AKTUALNOŚCI

       

Dzisiejsza niedziela jest Diecezjalnym Dniem Modlitw o Trzeźwość. Jako ostatnia niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja . 

W naszej parafii odbywa się zbiórka do puszek na utrzymanie miejsc świętych  w Ziemi Świętej i na wpieracie dla mieszkających tam chrześcijan , która co roku odbywa się  w Wielki Piątek podczas adoracji krzyża. Bóg zapłać za zrozumienie i złożone ofiary.  

Msze św. tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę  o 17,30 , w czwartek z racji spowiedzi wyjątkowo o godz. 17,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Wacława, męcz.

We wtorek – Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała   

W środę - św. Hieronima, prezb. i dok. Kośc.

W czwartek - św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W piątek - św. Aniołów Stróżów

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

We czwartek  rozpoczniemy Nabożeństwa Różańcowe. Zachęcam do licznego udziału  w nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych.   

W niedzielę Różaniec o godz. 14,30 a następnie Msza św. Od najbliższej niedzieli  przez cały październik będą więc trzy Msze św.: o 7,30,  10,30  i 15,00

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed       I Piątkiem   będzie w czwartek od 16,00  do 17,00

W czwartek po Mszy św. spotkanie klasy VII i VIII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

Zakończone zostały prace przy plebanii . Bóg zapłać p. Marcinowi Pabian za ufundowanie 2 palet kostki. ,  naszej parafialnej firmie za wykonanie prac oraz za pomoc p. Krystynie Pęczek. Rozpoczęły się prace w kaplicy Matki Bożej, Bóg zapłać panom  Janowi Pęczek    i Stanisławowi Jeniec za wykonanie instalacji elektrycznej . Serdecznie dziękuję p. Januszowi Cetnar za ufundowanie potrzebnych materiałów.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółku Żabno II

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Cymbor, Teresa Dobosz, Beata Ciejka    i Elżbieta Pulak

Prasa katolicka : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz kalendarze rolnicze.

 

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie  i Tarnowie oraz ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek , czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę  i   piątek  o 18,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – ś. Mateusza Apostoła i Ewangelisty  

W środę - św. Ojca Pio, prezb.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość .

Jak wiemy , każdego roku w Wielki Piątek podczas adoracji krzyża odbywa się zbiórka ofiar, które są do dyspozycji Ojca św. , na utrzymanie miejsc świętych  w Ziemi Świętej i na wpieracie dla mieszkających tam  chrześcijan  . W tym roku takiej zbiórki nie było w całej Polsce. W tej sytuacji Ojciec św. zwrócił się z apelem, aby taką zbiórkę przeprowadzić w okolicach święta Podwyższenia Krzyża. W naszej parafii zbiórka do puszek odbędzie się w przyszłą niedzielę.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółku Pniaki Podlesie.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Irena Grzech, Anna Bigda, Ewelina Janiec, Agata Cetnar i Anna Cetnar

Do nabycia prasa katolicka , a  zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze.  

Dzisiaj rozpoczyna się X Tydzień Wychowania .Módlmy się szczególnie w tym tygodniu za wszystkich uczniów oraz  tych.  którzy uczestniczą w procesie wychowania; rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.

W tygodniu Msze św.: w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę i piątek  o 18,00      

W tym tygodniu :

W poniedziałek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego      

We wtorek – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

W środę – św. Korneliusza i Cypriana, męcz.

W piątek -  św. Stanisława Kostki , zak.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Przyszła niedziela będzie Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II  w Krakowie i Tarnowie. Będą też zbierane ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Pragnę serdecznie podziękować p. Renacie i Adamowi Mrozowskim za ufundowanie pięknej kropielnicy , która znajduje się w przedsionku kościoła. Jednak z powodu panującej pandemii nie będzie na razie używana.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Lidia Skowron, Ewa Janiec, Małgorzata Jeniec i Celina Kokoszka

Do nabycia prasa katolicka i kalendarze rolnicze. cena 23 zł

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek, czwartek  i sobotę  o 7,00 , we wtorek, środę i  piątek o godz. 18,00.     

We wtorek  uroczystość Narodzenia NMP . Msza św. o godz. 18,00 Po Mszy św.  poświęcenie ziarna siewnego. Nie będzie Mszy św. rano.

