AKTUALNOŚCI

  

Rozpoczynamy dzisiaj  Rekolekcje wielkopostne . Msze św. o 7,30  i 10,30 z nauką dla wszystkich,   o godz. 14,00  Gorzkie Żale     z kazaniem pasyjnym a następnie Msza św. Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas Bożej łaski.

Msze św. rano z nauką dla wszystkich codziennie o godz. 8,00 , wieczorem  w poniedziałek i środę o 17,30, we wtorek o 17,00.  Msze św. z nauką dla dzieci  w poniedziałek i środę o 11,00, we wtorek o 13,30. Nauki stanowe po Mszy św. wieczornej                  w poniedziałek dla mężczyzn i kobiet, we wtorek dla młodzieży. Spowiedź rekolekcyjna będzie we wtorek  od 14,00 do 17,00.       W środę po Mszy św. będzie nabożeństwo fatimskie.   

W czwartek 15 marca jak co roku w naszej parafii odbędzie  całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Znajdźmy czas na chwilę modlitwy w naszej świątyni , aby oddać Bogu należną cześć a dla siebie wyprosić  potrzebne łaski . Rozpoczęcie adoracji o godz. 9,00 Mszą św. zakończenie o 17,00  a następnie   Mszą św. Porządek adoracji

                    9.00 – 10.00          Pniaki, Podlesie

                     10.00- 11.00        Stary Janowiec

                     11.00- 12.00        Koniec i Pod Lasem                                                                                                                                   

                      12.00- 13.00      Nowa Wieś  i Górka

                     13.00- 14.00        Janowiec Centr. /Skowron –Ryba/

                     14.00- 15.00        Janowiec Centr. /Cichoń-Jakubus/

                       15.00- 16.00      Żabno I

                       16.00- 17.00        Żabno II  

                                                       Msza św. 

W piątek Droga krzyżowa o 16,30  a po niej Msza św.  

W sobotę Msza św. rano o godz. 7,00 

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Anna Pulak, Halina Mol, Anna Minorczyk, Magdalena Para.   

                       N i e d z i e l a    11 marca

 

             730      Msza św. z nauką dla wszystkich

 1030     Msza św. z nauką dla wszystkich

            1400     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

                        Msza św.

                   P o n i e d z i a ł e k  12 marca

 

               800     Msza św. z nauką dla wszystkich

            1100     Msza św. z nauką dla dzieci

            1730     Msza św. z nauką dla wszystkich

                       Nauka stanowa dla mężczyzn i kobiet        

                      Wtorek    13 marca

              800     Msza św. z nauką dla wszystkich

             1330    Nauka dla dzieci przed spowiedzią św.

              1400   - 1530      Spowiedź   św.

             1530 - 1600        przerwa      

              1600 - 1700          Spowiedź  św.

             1700     Msza św. z nauką dla wszystkich

                         Nauka stanowa dla młodzieży

                       Środa      14 marca

               800     Msza św. z nauką dla wszystkich

            1100     Msza św. z nauką dla dzieci

            1730     Msza św. z nauką dla wszystkich

                       Nabożeństwo Fatimskie                

             Zakończenie rekolekcji

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Msze św. dzisiaj o 7,30 , 10,30  , o  1400 Gorzkie Żale a po nich  Msza św.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę o 7,00  w środę  i piątek   o 17,00.  

We wtorek /6 marca / młodzież klasy III Gimnazjum przyjmie sakrament Bierzmowania w Zasowie  o godz. 17,00.  Módlmy się        w intencji  młodzieży naszej parafii o dobre przeżycie Sakramentu Bierzmowania i owocne przyjęcie darów i łask Ducha Świętego. 

W piątek Droga Krzyżowa  o 16,30 a po niej Msza św.

W przyszłą niedzielę  rozpoczną się Rekolekcje wielkopostne . Msze św. niedzielę będą jak zwyczajnie , w tygodniu z nauką dla wszystkich rano i wieczorem, będą  też nauki stanowe dla dorosłych i dla młodzieży . Spowiedź rekolekcyjna będzie we wtorek    13 marca od 14,00 do 17,00.  Dokładny program rekolekcji będzie podany w przyszłą niedzielę. Módlmy się aby te dni były czasem Bożej łaski dla wszystkich parafian.  

W  środę na Mszę św. zapraszam dzieci II i III wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii św.

