. będą  czytane Wypominki  z modlitwą za zmarłych.

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych możemy pomóc naszym zmarłym przez zyskiwane odpusty. Aby zyskać odpust należy nawiedzić cmentarz  i pomodlić się za zmarłych a ponadto spełnić warunki zwykłe : spowiedź , Komunia św. , modlitwa w intencjach Ojca św.  oraz wyzbycie się przywiązania nawet do najmniejszego grzechu. Pouczenie o warunkach , które trzeba spełnić znajduje na tablicy ogłoszeń  

Msze św. w tygodniu  o 17,00 , od piątku po Mszy św.  będzie  Różaniec za zmarłych  z wspominkami. Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy za naszych  zmarłych.

W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek i Sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi codziennie przed Mszą św.  Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Jolanta Cymbor, Antonina Cymbor, Czesława Guzik i Teresa Ćwięka.

 

 

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Misyjną. Składka  przeznaczona jest na  cele misyjne kościoła.  O 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. Nabożeństwo różańcowe będzie połączone z procesją figury Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian na to nabożeństwo,  aby wspólnie dziękować Matce Bożej za dar nawiedzenia naszych rodzin.

W tygodniu Msze św. i Różaniec  o godz. 17,00. W sobotę Różaniec będzie wyjątkowo przez Mszą św. Różaniec poprowadzi DSM.

Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza osoby, które do tej pory jeszcze w nich nie uczestniczyły. W szczególny sposób zapraszam

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.  

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i V 

     w środę               kl VI  i VII

     w czwartek         uczniowie  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W tym tygodniu :

We środę – św. Jana Pawła II, pap.

W sobotę – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Spowiedź św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych w naszej parafii będzie   we wtorek 31 października.

Wczoraj zakończyło się zgłaszanie kandydatów do nowej Rady Parafialnej. W przyszłą niedzielę odbędą się wybory. Zgłoszeni zostali : Adam Warzecha , Adam Wolak, Andrzej Cymbor, Czesława Mrozowska, Jan Pęczek, Józef Sroczyński, Julian Cichoń i Tomasz Czub  i tylko na te osoby będzie można głosować . Oczywiście głosować mogą tylko osoby pełnoletnie . Na stoliku pod chórem zostanie przygotowana urna oraz karty wyborcze z nazwiskami kandydatów. Każdy głosujący może z listy wskazać maksymalnie dwie osoby. Następnie karty należy wrzucić do urny wyborczej. Głosy zostaną policzone po Mszy św. o godz. 15,00.  Proszę o to osoby z dotychczasowej Rady Parafialnej. Osoby które otrzymają najwięcej głosów wejdą do Rady Parafialnej . Proszę jednocześnie  o poważne i odpowiedzialne podejście do tej sprawy.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę  od godz. 9,00 proszone są następujące panie: Kazimiera Nawój, Maria Sroczyńska, Małgorzata Nawój i Renata Zaraza.        

      

Msze św. w naszym kościele  o 7,30,  10,30  o 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. Dzisiaj zbierane są  ofiary na wynagrodzenie  za pracę naszych Sióstr. Bóg zapłać za ofiary. Dzisiaj również w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św.

W tygodniu Msze św.  i  Różaniec  w tygodniu  o godz. 17,00 . Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach. W szczególny sposób zapraszam

     W szczególny sposób zapraszam

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.  

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i V 

     w środę               kl VI  i VII

     w czwartek         uczniowie  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Jadwigi Śląskiej

We wtorek -  św. Ignacego Antiocheńskiego męcz,

W środę - św. Łukasza Ewangelisty  

W piątek - św. Jana Kantego

W sobotę - bł. Jakuba Strzemię

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W  przyszłą Niedzielę obchodzić będziemy  niedzielą misyjną. Składa  przeznaczona będzie na  cele misyjne kościoła.