W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 10,30 będzie odprawiona w intencji  uczniów rozpoczynających naukę  szkołach średnich, liceach, technikach i szkołach branżowych. Uczniowie klas pierwszych na Msze św. zapraszają rodziców, nauczycieli                        i i wychowawców  oraz koleżanki i kolegów z klas starszych.

W poniedziałek rozpoczyna się tygodniowy odpust w Odporyszowie. W tym roku nie będzie pielgrzymek z poszczególnych parafii i dekanatów. Jednak jest zaproszenie do indywidualnego pielgrzymowania , dekanat Radomyśl Wielki szczególnie zaproszony jest na sobotę na Msze w. o godz. 17,00 - oczywiście można udać się w każdym innym terminie

W tym miesiącu kończy się trzeci kwartał roku. W styczniu Rada Parafialna ustaliła potrzebę zwiększenia składki na cle inwestycyjne. Ustalono że 2 kwartały będą  po 50 zł    a 2 kwartały po 100 zł. W pierwszym i drugim kwartale było zbierane po 50 zł , w związku z tym w trzecim kwartale  proszę  o ofiarę 100 zł. Jeśli jakaś rodzina nie jest w stanie złożyć ofiarę 100 zł, niech złoży jak do tej pory 50 zł. Proszę o zabranie list na poszczególne przysiółki ze stolika pod chórem.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w  sobotę  od godz. 9,00 proszone są panie : Zuzanna Łabęcka, Agnieszka Pabian, Bogusława Ryba i Anna Skowron.

Zachęcam dom nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

Msze św. w tygodniu :  od poniedziałku do piątku o godz. 18,00, w sobotę  o 7,00

We wtorek  o godz. 8,00  Msza św.  na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszam wszystkie dzieci z naszej szkoły, ich rodziców , nauczycieli i pracowników szkoły.

W poniedziałek przed Mszą św. od godz. 17,30 będzie spowiedź dla dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego. Proszę rodziców o dopilnowanie,  aby wszystkie dzieci przystąpiły do sakramentu pokuty.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca. Do chorych udam się    w piątek o godz. 8,00.  

Spowiedź św. przed I Piątkiem dla wszystkich będzie w czwartek od 17,00 do 18,00

W tym tygodniu były prowadzone prace  koło plebanii, zostały ułożone obrzeża oraz położono  kamień , w tym tygodniu planujemy ułożyć kostkę.

Kolejną pracą będzie  odnowienie kaplicy bocznej. Oczywiście na czas prac, kaplica będzie wyłączona z użytkowania. Na początku trzeba wykonać instalację elektryczną.   

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę  od godz. 9,00 proszone są panie :  Władysława Janiec, Renata Tabor, Ewa Tabor i Małgorzata Szęszoł.

Zachęcam dom nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00. we wtorek, środę i piątek o 18,00            

W tym tygodniu

W poniedziałek – św. Bartłomieja Apostoła

W środę  - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.  

W czwartek - św. Moniki

     W piątek – św. Augustyna, bp. i dok. Kość 

     W sobotę -  wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

 Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

Bóg zapłać za ofiarę 100 zł na cle inwestycyjne za I i II kwartał p. Beacie i Stanisławowi Halik

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Halina Milas, Bernadeta Ryba, Jolanta Pryga i Irena Pryga.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny    

                 

 Dzisiaj w naszej diecezji odbywa się zbiórka do puszek ofiar na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Libanu . Za okazaną wrażliwość i złożone ofiary Bóg zapłać.

Dzisiaj również zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek  i sobotę o 7,00 we wtorek,  środę i piątek o 18,00.

W tym tygodniu :

W czwartek - św. Bernarda , opata i dok. Kośc.   

W piątek  - św. Piusa X, pap.    

W sobotę - NMP Królowej 

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Pragnę przypomnieć że w tym roku troska o cmentarz została powierzona mieszkańcom przysiółku Żabno II. / Stary Janowiec miał w roku 2017/  Żabno II to rodziny od p. Jana Kokoszka do p. Jerzego Grzech i od p. Arkadiusza Kokoszka do p. Czesława Nawój.   

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Zuzanna Ryba, Kazimiera Piotrowska, Krystyna Ryba i Maria Kokoszka.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Dzisiejsza składka  przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie  i Tarnowie. Bóg zapłać.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek i czwartek o 7,00 , we wtorek, środę  i piątek o 18,00. 