W najbliższy piątek w parafii Zdziarzec odbędzie się dekanalne spotkanie młodzieży. O 19,00 rozpocznie się Droga Krzyżowa        z Żarówki do Zdziarca, następnie będzie odprawiona Msza św.

W czwartek będziemy obchodzić Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom  wraz z darem modlitwy składam jak najlepsze życzenia .

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny. Pieniądze za baranki  będą przeznaczone na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Bóg zapłać pewnej rodzinie za ofiarę 1000 zł na cele parafialne.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Frankowicz, Karolina Frankowicz, Anna Pulak i Helena Pulak.     

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja . Dobiegają końca prace przygotowawcze do Synodu. Uroczyste otwarcie V Synodu naszej diecezji będzie              21 kwietnia 2018 roku.

Msze św. dzisiaj o 7,30 , 10,30  , o  14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św. 

Dzisiaj w kościołach odbywa się zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek  i sobotę   o 7,00 we wtorek , środę, czwartek i piątek  o 17,00 .                                       

W tym tygodniu przypada  I Czwartek, i Piątek i Sobota  miesiąca. Okazja do spowiedzi codziennie  przed Mszą św. Nie będzie kapłanów spoza parafii, ponieważ 13 marca będzie spowiedź świąteczna . Do  chorych udam się w piątek o godz. 8,00.  Będzie jednocześnie objazd na święta. Proszę więc do czwartku zgłosić wszystkich chorych.

Droga Krzyżowa  w piątek o 16,30 a następnie Msza św. Koronka do Bożego miłosierdzia przez Drogą Krzyżową. W piątek Drogę Krzyżową poprowadzi młodzież klasy III Gimnazjum. Zapraszam  dzieci przedszkolne.

W czwartek na Mszę św. zapraszam młodzież klasy III Gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Czesława Kmieć, Eugenia Jasina, Renata Mrozowska, Maria Pryga.  

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św.  

Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Dzisiaj również zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu w poniedziałek , czwartek i sobotę   o 7,00 we wtorek , środę   i piątek  o 17,00 .

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W przyszłą niedzielę  będzie zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 11  do 14 marca. Módlmy się o dobre   i owocne przeżycie tych dni.

6 marca w Zasowie młodzież klasy III Gimnazjum przyjmie Sakrament Bierzmowania. Módlmy się w intencji naszej młodzieży o dobre przygotowanie na ten dzień i owocne przyjęcie Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Jeszcze raz przypominam i zachęcam aby przekazywać  1 % podatku na rzecz Caritas naszej diecezji . Na stoliku pod chórem można sobie zabrać ulotkę o sposobie przekazywania. 

Serdecznie dziękuję za udział i przygotowanie nabożeństwa  40 - godzinnego: dzieciom , młodzieży i starszym – szczególnie osobom prowadzącym modlitwy.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółku Żabno I

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od 9,00 proszone są panie:  Krystyna Pęczek, Danuta Jakubus, Maria Dobosz i Edyta Dobosz.  

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Chorego . Pamiętajmy zwłaszcza w tym dniu    o modlitwie w intencji chorych i cierpiących,   jak również wszystkich opiekujących się chorymi w szpitalach , hospicjach i domach. Dzisiaj również rozpoczyna się Tydzień Modlitw  o trzeźwość Narodu. Z tej okazji wyjątkowo cenne będzie podjęcie osobistej abstynencji,  jako formy wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa

W tym tygodniu rozpoczniemy Wielki Post. Z tej racji w naszej parafii  przeżywamy  nabożeństwo 40 – godzinne . Adoracja będzie odbywać się  według ustalonego porządku.                                                                                                        

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i piątek  o 17,00.   

W Środę przypada Popielec , rozpoczynający Wielki  Post . Msze św.  o 8,00  i 17,00. Na Msze św. o godz. 8,00 obowiązkowo przychodzą uczniowie klasy IV i V SP. W czasie Mszy św. będzie obrzęd posypania  głów popiołem na znak przyjęcia pokuty .       W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązanie do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta/ .Składka  z tego dnia zaś przeznaczona jest na cele  charytatywne. Bóg zapłać .

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św. Koronka do Bożego miłosierdzia przez Drogą Krzyżową.