Zbliża się miesiąc Listopad – czas  szczególnej pamięci o naszych zmarłych – Postarajmy się jak najwcześniej uporządkować grobów naszych bliskich i  posprzątać cmentarz , a przez Wypominki możemy objąć modlitwą wspólnoty parafialnej zmarłych   z naszych rodzin. Kartki na wypominki roczne i listopadowe znajdują się na stoliku za ławkami

W tym tygodniu zakończy się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej  rodzin naszej parafii. W najbliższą niedziele o godz. 14,30 odbędzie się specjalne nabożeństwo na zakończenie peregrynacji. Będzie Różaniec i procesja z figurą wokół kościoła. Serdecznie zapraszam wszystkich do  udziału w tym nabożeństwie jako podziękowania za dar nawiedzenia.

W tym roku kończy się kadencja Rad Parafialnych w naszej diecezji. W naszej parafii wybory będą 29 października.  Proszę więc o zgłoszenie kandydatów do nowej Rady do soboty. Dobrze by było aby każdy przysiółek miał swojego przedstawiciela. Do puszki, która będzie za ławkami proszę wrzucić kartkę z imieniem i nazwiskiem zgłaszanej osoby. Oczywiście winna to być osoba , która wyraża zgodę na kandydowanie.. Proszę  zgłaszać osoby, które są gotowe do podjęcia obowiązków członków i członkiń Rady Parafialnej.  

Zakończono prace przy fundamentach kościoła. Za podjecie się tej pracy pragnę podziękować panom Józefowi Sroczyńskiemu , Dariuszowi Pryga, Stanisławowi Grzech i Grzegorzowi Bielat.

Bóg zapłać p. Józefowi Skowron za bezinteresowne wykonanie okuć wokół kościoła a p. Adamowi Skowron za pomoc w założeniu.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Teresa Frankowicz, Czesława Warzecha, Teresa Bajor i Agnieszka Bajor.

 

Obchodzimy dzisiaj  XVII   Dzień Papieski pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją”.     Bóg zapłać wszystkim , którzy złożą  ofiary  do puszki , które będą przeznaczone na stypendia dla młodzieży zdolnej ale ubogiej . O godz. 14,30 będzie nabożeństwo różańcowe i Msza św.  

Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy jubileusz s. Oriony. Uroczysta Msza jubileuszowa   o godz. 10,30. Będziemy dziękować Bogu za łaskę powołania i 60 lat życia zakonnego i prosić o potrzebne łaski na dalsze lata  życia i posługi zakonnej.

W tygodniu Msze św.  i  Różaniec  o  godz. 17,00. Zachęcam do licznego udziału  w nabożeństwach.

    W szczególny sposób zapraszam

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.  

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i V 

     w środę               kl VI  i VII

     w czwartek         uczniowie  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W tym tygodniu :

W poniedziałek – bł. Wincentego Kadłubka, bpa

W piątek - bł. Honorata Koźmińskiego

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę będą też zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Bóg zapłać za ofiarę 200 z na cele inwestycyjne pewnej osobie z poza parafii

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła       w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Agata Bator , Rozalia Frankowicz, Irena Bajor i Leszek Drąg.

Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz kalendarze rolnicze

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  O godz. 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.

Dzisiaj w naszej diecezji odbywa się zbiórka do puszek dla poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Meksyku. Postarajmy się ofiarą do puszki wesprzeć poszkodowanych w Meksyku bo  pomoc tym którzy ucierpieli jest potrzebna natychmiast.

Dzisiaj w naszej parafii niedzielę można złożyć podpis pod projektem Zatrzymaj aborcję.

Projekt ten ma powstrzymać praktykę uśmiercania dzieci poczętych a podejrzewanych o chorobę lub upośledzenie. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia.

     W przedsionku kościoła na stoliku są listy na podpisy, potrzebny jest  tylko numer     

     PESEL.       

