AKTUALNOŚCI

    Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynamy Misje święte. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do udziału we Mszach św., nabożeństwach i różnych naukach stanowych.   Dokładny program został przekazany do każdej rodziny, będzie on przypominany w czasie Misji. Główne Msze św. codziennie o 8,30  i 18,00 połączone nabożeństwami i  naukami stanowymi. W środę będzie spowiedź misyjna od 15,00 do 18,00,  piątek będzie dniem chorym oraz Nabożeństwa Fatimskiego. Proszę do piątku zgłosić osoby które trzeba odwiedzić, a które nie będą mogły przybyć do kościoła. Uroczyste zakończenie Misji św. w niedzielę. Módlmy się gorąco , aby Misje św.  były czasem Bożej łaski dla wszystkich parafian.  Gdyby ktoś nie otrzymał zaproszenia z programem lub potrzebował więcej egzemplarzy proszę zabrać sobie ze stolika pod chórem. Przy okazji dziękuję uczniom klasy VI za rozniesienie zaproszeń do rodzin w parafii.

     W sobotę w Radomyślu Wielkim o godz. 9,00 czterech naszych ministrantów przyjmie posługę lektorów. Gratulujemy im i życzymy radosnego i owocnego czytania słowa Bożego. Dziękuję rodzicom za zakup nowych alb i troskę o dojazd ministrantów na kurs lektorski.   
    W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XXIII  Dzień Papieski pod hasłem   "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia". W tym dniu jak zawsze będą zbierane ofiary do puszek na stypendia dla młodzieży zdolnej ale ubogiej . Za  złożone ofiary Bóg zapłać.
    W tym miesiącu ofiary dla Sióstr będą zbierane wyjątkowo w czwartą niedzielę , 21 października. Będzie to jednocześnie niedziela misyjna.
    Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółków Pniaki Podlesie, Stary Janowiec i Centrum.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę wyjątkowo od godz. 10,00 proszone są następujące osoby : Antonina Cymbor, Czesława Guzik, Teresa Ćwięka i Zdzisław Milas.  
    Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

        Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  O godz. 14,30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.
    W tygodniu Msze św. i Różaniec o godz. 17,00. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach. W szczególny sposób zapraszam  :
     w poniedziałek   klasę  O i I wraz z rodzicami.   
     we wtorek           kl. II i III wraz z rodzicami
     w środę               kl IV  i V  
     w czwartek         kl VI  i VII
     w piątek             kl. VIII i młodzież szkół ponadpodstawowych
     w sobotę             DSM i LSO
    W tym tygodniu :
W poniedziałek - św. Aniołów Stróżów
W środę - św. Franciszka z Asyżu.
W czwartek - św. Faustyny Kowalskiej , dziew
W sobotę  -  NMP Różańcowej
     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.
    W przyszła niedzielę rozpoczną misje parafialne. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwach misyjnych. Uroczyste rozpoczęcie Misji św. w niedzielę o godz.7,00 następne Msze św. o 9,30 i 11,00. Zaproszenie do udziału w Misjach oraz dokładny program zostaną przekazane przez uczniów naszej szkoły do wszystkich rodzin w parafii.
    W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Spowiedź św. przed  I Piątkiem będzie codziennie przez Mszą św.
        W tym miesiącu w I piątek  nie będzie wyjazdu do chorych , ponieważ chorzy będą odwiedzani w czasie Misji św.
    W czwartek na Msze św. zapraszam uczniów klasy  VII i VIII w ramach przygotowania   do Sakramentu Bierzmowania.
    W piątek po Mszy św. będzie spotkanie dla wszystkich aspirantów, ministrantów i lektorów . Obecność wszystkich obowiązkowa. Apeluję do ministranci i lektorzy, również    starszych , aby  przychodzili do kościoła zwłaszcza w czasie Misji.       
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty. O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Teresa Bajor, Agnieszka Bajor, Kazimiera Nawój, Małgorzata Nawój, Renata Zaraza, Jolanta Cymbor
    Wydział Misyjny naszej diecezji w październiku będzie prowadził akcję pomocy misjom przez zbiórkę zużytych telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i laptopów. Celem pomocy jest budowa studni w krajach Afryki, do tej pory wybudowano  blisko 200 studni. W kościele będzie wystawiony specjalny pojemnik na ten sprzęt.     
    Do nabycia prasa katolicka : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.