W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne  w Tarnowie. Będą też zbierane ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

Porządek nabożeństw w niedzielę i przez cały Wielki Post. Msze św. przed południem  o 7,30  i 10,30  O godz. 14,00  Gorzkie Żale a po nich Msza św. Gorąco zachęcam wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz podjęcia postanowień wielkopostnych.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółku Koniec i Podlasem.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Sylwia Frankowicz, Marzena Sztejenka, Teresa Pęczek i Irena Nosal.

 

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  Msze św. 7,30 , 10,30          i o 13,00 Msza w. chrzcielna.                                                                                                        

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i  piątek o 17,00 ..  

W tym tygodniu :

W poniedziałek -  św. Agaty dziew. i męcz.

We wtorek – św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

W sobotę – św. Scholastyki, dziew.

W przyszłą niedzielę będzie nabożeństwo 40 – godzinne przez Wielkim Postem . Zapraszam wszystkim do modlitwy wynagradzającej przed Najświętszym Sakramentem. Porządek nabożeństwa :

                  8,30   -   9,30       Ojcowie i mężczyźni

                   9,30   -   10,30     Matki i niewiasty

                   11,30   - 12,00     Młodzież

                   12,00  -   12,30    Dzieci od 0 do VII

          Bardzo proszę o prowadzenie adoracji osoby, które to czyniły do tej pory. Teksty na  adorację będą  do odebrania w zakrystii

Jak co roku  możemy przekazywać  1 %  naszego podatku na rzecz Caritas naszej diecezji  i w ten  sposób pomóc ludziom ubogim i potrzebującym. Procedura przekazania , jak również numer konta na stronach internetowych Caritas i na broszurkach, które można sobie zabrać ze stolika pod chórem.

W ostatnią środę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Na początki przedstawiłem  sprawozdanie finansowe za 2017 rok., następnie omówiono  aktualne sprawy  parafii. Uznano , że w tym roku trzeba koniecznie odnowić elewacja wieży. Poza tym podjęto decyzję o stopniowym usuwaniu pozostałych drzew na cmentarzu i posadzeniu nowych. Omówiono również sprawę podwyższenia składki na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

Pan Kazimierz Janiec złożył rezygnację z funkcji grabarza. Pragnę bardzo gorąco podziękować za cały okres pełnienia tej posługi. W związku szukamy  osoby , która przejmie te obowiązki. Gdyby ktoś chciał w naszej parafii pełnić posługę grabarza, proszę o zgłoszenie tego.

W tym roku o troskę o cmentarz proszone są rodziny z Pniaków o Podlesia.

Bóg zapłać za pomoc w rozebraniu  szopki i choinek . Pracowali panowie Julian Cichoń, Bronisław Pulak, Bronisław Słowik, Andrzej Tabor,  oraz młodzież naszej parafii :   Edyta Grzech, Julia Cetnar, Klaudia Furgał, Elena Bielat, Izabela Cetnar, Oliwia  Ryba,  Mateusz i Dominik Pulak, Bartosz Bajor, Wiktor i Bartek Pulak, Wiktor i Dominik Furgał.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółku Stary Janowiec   , Nowa Wieś, Pniaki Podlesie

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby:  Lucyna Jasina, Janina Pulak, Antoni Wąż i Maria Biernat.

       

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest  jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Msze św. w tygodniu  we wtorek i czwartek o 17,00  w środę i piątek o 17,30  w poniedziałek i sobotę o 7,00.    

W tym tygodniu :

W środę  – św. Jana Bosko , prezb.

W sobotę  -  św. Błażeja.

W piątek będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego / Matki Bożej Gromnicznej/. Msze św. o 7,30 i  17,30. W czasie Mszy św. poświęcenie gromnic.  Składka z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów klauzurowych – z racji Dnia Życia Konsekrowanego. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych sióstr.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed   I Piątkiem będzie w czwartek od 16,00  do 17,00.  Do chorym udam się w piątek o godz. 8,30.

W środę zapraszam na spotkanie Radę Parafialną na plebanię na godz. 18,30

W czwartek na Msze św. zapraszam młodzież Gimnazjum oraz klasę VII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W sobotę na godzinę 9,00 proszę młodzież naszej parafii  o rozebranie szopki i choinek.