W dzisiejszą  niedzielę również Caritas rozprowadza „chlebki miłosierdzia”. Ofiarując co najmniej 5 zł, otrzymamy taki chlebek  jako znak otwartego serca. Chlebki będzie można nabyć przed nabożeństwem różańcowym. Ofiary za chlebki w tym roku będą  przeznaczane na pomoc poszkodowanym w Meksyku.

W tygodniu Msze św.  i  Różaniec  o  godz. 17,00 , wyjątkowo w środę i piątek o godz. 17,30 Zachęcam do licznego udziału     w nabożeństwach. W szczególny sposób zapraszam:

     w niedzielę         klasę  O i I wraz z rodzicami.   

     w poniedziałek   kl. II i III wraz z rodzicami

     we wtorek           kl IV  i V  

     w środę               kl VI  i VII

     w czwartek         uczniowie  Gimnazjum

     w piątek              młodzież

     w sobotę             DSM i LSO

W tym tygodniu :

W poniedziałek - św. Aniołów Stróżów

W środę  - św. Franciszka z Asyżu

W czwartek - św.. Faustyny Kowalskiej

W sobotę  -  NMP Różańcowej

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed I Piątkiem   w czwartek od 16.00- 17.00.  Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00

W najbliższą sobotę odbędzie się akcja – Różaniec do granic. We wszystkich parafiach przy granicznych będą specjalne nabożeństwa  w czasie których zostaną odmówione cztery części Różańca św. Jednak każda parafia będzie mogła włączyć     w modlitwę przez udział w nabożeństwie różańcowym w swoim kościele.   

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10,30 Siostra Oriona będzie przeżywać  jubileusz sześćdziesięciu lat życia zakonnego . Jako wspólnota parafii wraz Siostrą będziemy dziękować Bogu za łaskę powołania i prosić o potrzebne łaski na dalsze lata zakonnego życia. Nasza obecność na Mszy św. będzie również wyrazem naszej wdzięczności za posługę jaką Siostra pełni w naszej parafii.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić również  siedemnasty  Dzień Papieski pod hasłem  Idźmy naprzód z nadzieją” . W tym dniu jak zawsze będą zbierane ofiary do puszek na stypendia dla młodzieży zdolnej ale ubogiej . Za  złożone ofiary Bóg zapłać .

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Marta Grzech, Anna Kokoszka, Izabela Kokoszka i Sylwia Kokoszka.

Do nabycia : kalendarze  rolnicze i Gość Niedzielny.

    

Dzisiejsza niedziela jest Diecezjalnym Dniem Modlitw o Trzeźwość. Jako ostatnia niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja . Przed błogosławieństwem  odmówimy  specjalną modlitwę w intencjach synodu.

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek ,  czwartek i sobotę   o 7,00 we wtorek, środę   i   piątek  o 18,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – bł. Władysława z Gielniowa

W środę  -   św. Wincentego a Paulo, kapłana  

W czwartek - św. Wacława , męcz.

W piątek - Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

W sobotę - św. Hieronima prezb.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę rozpoczną się Nabożeństwa Różańcowe. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych.    

W niedzielę Różaniec o godz. 14,30 a następnie Msza św. Od najbliższej niedzieli  przez cały październik będą więc                trzy Msze św.: o 7,30,  10,30  i 15,00

W środę po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

W piątek po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów. Obecność wszystkich obowiązkowa.

W przyszłą niedzielę w naszej parafii będą zbierane podpisy pod projektem Stop aborcji.

     Na zbieranie podpisów w parafiach zgodę wyraził Episkopat Polski.

     Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer

     PESEL, proszę więc sobie go przygotować .Podpis będzie można złożyć  przed lub po

     Mszy św.

W niedzielę 8 października na Mszy św. o godz. 10,30 będziemy przeżywać jubileusz siostry Oriony. Będziemy dziękować Panu Bogu za łaskę powołania i 60 lat życia zakonnego naszej siostry naszej zakrystianki.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółku Żabno II

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Wioletta Nawój, Agnieszka Pabian, Danuta Grzech i Małgorzata Grzech.

W zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze , a u ministrantów prasę katolicką.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie oraz ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać  

W tygodniu Msze św.: w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę i piątek  o 18,00      

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Stanisława Kostki , zak.

W środę -  św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy męcz.

W czwartek - św. Mateusza, Ap.

W sobotę    –  św. Ojca Pio 

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość .

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał  mieszkańcom przysiółków Stary  Janowiec , Centrum i Koniec Podlasem.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie   kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Janina Kokoszka, Danuta  Szęszoł, Ewa Milas  i Władysława Nawój.

Do nabycia prasa katolicka i kalendarze rolnicze.

 

 

 

 

      

Rozpoczynamy dzisiaj VII Tydzień Wychowania pod hasłem  „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Modlimy się za wszystkich uczniów i tych.  którzy uczestniczą w procesie wychowania; rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.

W tygodniu Msze św. : w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00 , we  wtorek,   środę     i  piątek o godz. 18,00.      

W tym tygodniu :

W środę - św. Jana Chryzostoma

W czwartek - święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W piątek - NMP Bolesnej 

W sobotę -  św. męcz. Korneliusza i Cypriana

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 10,30 będzie odprawiona w intencji  uczniów rozpoczynających naukę we wszystkich typach szkół średnich a szczególnie klas pierwszych, które zapraszają rodziców, nauczycieli i wychowawców  oraz koleżanki    i kolegów z klas starszych

Przyszła niedziela będzie Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Będą też zbierane ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał  mieszkańcom Żabna I i Nowa Wieś

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Marzena Popera, Maria Kmiecik, Małgorzata Nowak i Halina Kilian.

Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, są również kalendarze rolnicze w cenie 21 zł.

 

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

W poniedziałek  o godz. 8,00  Msza św.  na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszam wszystkie dzieci z naszej szkoły, ich rodziców , nauczycieli i pracowników szkoły.

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek o 8,00  , w czwarte i sobotę  o 7,00 , we wtorek, środę  o 18,00 , w piątek o godz. 7,30      i  18,00.     

W piątek  uroczystość Narodzenia NMP . W tym roku uroczystość będzie miała wyjątkowy charakter. W czasie Mszy św. będzie miało miejsce ofiarowanie parafii Niepokalanemu Sercu NMP Msze św. o 7,30 i 18,00  . Po Mszach w. będzie    również poświęcenie ziarna siewnego.

W najbliższą sobotę w Chorzelowie  o godz. 11.00 odbędzie  koronacja Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin . Do Chorzelowa pielgrzymują zwłaszcza małżonkowie i rodziny, by powierzyć macierzyńskiej opiece Maryi przyszłość swoją i swoich bliskich. Przed Jej Obrazem narzeczeni proszą o zachowanie czystości przedmałżeńskiej i modlą się  o wzajemną miłość i wierność. Do sanktuarium udają się również  małżonkowie , by prosić o uratowanie małżeństwa przez rozpadem. Ksiądz Biskup Andrzej Jeż gorąco zaprasza wszystkich diecezjan do licznego udziału w uroczystościach koronacyjnych.

W tym roku nie będzie dekanalne pielgrzymki do Odporyszowa, z powodu koronacji  w Chorzelowie. Oczywiście można tak udać się prywatnie.

Dowóz młodzieży do Gimnazjum w Radomyślu w poniedziałek  o godz. 8,10.

Bóg  zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółku Górka i  Pniaki Podlesie.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła       w  sobotę  od godz. 9,00 proszone są panie : Teresa Dobosz, Elżbieta Pulak, Zofia Frąc i Beata Kiszka .

Zachęcam dom nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja Jeża. Przed błogosławieństwem  odmówimy  specjalną modlitwę w intencjach synodu.

Dzisiaj również w parafiach naszej diecezji odbywa się zbiórka do puszek ofiar dla poszkodowanych przez nawałnice. Bóg zapłać za złożone ofiary, a paniom z naszego parafialnego Caritasu za przeprowadzenie zbiórki.