Msze św. tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00, we wtorek, środę i piątek  o 18,00.   
    W tym tygodniu :
W środę  – św. Wincentego a Paulo , prezb.   
W czwartek  - św. Wacława, męcz.     
W piątek - Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała    
W sobotę - św. Hieronima, prezb. i dok. Kośc.
     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.
    W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Nabożeństwa Różańcowe. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych. W niedzielę Różaniec o godz. 14,30 a następnie Msza św.
    W piątek na Mszę św. i spotkanie zapraszam dzieci klasy IIII wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii św.     
    Bóg zapłać paniom  Izabeli i Paulinie  Dudło za pewną ofiarę na cele parafialne.
    Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółku Górka.  
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są        panie : Rozalia Frankowicz, Irena Bajor, Teresa Frankowicz i Czesława Warzecha.

                      

      Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu.
    Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie oraz ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać                
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek , czwartek i sobotę  o 7,00 , we wtorek, środę i  piątek o 18,00
    W tym tygodniu :
W poniedziałek -  św. Stanisława Kostki, zak.
W środę - św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy męcz.
W czwartek  - św. Mateusza, Apost. i Ewang.  
W sobotę - św. Ojca Pio, prezb.
Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.
    Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość .
    Za trzy tygodnie rozpoczną się w naszej parafii Misje święte. Módlmy się gorąco o dobre przygotowanie i owocne przeżycie tych dni. W tej intencji będziemy się modlić codziennie przez błogosławieństwem specjalną modlitwą.
    W sobotę w Radomyślu Wielkim rozpocznie się kurs dla lektorów. Myślę że, w naszej parafii znajdą się chętni do tej zaszczytnej funkcji, jaką jest czytanie w kościele słowa Bożego.
    Przy okazji proszę rodziców zwłaszcza klasy IV o potwierdzenie że ich synowie chcą naprawdę być ministrantami. W październiku będzie uroczyste przyjęcie aspirantów do grona ministrantów. Wszyscy zadbajmy aby w naszej parafii była liczna Liturgiczna Służba Ołtarza.      
     Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółku Nowa Wieś.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   
  w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Anna Kokoszka, Izabela Kokoszka, Sylwia Kokoszka , Agata Bator i Leszek Drąg.  
    Do nabycia prasa katolicka , a  zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze. Cena 29 zł   

    Dzisiaj rozpoczyna się XIII Tydzień Wychowania oraz kwartalne dni modlitw za dzieci , młodzież i wychowawców.
    Msze św. w tygodniu we wtorek, środę i piątek o 18,00 , w poniedziałek,  czwartek i sobotę  o 7,00 .  
    W tym tygodniu :
W środę  - św. Jana Chryzostoma, bp. i dok. Kośc.      
W czwartek - święto Podwyższenia Krzyża
W piątek  - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
W sobotę - św. Korneliusza i Cypriana, męcz.
Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.
    Przyszła niedziela będzie Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu.
    W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Będą też zbierane ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.
    Za niecały miesiąc, 8 października rozpoczną się w naszej parafii Misje święte. Módlmy się gorąco o dobre przygotowanie i owocne przeżycie tych dni, módlmy się również - co jest bardzo ważne - aby jak najwięcej parafian wzięło w nich udział.
    Kończy się trzeci kwartał roku, w związku z tym proszę o złożenie ofiar na cele inwestycyjne po 50 zł od rodziny. Proszę o zabranie list ze stolika pod chórem na poszczególne przysiółki. Obecnie ofiary zbierane są na malowanie dachu kościoła, które planowane jest na wiosnę. Został już wybrany wykonawca i został zaakceptowany przez Radę Parafialną.       
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Paulina Grzech, Ewelina Pabian, Małgorzata Grzech i Marta Grzech.
    Do nabycia prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

    Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Msze św. o 7,30, 10,30  i 13,00  Msza św. chrzcielna.
    W poniedziałek o godz. 8,00  Msza św.  na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszam wszystkie dzieci z naszej szkoły, ich rodziców , nauczycieli i pracowników szkoły.       
    W piątek uroczystość Narodzenia NMP . Msza św. o godz. 7,00 i  18,00 Po Mszy św.  poświęcenie ziarna siewnego.
    Msze św. w pozostałe dni tygodniu : we  wtorek, środę, czwartek  o 18,00, w  sobotę  o 7,00 / po wyjściu pielgrzymki /
    W sobotę z naszego dekanatu odbędzie się pielgrzymka do Odporyszowa. Zapisy w parafii do środy. Osoby , które chcą wracać autokarem wpłacają po 15 zł, pozostałe 10 zł  / jest to koszt ubezpieczenia i organizacji pielgrzymki. Do ubezpieczenia potrzebne będzie podanie numeru pesel oraz adresu zamieszkania . Weźmy licznie udział w pielgrzymce. Wyjście sprzed kościoła w Janowcu o godz. 7.00
    W tym tygodniu przypada I Czwartek, w związku z tym  , przed Mszą św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu / 17,00 do 18,00. Zapraszam do indywidualnej  modlitwy przez Najświętszym Sakramentem.
    W czwartek na Mszę św. i spotkanie zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Na spotkanie zapraszam również rodziców młodzieży bierzmowanej.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w  sobotę  od godz. 9,00 proszone są panie : Wioletta Nawój, Iwona Słowik, Agnieszka Pabian i Danuta Grzech.
    Zachęcam dom nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

    Msze św. w tygodniu :  we wtorek, środę, czwartek i piątek o 18,00, w poniedziałek i  sobotę  o 7,00
    W tym tygodniu
W poniedziałek - św. Augustyna, bpa i dok. Kość.
We wtorek - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
W piątek - bł. Bronisławy
Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia.
    W tym tygodniu przypada I Piątek i Sobota  miesiąca. Spowiedź św. przed I Piątkiem i rozpoczęciem roku szkolnego będzie w czwartek od 17,00   do 18,00. Proszę, aby rodzice dopilnowali, aby wszystkie dzieci przystąpiły do sakramentu pokuty.
    Jeżeli będzie taka potrzeba , to w piątek udam się z posługą sakramentalną do chorych w parafii. Proszę do czwartku zgłosić takie osoby.
    W przyszłą niedzielę będą  3 Msze św.  o 7,30  10,30 i 13,00 Msza św. chrzcielna.
    Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w poniedziałek 4 września.  
9    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę  od godz. 9,00 proszone są panie : Aneta Nijak, Janina Kokoszka , Danuta Szęszoł, Ewa Milas  i Władysława Nawój.
 10.  Zachęcam do nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

    Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.  Bóg zapłać
     Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00. we wtorek, środę   i piątek o 18,00            
    W tym tygodniu
W poniedziałek - św. Piusa X , pap.
We wtorek - NMP Królowej
W czwartek  -  św. Bartłomieja Apostoła
W sobotę - Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia
     Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Marzena Popera, Maria Kmiecik, Halina Kilian i Paulina Mrozowska.
    Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny    
    

   Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Bóg zapłać.
    We wtorek  będziemy przeżywać Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny . Msze św.  o 7,30 i 10,30. Po Mszach św. poświęcenie ziół i kwiatów a po sumie również wieńców żniwnych.
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek,  czwartek  i sobotę o 7,00 w środę i piątek o 18,00.
    W tym tygodniu :
W poniedziałek - św. Maksymiliana Marii Kolbego, męcz.
W czwartek   - św. Jacka, prezb.
Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.
    Przewodniczący  Episkopatu Polski Stanisław Gądecki wystosował apel o pomoc dla mieszkańców Słowenii która zmaga się z największą od lata powodzią. Po wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro. Od początku kataklizmu z pomocą spieszy Caritas Polska. Wciąż jednak docierają  prośby o dalsze  wsparcie. 15 sierpnia będzie dniem ogólnopolskiej solidarności ze Słowenią  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będzie również dniem modlitwy za poszkodowanych    oraz zbiórki ofiar do puszki na pomoc tym , którzy ucierpieli wskutek powodzi. Ksiądz Biskup dziękuje za zrozumienie i złożone ofiary.
    W przyszłą niedzielę zaś będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.
    W środę po Mszy św. zapraszam na spotkanie członków Rady Parafialnej.        
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Teresa Dobosz, Beata Ciejka, Elżbieta Pulak, Zofia Frąc i Beata Kiszka.
    Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