O pomoc proszę p. Andrzeja i panów , którzy osadzali choinki.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła mieszkańcom przysiółków Górka i Żabno II.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła      w sobotę wyjątkowo o 10,00  proszone są panie : Zofia Furgał, Marta Moździerz, Maria Furgał, Agnieszka Cyganowska, Zofia Wolak i Marzena Tabor.  

 

Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

Dzisiaj  zbierane są  ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 16,30        

W tym tygodniu:

W środę  - św. Franciszka Salezego, bp i do. Kość.    

W czwartek - święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

W piątek - św. Tymoteusza i Tytusa bpów.  

W sobotę o 14,00 Msza św. z okazji  dnia Babci i Dziadka. Wraz z dziećmi, rodzicami,  nauczycielami, P. Dyrektor naszej szkoły,  paniami z Caritas, panami    z OSP oraz z Grupą Wieńcową  zapraszam na spotkanie opłatkowe wszystkie Babcie i Dziadków oraz osoby starsze samotne. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. Po Mszy św. spotkanie w remizie: życzenia dzieci, łamanie się opłatkiem, poczęstunek i wspólne kolędowanie.   

W środę na Mszę św. zapraszam dzieci klasy II i III wraz z rodzicami. Po Mszy św. będzie spotkanie w ramach przygotowania        do I Komunii św.

Bóg zapłać wszystkim uczestnikom kolędy misyjnej. Bóg zapłać wszystkim którzy kolędników przyjęli i złożyli ofiary.

Młodzież z parafii Wadowice Dolne zaprasza na spotkanie młodzież naszego dekanatu w sobotę 27 stycznia na godz. 18.00 do kościoła w Wadowicach Dolnych na "Kolędowanie przy Żłóbku" a później na Agapę do Domu Kultury   w Wadowicach Dolnych.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę o 9,00  proszone są panie :  Danuta Pryga, Magdalena Pryga, Zofia Pulak i Władysława Wolak.

Do nabycia prasa katolicka - Gość Niedzielny

 

Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy . Księża Biskupi zachęcają do modlitwy za Polaków na emigracji, jak również za tych którzy przybyli do nas za wschodniej granicy oraz o uchodźcach na całym wiecie , szczególnie ofiarach konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek , czwartek i sobotę o 7,00 , w  środę   piątek o 16,30.

W czwartek rozpoczyna się w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

W tym tygodniu:

W środę  - św. Antoniego opata  

W piątek – św. Józefa Sebastian Pelczara   

W przyszłą niedzielę będą zbierane   ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

Początek roku to czas ubezpieczenia kościoła , jak również zapłaty za ogrzewanie.   W związku z tym,  jak do tej pory proszę  wszystkie rodziny, jak również nowe rodziny w parafii i osoby pracujące o ofiarę 50 zł na listę. 

W minionym tygodniu wykonano bardzo ważne prace parafialne. Pragnę serdecznie podziękować osobom , które w te prace się zaangażowali. Po pierwsze udrożniono odwodnienie cmentarza . Tę  pracę wykonali panowie : Andrzej Jasina, Bronisław Słowik , Mariusz Bajor i Jacek Kokoszka. Dziękuję również p. Janowi Sołtys za użyczenie koparki.

Drugą pracę wykonano wczoraj , uporządkowano cmentarz i usunięto część świerków / te które były niepotrzebne i mogły w przyszłości naruszyć ogrodzenie. W sobotę pracowali panowie: Adam Furgał, Andrzej Jasina, Tomasz Czub, Józef Sroczyński, Jacek Kokoszka, Andrzej Cymbor, Bogdan Sadowski, Kazimierz Janiec, Kazimierz Grzech, Julian Cichoń, Bronisław Słowik, Stanisław Nosal, Mariusz Bajor, Marek Pęczek, Dawid i Sebastian Furgał.  Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wykonanie tych prac.

Bóg zapłać pewnej osobie spoza parafii za ofiarę 500 zł na cele inwestycyjne w parafii.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła       w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące panie: Teresa Pryga, Ewa Sadowska, Helena Pulak i Renata Giża

Porządek kolędy

Wtorek od 13,00     Janowiec – Centrum II - od p. Stanisława Jakubus do p. Juliana  Cichonia.