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek i sobotę o 7,00 ,we wtorek  i czwartek o 18,00 w środę i piątek o 18,30

W tym tygodniu

W poniedziałek – św. Augustyna , bpa i dok. Kośc.

We wtorek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

     W piątek  – bł. Bronisławy

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Piątek i Sobota miesiąca września. Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00.   

Spowiedź św. przed I Piątkiem i rozpoczęciem roku szkolnego będzie    w czwartek od godz. 17,00  do 18,00.

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Agata Cetnar, Krystyna Cetnar, Anna Cetnar i Maria Cymbor.

Prasa katolicka / W gościu niedzielnym film Misja /

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z koronacją obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie

Drodzy Diecezjanie!

Za niedługo wspólnota naszej diecezji będzie radować się drugą już w tym roku koronacją wizerunku Matki Bożej. Poczytujemy sobie to za wielki dar, który jeszcze bardziej uwypukla i wzmacnia charakterystyczny dla diecezji tarnowskiej maryjny rys. W sobotę, 9 września br. o godz. 11.00, dokona się historyczne wydarzenie, jakim będzie koronacja Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Sanktuarium w Chorzelowie. Uroczystej Mszy świętej połączonej z obrzędem koronacji będzie przewodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Koronacja ukazuje to, co wcześniej uczynił sam Bóg, koronując Maryję w niebie. Bóg na oczach całego nieba objawił Jej królewską godność. Przed Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie pielgrzymują zwłaszcza małżonkowie i rodziny, by powierzyć macierzyńskiej opiece Maryi przyszłość swoją i swoich bliskich. Przed Jej Obrazem narzeczeni proszą o zachowanie czystości przedmałżeńskiej, a na swoją przyszłość modlą się o łaskę zachowania w pełnej wzajemnej miłości i wierności małżeńskiej. Do sanktuarium Królowej Rodzin przybywają też małżonkowie borykający się z kryzysami małżeńskimi, by prosić o uratowanie ich małżeństwa przez rozpadem. Matka Boża Królowa Rodzin jest bliska nam wszystkim, bowiem wszyscy mamy rodziny dla których pragniemy szczęścia, pokoju i zgody.

Drodzy Diecezjanie! Gorąco zapraszam Was do licznego udziału w ważnym dla naszej diecezji wydarzeniu, jakim będzie koronacja Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin. Niech dla nas wszystkich to wydarzenie zaowocuje osobistym ponowieniem szczerego oddania się w opiekę Matce Najświętszej.

 

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy     † Andrzej Jeż  BISKUP TARNOWSKI

       

Dzisiaj  zbierane są ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek  i sobotę o 7,00 we wtorek,  środę

     i piątek o 18,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Piusa X, pap.    

We wtorek - NMP Królowej 

W czwartek  – św. Bartłomieja Ap.

W sobotę  - Uroczystość NMP Częstochowskiej 

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Przyszła niedziela jako ostatnia niedziela miesiąca będzie obchodzona jako niedziela synodalna.

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek ofiar dla poszkodowanych przez nawałnice. Zbiórkę przeprowadzą panie z naszego parafialnego Caritasu. Bóg zapłać za okazaną wrażliwość i złożone ofiary.

Powoli będzie kończył się III kwartał, w związku z tym  proszę o złożenie ofiar na cele inwestycyjne  .

W tym tygodniu rozpoczną się prace przy fundamentach kościoła.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Małgorzata Jeniec, Celina Kokoszka, Irena Grzech i Anna Bigda.

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

                                             Drodzy Diecezjanie!

Mimo, iż od tragicznej wichury, która nawiedziła północne obszary Polski minęło już ponad dwa tygodnie, nadal mamy przed oczami nieopisany ból wielu ludzi, którzy stracili swoich bliskich oraz ogrom cierpienia związany z utratą nieraz całego dobytku ich życia. Pamiętając o wszystkich poszkodowanych w naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, pragniemy także przyjść im z konkretną pomocą materialną. Ta pomoc jest nieodzownym warunkiem odzyskania nadziei przez ciężko doświadczonych tym kataklizmem ludzi.