    W liturgii obchodzimy dzisiaj święto Przemienienia Pańskiego.
    Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 18,00 , w  czwartek i sobotę  o 7,00 .  
    W tym tygodniu :
We wtorek - św. Dominika, prezb.
W środę -  Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziew. i męcz.
W czwartek - św. Wawrzyńca , diakona i męcz.
W piątek  - św. Klary, dziew.
Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia.
    W przyszłą  niedzielę składka  będzie przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II   w Krakowie i Tarnowie.
    We wtorek po Mszy św. zapraszam na spotkanie członków Rady Parafialnej.
    Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne mieszkańcom przysiółku Koniec Podlasem .
    Bóg zapłać  za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone  są  panie: Ewelina Janiec, Anna Cetnar, Agata Cetnar i Maria Cymbor.
    Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

We wtorek rozpoczyna się miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości. Uczyńmy wszystko – przez modlitwę, przykład życia i oddziaływanie apostolskie by ten miesiąc stał się czasem trzeźwości w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie .

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek o 18,00. w sobotę 7,00

W tym tygodniu :

W poniedziałek - św. Ignacego z Loyoli, prezb.

We wtorek - św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dok. Kośc.

W piątek – św. Jana Marii Vianneya, prezb.

Wszystkim Solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca . Spowiedź św. codziennie przed Mszą św.

W I czwartek , podobnie jak w lipcu , przed Mszą św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 17,00 do 18,00. Zapraszam od indywidualnej modlitwy przez Najświętszym Sakramentem w intencjach bliskich naszemu sercu, w intencjach naszej wspólnoty parafialnej a szczególnie o dobre przygotowanie i owocne przeżycie misji świętych..

Jeżeli będzie taka potrzeba , to w piątek udam się z posługą sakramentalną do chorych w parafii. Proszę do czwartku zgłosić takie osoby.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Małgorzata Jeniec, Celina Kokoszka, Irena Grzech i Anna Bigda.

Prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

 

 

Po  sumie poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.
Dzisiaj rozpoczyna się XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Jednym z jego celów jest wsparcie działalności Kościoła przez zbiórkę ofiar na różne pojazdy dla misjonarzy. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone do puszki na ten cel.
Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00  we wtorek,  środę i piątek   o 18,00.   
W tym tygodniu :
W poniedziałek - św. Kingi, dziew.
W wtorek – św. Jakuba Apostoła
W środę - św. Joachima i Anny , rodziców NMP
W sobotę  -  św. Marty, Marii i Łazarza
Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia
Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby: Paulina Dudek, Anna Skowron, Lidia Skowron i Ewa Janiec.  
Prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

  

 

     Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Dzisiaj też zbierane są  ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek, środę i piątek o 18,00
    W tym tygodniu :
We wtorek - św. Szymona z Lipnicy, prezb.
W sobotę  -  św. Marii Magdaleny
Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia
    Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po Mszy św./ rano lub wieczorem /
    W przyszłą niedzielę rozpocznie XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Po sumie będzie poświęcenie pojazdów. Będzie można  też  złożyć ofiarę do puszki , które będą przeznaczone zakup pojazdów dla misjonarzy.  Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne mieszkańcom przysiółku Żabno I Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Małgorzata Szęszoł, Zuzanna Łabęcka, Agnieszka Pabian i Bogusława Ryba.
    Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny


 

 

    Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę  i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.
    W tym tygodniu :
We wtorek - św. Benedykta, opata.
W środę  -  św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
W czwartek - św. Andrzeja, Świerada i Benedykta , pustelników
W sobotę -  św. Bonawentury, bp. i dok. Kośc.
Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia
    W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne  w Tarnowie , będą też zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.
    W przyszłą niedzielę będą 3 Msze św. o 7,30, 10,30 i o 13,00 Msza św. chrzcielna.
    Od przyszłej niedzieli wyjeżdżam na dwutygodniowy urlop. W parafii będzie mnie zastępował neoprezbiter ks. Mateusz Skowron. W kancelarii będzie przyjmował codziennie po Mszy św. / rano lub wieczorem /
    W czasie urlopu będę odprawiał Msze św. pogrzebowe – jako Msze poza parafią. Poszczególne intencje będą wywieszone na tablicy ogłoszeń. Zachęcam w tym dniu rodziny osób zmarłych do udziału we Mszach św. w naszym kościele.
    Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za  II kwartał mieszkańcom przysiółków Żabno II , Centrum, Pniaki Podlesie.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Irena Pryga, Dorota Janiec, Renata Tabor i Ewa Tabor.
    Prasa katolicka: Gość Niedzielny , Mały Gość Niedzielny

     Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna .Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek i sobotę o 7,00  we wtorek , środę, czwartek i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.
    W tym tygodniu :
W poniedziałek - św. Tomasza, Apostoła
W czwartek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziew.
W sobotę – św. Jana z Dukli , prezb.
Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia
    W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek miesiąca.  Spowiedź św. przed I Piątkiem codziennie przed Mszą św. Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00 Proszę do czwartku zgłosić osoby, które potrzebują posługi sakramentalnej .
    Od lipca w naszej parafii, w każdy pierwszy czwartek miesiąca przed Mszą św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 17,00  do 18,00. Takie adoracje są już w większości parafii naszej diecezji. Będzie to okazja do indywidualnej modlitwy szczególnie o dobre przeżycie czekających nas misji św.  
    W sobotę do naszej parafii przybędą pielgrzymi z Przemyśla udający się na Jasną Górę.  Proszę o przyjęcie pielgrzymów na nocleg i o poczęstunek. Proszę przyjść na powitanie pielgrzymów ok. 20,15 i zabranie ich do swoich domów. Dla pewnego porządku bardzo o wcześniejsze zgłoszenie na plebanię, kto będzie mógł przyjąć pielgrzymów.  
    W niedzielę Msza św. o godzinie 7,30 będzie z udziałem pielgrzymów.
    Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie Odpustu Parafialnego i za wszelkie posługi  Bóg zapłać za przygotowanie przyjęcia dla księży i wszelką pomoc.
    Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za  II kwartał mieszkańcom przysiółku Nowa Wieś,   Górka i  Stary Janowiec.
    Bóg zapłać pewnej osobie spoza parafii za ofiarę 500 zł  na cele inwestycyjne.
    Zakończyły się prace przy odnowieniu zadaszenia. Prace wykonali panowie Józef Sroczyński i Stanisław Grzech. Przy okazji dziękuję za wypożyczenie rusztowań p. Janowi Starzyk oraz p. Krzysztofowi Wolak z Dulczy Wielkiej.  
    Na cmentarzu został odnowiony krzyż . Bóg zapłać panom Józefowi Sroczyńskiemu i Stanisławowi Grzech za nieodpłatne wykonanie tej pracy.  
    W ostatnim czasie został również uporządkowany plac za kościołem , od strony Sióstr, została posiana nowa trawa i teraz na bieżąco będzie koszona. Bóg zapłać za wykonane prace panom Józefowi Sroczyńskiemu, Stanisławowi Grzech, Władysławowi Tabor i Pawłowi Szęszoł.
     Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty. O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Kokoszka, Natalia Juzba, Halina Milas, Bernadeta Ryba i Jolanta Pryga.