Czwartek  od 14,00 Koniec i Podlasem  od p. Radosława Muchy  do p. Kazimierza  Prygi

Sobotę   od 8,30   Janowiec Centrum I  od p. Józefa Skowrona do p. Wiesława Ryby

 

 

Dzisiejszą niedziela rozpoczyna w kościele okres zwykły. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu a po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. 7,30, 10,30 , o 14,00 Msza św. chrzcielna

Msze św. w tygodniu w racji  kolędy : w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę o 7,00 w środę i piątek o 16,30.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom Starego Janowca                                                                                                                                                                                                                

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Barbara Frankowicz, Joanna Mrozowska, Irena Grzech i Agnieszka Stec.

PORZĄDEK KOLĘDY

Wtorek  od 13,00     Żabno II –  od p. Jana Kokoszki  do p. Jerzego Grzech

Czwartek  od 14,00   Żabno II –  od p. Arkadiusza Kokoszka do p. Czesława  Nawój   

Sobota od  8,30    Koniec i  Podlasem od p. Antoniego Grzech do p. Krzysztofa        

                                   Mrozowskiego

Niedziela   od 13,00    Żabno I – od p. Józefa Kiliana do p. Stanisława Jeniec

 

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św.  o 7,30 i 10,30  i 15,00. Dzisiaj też przypada zakończenie starego roku . Na Mszy św. o 15,00 będzie okolicznościowe kazanie  , zaś po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne. Zapraszam wszystkich do udziału w tym nabożeństwie .

Jutro Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. o 7,30 , 10,30 .   Przed Mszą św. będzie odśpiewany hymn do Ducha Świętego.

Msze św. w  tygodniu  we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 16,30.    

W sobotę będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego Święto – Trzech Króli. Msze św. o 7,30 i 10,30 . Na sumie poświęcenie złota, kadzidła mirry i kredy. . Składka z tego dnia  przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca. Do chorych udam się w piątek od godz. 8,00. Spowiedź przed I Piątkiem codziennie przed Mszą św.

W czwartek na Mszę św. zapraszam Młodzież Gimnazjum oraz klasę VII w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.

W sobotę , w święto Trzech Króli od godz. 13,00 nasze domy będą odwiedzać kolędnicy misyjni . Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kolędników         i złożone  ofiary. Spotkanie dla kolędników misyjnych w piątek po Mszy św.

W przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego.

W przyszłą niedzielę zapraszam na spotkanie opłatkowe  na plebani na godz. 17,00   zapraszam: członków  Rady Parafialnej / również członków dotychczasowej rady,/ zapraszam  Panie z Caritasu, Panią Dyrektor Annę Cetnar, Pana Sołtysa Mariusza Bajora, naszego Radnego Pana Andrzeja Jasinę oraz Komendanta naszej Straży Pana Bronisława Słowika.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółku Koniec i Podlasem, oraz za ofiarę 100 zł p. Władysławowi Starzyk  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w piątek  o 18,00  proszone są następujące osoby : Anna Mrozowska, Dorota Grzech, Czesława Frankowicz i Tadeusz Mrozowski

         Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję       i  jej pasterza  bpa Andrzeja .

Dzisiaj również  przeżywamy Wigilię Bożego Narodzenia . Pamiętajmy o tradycji religijnej  tego dnia. Niech w każdej rodzinie będzie wspólna modlitwa, czytanie Pisma św. łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd. Zachowajmy w tym dniu  trzeźwość . Nie zapominajmy również o osobach samotnych. O  24,00 Pasterka . Bardzo proszę o religijne przeżycie tej wyjątkowej Mszy św.     Składka na Pasterce na Fundusz Obrony Życia.

Jutro  Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o 7,30 i 10,30

Wtorek święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Składka przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Na sumie poświęcenie owsa.

Msze św. w tygodniu w środę i piątek o 16,30, w czwartek i sobotę o 7,00.

W tym tygodniu przypada :

W środę - św. Jana Apostoła i Ewangelisty / po Mszy św. poświecenie wina /

                W czwartek    - św. Młodziaków  Męczenników    

Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Świętej  Rodziny Jezusa, Maryi        i Józefa. Msze św. o 7,30 i 10,30. Jest to jednocześnie zakończenie starego roku    o godzinie 15,00 będzie Msza św. i nabożeństwo dziękczynne. Zapraszam wszystkich do udziału w tym nabożeństwie .

Bóg zapłać ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółków Centrum, Pniaki Podlesie  i Żabno I .