                Proszę Was zatem, Drodzy Diecezjanie, abyście w najbliższą niedzielę, tj. 27 sierpnia, przyłączyli się do pomocy na rzecz poszkodowanych przez ofiary do puszek.  Wszystkie ofiary zostaną przekazane przez Caritas tym diecezjom, które zostały najbardziej poszkodowane przez kataklizm.

     Wyrażając wdzięczność za ten gest solidarności z serca Wam błogosławię.

                                                                         † Andrzej Jeż Biskup Tarnowski

                      

Dzisiejsza składka  przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie  i Tarnowie. Bóg zapłać.

We wtorek   Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny . Msze św. o 7,30  i 10,30. Po Mszach św. poświęcenie ziół i kwiatów a po sumie również wieńców żniwnych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek ,czwartek i sobotę o 7,00 , w środę i piątek o 18,00.   

W tym tygodniu :

W czwartek  -  św. Jacka , prezb.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Anna Skowron, Józefa Skowron, Lidia Skowron i Ewa Janiec

 

                      

Dzisiejsza składka  przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie  i Tarnowie. Bóg zapłać.

We wtorek   Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny . Msze św. o 7,30  i 10,30. Po Mszach św. poświęcenie ziół i kwiatów a po sumie również wieńców żniwnych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek ,czwartek i sobotę o 7,00 , w środę i piątek o 18,00.   

W tym tygodniu :

W czwartek  -  św. Jacka , prezb.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Anna Skowron, Józefa Skowron, Lidia Skowron i Ewa Janiec

 

    

W liturgii przeżywamy święto Przemienienia Pańskiego

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Msze św. o 7,30 10,30  oraz o 15 Msza św. ślubna.

Msze św. w tygodniu w  poniedziałek , czwartek  i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek  o 18,00.  Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza dzieci i młodzież,  ministrantom przypominam o dyżurach także w czasie wakacji.

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Dominika , prezb.

W środę – św. Teresy Benedykty od Krzyża    

W czwartek   - Wawrzyńca, męcz..

W piątek - św. św. Klary, dziew.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II  w Krakowie i Tarnowie.

Bóg zapłać  za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie:  Małgorzata Szęszoł, Zuzanna Labęcka, Agnieszka Pabian i Bogusława Ryba.

W naszej diecezji dzisiejsza niedziela  obchodzona jest jako niedziela synodalna. Jest to przede wszystkim okazja  do modlitwy za dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja . Przed błogosławieństwem  odmówimy  specjalną modlitwę w intencjach synodu. Ze stolika pod chórem  można sobie zabrać obrazek z modlitwą za synod , aby odmawiać ją prywatnie.

Po sumie poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa. Wszyscy kierowcy otrzymają pamiątkowe obrazki z modlitwą do św. Krzysztofa          

We wtorek rozpoczynamy miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości. Uczyńmy wszystko –  przez modlitwę, przykład życia i oddziaływanie apostolskie by sierpień stał się  miesiącem trzeźwości w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie . 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek o 7,00  we wtorek , czwartek i sobotę  o 18,00  w  środę i  piątek o 18,30.    

W tym tygodniu :

We wtorek – św. Alfonsa Marii Liguoriego

W piątek – św. Jana Marii Vianneya

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca sierpnia. Do chorych udam się w piątek od godz. 8,00

Spowiedź przed I piątkiem w  czwartek od 17,00   do 18,00

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła     w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie:  Irena Pryga, Władysława Janiec, Renata Tabor i Ewa Tabor.

 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 18,00.  

Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Kingi , dziewicy

We wtorek – św. Jakuba Apostoła , jak również św. Krzysztofa.