   W naszej parafii przeżywamy odpust ku czci św. Jana Chrzciciela. Msze św. o 7,30  i 11,00 suma odpustowa. Kazania               dzisiaj     głosi i sumę  odpustową odprawi Ks. Wojciech Podwika - wikariusz parafii w Zdziarcu. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do uczczenia  naszego patrona -  św. Jana Chrzciciela
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek i sobotę o 7,00,  w środę i piątek o 18,00  w czwartek o 7,30  i  18,00.
    W tym tygodniu :
    We wtorek – NMP Nieustającej Pomocy
    W środę - św. Ireneusza, bpa i męcz.
    W czwartek uroczystość Apostołów Piotra i Pawła . Msze św. o godz. 7,30 i 18,00 .   
     Składka z tego dnia przeznaczona jest do dyspozycji  Ojca św.  / tzw. Świętopietrze /
     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia
    W  tym tygodniu będziemy przeżywać pierwszą sobotę miesiąca.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są          panie :  Zuzanna Ryba, Kazimiera Piotrowska, Joanna Gmyr i Krystyna Ryba.

       

 

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.  Bóg zapłać. Msze św.  o 7,30,  10,30.    
Msze św. w tygodniu w poniedziałek i sobotę  7,00, we  wtorek, środę, czwartek i piątek   o 18,00.
    W tym tygodniu
W środę  – św. Alojzego Gonzagi, zak.
W sobotę – Narodzenie św. Jana Chrzciciela.
Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia.
    W piątek godz. 9,00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Po Mszy św. dzieci  z Przedszkola  otrzymają pamiątkowe dyplomiki.
    W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.  Msze św. o 7,30 i 11,00 - suma odpustowa. Proszę o religijne przeżycie odpustu parafialnego. Proszę o wszystkie posługi jak w Boże Ciało.  proszę o liczny udział naszych strażaków.
    Spowiedź św. przed odpustem będzie w czwartek od 17,00  do 18,00. Zachęcam do skorzystania z Sakramentu pokuty , aby w odpust móc przystąpić do Komunii św. Dla dzieci będzie to równocześnie spowiedź na zakończenie roku szkolnego. Proszę, aby wszyscy rodzice dopilnowali by dzieci przystąpiły do spowiedzi.
    W czwartek po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów. Obecność wszystkich obowiązkowa.
    Bóg zapłać pewnej osobie za zakup cukierków na zakończenie oktawy Bożego Ciała.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła oraz jego otoczenia w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Pryga, Dorota Pryga, Maria Frankowicz, Anna Pulak, Helena Pulak, Anna Pulak, Halina Mol, Anna Minorczyk   i Magdalena Para.
     Prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny  

    Przeżywamy Oktawę uroczystości Bożego Ciała. Po sumie procesja eucharystyczna. Msze św. dzisiaj 7,30,  10,30.
    Msze św. w tygodniu o godz. 18,00, w sobotę o godz. 7,00 . Po Mszy św. od poniedziałku do piątku z racji oktawy procesja eucharystyczna.
    W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. poświęcenie wianków  i błogosławieństwo dzieci.
    W tym tygodniu:
W poniedziałek - bł. Romana Sitki, preb.
We wtorek – św. Antoniego z Padwy, prezb i dok. Kość.
W środę - bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
W piątek  – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  
W sobotę –  Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny
Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia
    W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.
    Odpust parafialny w tym roku będzie 25 czerwca.
    Bóg zapłać wszystkim za przygotowanie uroczystości Bożego Ciała i już dzisiaj dziękuję za posługiwanie w czasie całej  Oktawy. Serdecznie dziękuję rodzinom które przygotowały ołtarze ,siostrom zakonnym, lektorom, ministrantom scholi , dziewczynkom z DSM – u , panom ze Straży Pożarnej, dzieciom sypiącym kwiatki i dzwoniącym, niosącym  feretrony  i sztandary.
    Bóg zapłać młodzieży bierzmowanej za dar ołtarza. Młodzież zakupiła stelaż do zawieszania banerów oraz złożyła ofiarę na nowy baner.  
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Danuta Jakubus, Maria Dobosz, Edyta Dobosz, Czesława Kmieć, Eugenia Jasina i Renata Mrozowska.
    Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny        

 