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w  sobotę o 9,00 proszone są panie : Bogusława Bielat, Zofia, Bielat, Czesława Mrozowska i Barbara Bajor.

Do nabycia prasa katolicka Gość Niedzielny/ 8 zł – numer świąteczny / oraz Mały Gość Niedzielny

Intencje mszalne 

PORZĄDEK KOLĘDY

28.12.17   Czwartek    od 8,30  

                 Nowa Wieś – od p. Tadeusza Wolaka  do p. Andrzeja Jasiny

                       następnie Górka – od p. Mariana Madury do p. Bronisława Pęczka

       29.12.17    Piątek od 8,30 

                 Stary Janowiec    od p. Bogdana Starzyka   do p. Aleksandra Barłóg

       30.12.17   Sobota   od 8,30 

                        Pniaki i Podlesie – od p. Leszka Kiszka do p. Radosława Nawój

Dziś rozpoczynamy „Dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin”.  

Dzisiaj zbierane są  ofiary dla naszych sióstr jako wynagrodzenie za pracę . Bóg zapłać

Msze św. w tym tygodniu  w poniedziałek o 17,00, we  wtorek, środę , czwartek  i piątek o 7,00 , w sobotę o 16,30.   

W poniedziałek w naszej parafii  będzie spowiedź św. przed Bożym Narodzeniem.

Godziny spowiedzi:

 od 14,00    -   15,30    

 od 16,00    -   17,00. 

Komunia św. będzie udzielana co pół godziny. O 17,00 będzie Msza św.

     Módlmy się o dobrą spowiedź dla wszystkich i zachęcajmy  do niej siebie nawzajem

W poniedziałek o godz. 8,00 udam się z posługą przedświąteczną do chorych, ale tylko  tych , którzy będą zgłoszeni. Proszę dzisiaj zgłosić te osoby.

W poniedziałek na Mszę św. zapraszam młodzież gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.

Od dzisiaj   w kościele jest wystawiony kosz na produkty i puszka na ofiary pieniężne. Okażmy wrażliwość i  podzielmy się z potrzebującymi  tym co mamy.

W piątek  na  godz. 18,00 proszę młodzież naszej parafii o pomoc w dekoracji kościoła , w szczególny sposób proszeni są : Kmieć  Łukasz , Karolina i Justyna Maciąg ,  Bielat Miriam, Grzech Anna, Grzech Edyta, Grzech Natalia, Ryba Felicja, Maria Mol, Jeniec Anna, Cetnar Julia, Sztejenka Przemysław, Pęczek Marek, Mrozowski Seweryn i Albert, Kuciemba Michał, Jeniec Tomasz  / oczywiście mogą przyjść też  inne osoby /  O pomoc proszę młodzież gimnazjum  i jak zawsze p. Andrzeja Tabor.  Panów  Juliana Cichonia,  Bronisława Pulaka, Bronisława Słowika proszę  tradycyjnie o obsadzenie choinek

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Wigilię Bożego Narodzenia .

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszańcom przysiółków Żabno II i Nowa Wieś.

W zakrystii  można nabywać świece na stół wigilijny. Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie  kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Wioletta Kokoszka, Marzena Cymbor, Czesława Pryga, Elżbieta Słowik, Krystyna Grzech, Helena Gawryś, Paulina Grzech-Lis, Czesława Błachaniec i Roksana Błachaniec.

Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu obchodzony jest  Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło, przez  ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dzisiaj w całej Polsce.  Pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii. Bóg zapłać za  ofiary.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę, 16,30 , w czwartek , piątek  i  sobotę o godz. 7,00.   Zachęcam wszystkich do licznego udziału w Roratach  :  dzieci , młodzież i starszych.  

W sobotę  rozpoczniemy  Nowennę do Dzieciątka Jezus

W przyszłą niedzielę  będą zbierane ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

W zakrystii  można nabywać świece na stół wigilijny i złożyć ofiarę przynajmniej 5 zł dla ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia , szczególnie dzieci.

Od przyszłej niedzieli  w kościele będzie  wystawiony kosz na produkty i puszka na ofiary pieniężne. Okażmy wrażliwość i  podzielmy się z potrzebującymi  tym co mamy, by w ten sposób i dla nich były radośniejsze święta.

Spowiedź św. przed Bożym Narodzeniem w naszej parafii będzie w poniedziałek  18 grudnia.