W środę - św. Joachima i Anny

W sobotę  - św. Marty

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę po sumie będzie poświęcenie pojazdów

z okazji wspomnienia  św. Krzysztofa.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła     w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Krystyna Ryba, Maria Kokoszka, Halina Milas, Bernadeta Ryba

                         

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Dzisiaj też zbierane są  ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.

W tym tygodniu :

W wtorek – św. Szymona z Lipnicy 

W czwartek -  bł. Czesława         

W sobotę - św. Marii Magdaleny

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby :  Anna Minorczyk, Magdalena Para, Zuzanna Ryba i Kazimiera Piotrowska.

                                          

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę         i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.

W tym tygodniu :

     W wtorek - św. Benedykta, opata

W środę - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu       

W czwartek - św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników

W sobotę  - św. Bonawentury 

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne  w Tarnowie , będą zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Bóg zapłać za przywiezienie kamienia na fundamenty kościoła p. Marcinowi Pabian oraz za rozładunek p. Kamilowi Pabian, Tomaszowi Czub i Marcinowi Pabian. 

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Anna Pulak, Helena Pulak, Anna Pulak i Halina Mol     

 

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca - adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. w tygodniu we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 18,00. ,  w poniedziałek i sobotę o 7,00 .  Zachęcam do udziału we Mszach św. w dni powszednie zwłaszcza dzieci i młodzież.

Ministrantom i lektorom przypominam o dyżurach w tygodniu. 

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Tomasza Apostoła

W czwartek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

W sobotę – św. Jana z Dukli

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek miesiąca.  Spowiedź św. przed I Piątkiem będzie codziennie przed Mszą św. 

Do chorych udam się piątek o godz. 8,00

W sobotę  do naszej parafii przybędą pielgrzymi z Przemyśla udający się na Jasną Górę. Okażmy im gościnność i życzliwość. Proszę o przyjęcie pielgrzymów na nocleg i o poczęstunek. Proszę przyjść na powitanie pielgrzymów ok. 20,00 i zabranie pielgrzymów do swoich domów. Msza św. w niedzielę o godz. 7,30 będzie z udziałem pielgrzymów.

Trwa peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Jeśli chodzi o porządek , proponuję aby po zakończeniu nawiedzenia w przysiółku Żabno II , figura powędrowała na Podlesie -  domy koło głównej drogi -   następnie do p. Jana Kuciemba i kolejne rodziny na Pniakach do p. Leszka Kiszka , następnie do p. Bogdana Starzyka , potem do p. Roberta Dudło i kolejne rodziny na Starym Janowcu.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne pozostałym rodzinom z Żabna II

Zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Renata Mrozowska, Maria Pryga, Maria Frankowicz i Karolina Frankowicz.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela synodalna. Będzie ona obchodzona w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Celem Niedziel Synodalnych jest przede wszystkim modlitwa za dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja jak również przekazywanie informacji na temat synodu. Obecnie trwają prace Komisji Przygotowującej Synod. W każdą niedzielę synodalną będziemy odmawiać specjalną modlitwę w intencjach synodu. U ministrantów będzie można sobie nabyć obrazek z modlitwą za synod , aby odmawiać ją sobie odmawiać prywatnie.

Msze św. w tygodniu we wtorek, środę, czwartek i piątek o 18,00 w  poniedziałek i sobotę  o 7,00    

W tym tygodniu :

We wtorek – NMP Nieustającej Pomocy

W środę    –  św. Ireneusza bpa i męcz.

W czwartek  uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o 7,30  i 18,00 Składka  przeznaczona jest  na Świętopietrze czyli do dyspozycji Ojca św.

W tym tygodniu przypada  I Sobota miesiąca. 

Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie Odpustu Parafialnego i za wszelkie posługi .

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za II kwartał mieszkańcom przysiółku Koniec Podlasem, Stary Janowiec., Żabno II, Centrum

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary kwiaty. O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Dobosz, Edyta Dobosz, Czesław Kmieć i Eugenia Jasina

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002