   Dziś pierwsza niedziela  miesiąca adoracyjna, po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Msze św.  o 7,30, 10,30 .
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek o 7,00, we  wtorek, środę i piątek i sobotę  o 18,00.
    W Czwartek  Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 7,30  i 10,30 .Po sumie procesja do czterech ołtarzy – w tym roku  pójdziemy ulicą w kierunku remizy.
    W związku z procesją proszę przygotować w środę obrazy, feretrony, sztandary  i baldachim. Proszę o liczne przybycie dzieci: dziewczynki do sypania kwiatków  i chłopców do dzwonienia. Proszę o udział w procesji Strażaków oraz panie do niesienia figur. Składka z  Bożego Ciała przeznaczona jest  na hospicja w naszej diecezji. Procesje  w oktawie Bożego Ciała w dni powszednie po Mszy św. wieczornej a w niedzielę po sumie.
    We wtorek po Mszy św. spotkanie dla dzieci klasy IV, które w Boże Ciało będą przeżywać rocznicę I Komunii św. Na spotkanie zapraszam również rodziców.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Marzena Sztejenka, Teresa Pęczek, Irena Nosal i Krystyna Pęczek
    Prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny .

  

    Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,30 nabożeństwo majowe a następnie Msza św.
    Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończy się Okres Wielkanocny, od jutra  w Kościele  rozpocznie się Okres Zwykły.
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek , wtorek, środę  i piątek o 18,00 , w sobotę o 7,00 w czwartek wyjątkowo o 17,00.
    W tym tygodniu :
W poniedziałek - święto NMP Matki Kościoła.
W środę - święto Nawiedzenia NMP
W czwartek - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana    
W sobotę – św. Karola Lwangi i Towarzyszy męcz..
          Wszystkim solenizantom najbliższego  tygodnia składam serdeczne życzenia.
    W środę zakończenie nabożeństw majowych . Bóg zapłać osobom, które uczestniczyły w tych nabożeństwach. Wczoraj zakończył się Biały Tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych . Jeszcze raz dziękuję rodzicom za przygotowanie Uroczystości I Komunii św. a dzieciom za piękne przeżycie I Komunii i Białego Tygodnia.
    W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek i Sobota miesiąca.  Spowiedź św. przed I Piątkiem w czwartek od 16.00 - 17.00.  Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00 Proszę do czwartku zgłosić osoby, które potrzebują posługi sakramentalnej .
    W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.  
    W środę o godz. 16,00 odbędzie się egzamin dla klasy VII przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania. W egzaminie obowiązkowo uczestniczą rodzice młodzieży.
    Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku w procesji pójdziemy w kierunku   remizy . Proszę przygotować po 2 ołtarze po obu stronach drogi, a rodziny mieszkające na trasie procesji proszę o użyczenie miejsca przy swoich posesjach. O przygotowanie ołtarzy proszę w tym roku następujące rodziny:
I      Ołtarz  rodziny: Nawój Radosław, Cymbor Paweł, Cymbor Antonina, Guzik
        Zbigniew, Ćwięka Jerzy, Milas Zdzisław, Zaraza Mariusz, Kuciemba Jan, Kuciemba
         Stanisław.
II    Ołtarz  rodziny : Kiszka Leszek, Starzyk Zofia, Maciąg Marek, Sroczyński Józef,  
        Dobosz Stanisława, Siembab Damian, Starzyk Bogdan, Starzyk Jan.
III    Ołtarz  rodziny : Dudło Robert,  Świątek Łukasz, Augustyn Joanna , Pulak Alfred,   
              Halik Stanisław, Furgał Mieczysław, Rek Paulina, Grzech Andrzej, Gancarz Zofia
IV   Ołtarz  rodziny :   Warzecha Adam, Prząda Iwona, Łuc Jan, Łuc Piotr, Juzba
         Eugeniusz  , Barłóg Aleksander, Mucha Radosław, Frankowicz Mirosław
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i  ofiary na kwiaty. O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby: Wąż Antoni, Sztejenka Natalia, Pulak Bożena, Biernat Maria i Frankowicz Sylwia.
    Prasa katolicka: Gość Niedzielny  i Mały Gość Niedzielny

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002