Siostra Przełożona serdecznie dziękuje za życzliwe przyjęcie, nabycie opłatków i za ofiary złożone przy tej okazji. Msza św. dziękczynna od Sióstr w intencji rodzin  w parafii będzie odprawiona w Niedzielę Świętej Rodziny.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszańcom Górki

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Małgorzata Juzba, Wiesława Barłóg, Kinga Mucha i Agnieszka Frankowicz.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz kalendarze misyjne.

Dziś pierwsza niedziela  miesiąca adoracyjna, po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Rozpoczynamy okres Adwentu – czas oczekiwania i przygotowania na święta Bożego Narodzenia.

Jutro  rozpoczną się Roraty – Msze św. ku czci Matki Bożej. Zachęcam do licznego udziału szczególnie dzieci z lampionami – dla dzieci , które przygotują serce z dobrym uczynkiem będą  przygotowane niespodzianki.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę ,czwartek i  piątek o 16,30  w sobotę o 7,00 rano.

W tym tygodniu :

W czwartek  – św. Ambrożego bpa i dok. Kośc.

      W piątek  - Uroczystość   Niepokalanego Poczęcia  N.M.P. Jest to patronalne święto

      Sióstr Służebniczek i święto DSM. Msza św. o 16,30.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W czwartek po Mszy św. będzie spotkanie ze św.  Mikołajem dla ministrantów, lektorów i DSM-u 

W przyszłą niedzielę jak co roku będzie zbiórka do puszek na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie.

W tym tygodniu Siostra Przełożona odwiedzi nasze rodziny z opłatkami na stół wigilijny. Opłatki za chwilę zostaną poświęcone – i takie opłatki powinny  być na stole w rodzinie katolickiej. Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie Siostry i dziękuję za ofiary złożone przy tej okazji. Będą one  wyrazem naszej wdzięczności  za modlitwę i ofiarną pracę Sióstr dla naszej wspólnoty parafialnej. Plan odwiedzin:

              Poniedziałek  od  8,30  

    Nowa Wieś  od   p. Tadeusza Wolaka , następnie Górka i Centrum  do p. Józefa  Skowron

                      Wtorek od 8,30  

     Koniec i Podlasem  od p. Mirosława Frankowicza  do p. Kazimierza  Prygi

     następnie część Starego Janowca od  p. Krzysztofa Wolskiego do p. Aleksandra Barłóg

                   Środa  od 8,30  

         Żabno II   i Żabno I –  od p. Jana Kokoszki  do p. Józefa Kiliana

                   Czwartek    od 8,30 

          Pniaki i Podlesie – od p. Leszka Kiszka do p. Marii Sroczyńskiej i II część Starego   Janowca od  p. Bogdana Starzyka   

            do p. Gancarz-Przemyskiej    

W Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty .  O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Małgorzata Warzecha, Iwona Prząda, Janina Łuc i Małgorzata Wolska.

 

 

Przeżywamy  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata . Po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu , Litania do NSPJ i Akt oddania rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest również jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Msze św. w tygodniu w poniedziałek i sobotę o 7,00, wtorek,  środę, czwartek  i  piątek  o 16,30   

W tym tygodniu :

W czwartek  - św. Andrzeja Apostoła

W tym tygodniu przypada I  Piątek  i Sobota miesiąca.  Spowiedź św. przed  I Piątkiem codziennie przed Mszą św. szczególnie     w  czwartek i piątek.  Do chorych udam się piątek od godz. 8,00

W  przyszłą niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu – czas oczekiwania i przygotowania na święta Bożego Narodzenia.

W najbliższym czasie zostanie odprawione 20 Mszy św. w intencji naszej wspólnoty parafialnej . Odprawi je ks. Wojciech Bukowiec  pracujący na Ukrainie.

Bóg zapłać jednej rodzinie za posprzątanie wczoraj kościoła i ofiarę na kwiaty .   O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Furgał, Paulina Rek, Danuta Grzech i Zofia Przemyska-Gancarz.

Do nabycia prasa katolicka i kalendarze misyjne w cenie 5 zł

Msze św. 7,30  , 10,30, o 13,30 Msza w. pogrzebowa za zm. św. Zofię Szęszoł, wcześniej o 13,00 będzie wprowadzenie                   i Różaniec.

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę . Bóg zapłać

Dzisiaj również odbywa się zbiórka do puszek Kościół w Potrzebie

Msze św. w tygodniu w wtorek, środę i piątek  o 16,30 , w poniedziałek, czwartek  i  sobotę o 7,00.  

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Rafała Kalinowskiego

W wtorek  - święto Ofiarowania NMP

W środę - św. Cecylii, dziew. i męcz. 

W piątek  - św. Andrzeja Jung Lac i Towarzyszy  

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jednocześnie będzie to niedziela synodalna , będziemy się modlić za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

W tym tygodniu w naszej parafii odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego RTV  i AGD. Dzięki tej akcji możemy wesprzeć  misjonarzy i  pomóc ludności  w krajach misyjnych. Sprzęt będzie zabrany we wtorek 21 listopada o godz. 13.30.  Proszę więc przywieźć  niepotrzebny sprzęt najlepiej we wtorek przed południem lub      w poniedziałek popołudniu   pod magazyn u p. Wiesława Ryby . 

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła      w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Renata Dudło, Joanna Augustyn, Elżbieta Pulak i Beata Halik.

Prasa katolika: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

                          

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Msze św. dzisiaj o 7,30  i 10,30.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, środę, czwartek i  piątek  o 16,30 , we wtorek         i sobotę o 7,00,   

W tym tygodniu :

W Poniedziałek – św. Benedykta, Jana, Mateusza Izaaka i Krystyna męcz. 

W piątek  -  św. Elżbiety Węgierskiej

W sobotę - bł. Karoliny Kózkówny

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. 

21 listopada w naszej parafii odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego RTV    i AGD. Dzięki tej akcji  możemy wesprzeć  misjonarzy i  pomóc ludności w krajach misyjnych. Szczegółowe informacje będą podane w przyszłą niedziele. Ze stolika pod chórem można zabrać sobie ulotkę na ten temat.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła      w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Bożena Maciąg, Dorota Babiarz, Zofia Kuciemba i Ryszarda Starzyk.

Do nabycia prasa katolicka ; Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

    

Dziś pierwsza niedziela miesiąca .  Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. o 7,30  i 10,30

Msze św. w tygodniu o 16,30 , od poniedziałku do piątku po Mszy św. będzie Różaniec

     z wypominkami. Zachęcam do udziału w nabożeństwach i do modlitwy za zmarłych

     zwłaszcza dzieci i młodzież        

W tym tygodniu :

W czwartek - Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W piątek  - św. Leona Wielkiego, papieża

W sobotę -   św. Marcina z Tours, biskupa

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W sobotę będziemy obchodzić Święto Niepodległości . Po Mszy św. , przed Najświętszym Sakramentem odmówimy  Różaniec w intencji Ojczyzny.  Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. W szczególny sposób zapraszam dzieci Szkoły Podstawowej i młodzież Gimnazjum.

W piątek  zapraszam młodzież gimnazjum klasę II i III na Msze św. w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

W ostatnią niedziele odbyły się wybory do Rady Parafialnej. Statut Rad Parafialnych mówi że do Rady wchodzą trzy grupy osób: wybrani, urzędowi i mianowani przez Proboszcza. I tak do nowej Rady zostali wybrani : p. Julian Cichoń, p. Jan Pęczek,  p. Czesława Mrozowska, p. Adam Wolak, p. Józef Sroczyński, p. Andrzej Cymbor i p. Tomasz Czub. Z urzędu do Rady będą należeć: Ksiądz Proboszcz, Siostra Przełożona  – przedstawicielka Sióstr Zakonnych . Poza tym, z nominacji Proboszcza do Rady wejdą p. Andrzej Tabor i p. Bogdan Sadowski. Dziękuję za udział w wyborach a  Nowej Radzie  życzę owocnej pracy dla naszej parafii. 

18 listopada w Wadowicach Górnych odbędzie się  II Bal Charytatywny dla młodzieży    z okręgu mieleckiego. Na bal zaproszona jest również młodzież naszej parafii. Rozpoczęcie  w kościele o godz. 17,00 , druga część będzie w Astorii. Koszt udziału 20 zł. Podczas balu odbędzie się również zbiórka  dla chorego Bartusia. Zapisy w parafii do 12 listopada.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone następujące osoby : Zdzisław Milas, Maria Kiszka, Krystyna Starzyk i Stanisława Dobosz.

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002