W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Msze św. o 7,30 i 10,30. Po Mszach św. poświęcenie ziół i kwiatów a po sumie również wieńców żniwnych.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Wawrzyńca , diakona i męcz.

We wtorek – św. Klary, dziew.

W piątek  - św. Maksymiliana Marii Kolbego, męcz.

Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Przypominam, że kancelaria parafialna czynna jest codziennie po Mszy św./ rano lub wieczorem /

Rozpoczęły się prace przy plebanii – chodzi ułożenie z kostki opaski wokół ścian. Wykonano już wykopy, przy tej okazji dziękuję p. Julianowi Cichoń i p. Marianowi Kokoszka za użyczenie sprzętów a za pomoc p. Sołtysowi. Panu Adamowi Furgał dziękuje za usunięcie trzech świerków koło plebani, które uniemożliwiały wykonanie opaski.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  wyjątkowo w piątek o godz. 18,30 proszone są panie : Anna Pulak, Halina Mol, Anna Minorczyk  i Magdalena Para.

Prasa katolicka do nabycia - zachęcam

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. w tygodniu we wtorek,  środę, czwartek i piątek  o godz. 18,00  w poniedziałek i sobotę o 7,00.  Zachęcam do udziału we Mszach św. również w dni powszednie a ministrantom i lektorom przypominam  o służeniu także w czasie wakacji.

W tym tygodniu :

We  wtorek – św. Jana Marii Vianneya, prezb.

W czwartek – święto Przemienienia Pańskiego

W sobotę  - św. Dominika  prezb.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek . Spowiedź św. przed I Piątkiem  codziennie przed Mszą św. Proszę i apeluję do rodziców  o dopilnowanie aby dzieci i młodzież przystępowały do spowiedzi  z okazji I Piątku.

W I piątek miesiąca będę odwiedzał chorych, ale tylko tych , którzy o to poproszą , do czwartku proszę zgłosić te osoby.  

W przyszłą  niedzielę składka  będzie przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

Chciałem przypomnieć że w kościele ciągle obowiązuje zakładanie masek, tym bardziej że w ostatnim czasie znów wzrasta liczba zakażeń. Proszę więc i apeluję o poważne potraktowanie tego obowiązku  i zakładanie masek.  

Bóg zapłać  za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Dorota Pryga, Maria Frankowicz, Anna Pulak i Helena Pulak.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Po sumie poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

W sobotę rozpoczynamy miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości. Uczyńmy wszystko   –  przez modlitwę, przykład życia i oddziaływanie apostolskie by sierpień stał się  miesiącem trzeźwości w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie . 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek  i sobotę  7,00 we wtorek, środę i piątek   o 18,00.    

W tym tygodniu :

W środę  – św. Marty

W piątek – św. Ignacego z Loyoli, prezb.   

W sobotę  - św. Alfonsa Marii Liguoriego

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Sobota  miesiąca sierpnia.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie:  Eugenia Jasina, Czesława Kmieć, Renata Mrozowska i Maria Pryga.

Prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Dzisiaj też zbierane są  ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek, środę i piątek o 18,00

W tym tygodniu :

W środę – św. Marii Magdaleny

W czwartek – św. Brygidy , zak. Patronki Europy

W piątek – św. Kingi , dziewicy

W sobotę - św. Jakuba Apostoła , jak również św. Krzysztofa.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę po sumie będzie poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia  św. Krzysztofa.

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po Mszy św./ rano lub wieczorem /

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła     w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Krystyna Pęczek, Danuta Jakubus, Maria Dobosz i Edyta Dobosz

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny / na stoliku /

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek,  środę  i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Andrzeja, Świerada i Benedykta , pustelników

W środę  – św. Bonawentury, bp. i dok. Kośc.

W czwartek – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

W Sobotę  -  św. Szymona z Lipnicy

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne    w Tarnowie , będą też zbierane ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po Mszy św./ rano lub wieczorem /

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za  I i II kwartał mieszkańcom przysiółku Żabno I

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Sylwia Frankowicz, Grażyna Zboch, Marzena Sztejenka, Teresa Pęczek i Irena Nosal

Prasa katolicka: Gość Niedzielny , Mały Gość Niedzielny / na stoliku pod chórem /

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna .Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.   Msze św. o 7,30  i 10,30 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00  we wtorek , środę i piątek o 18,00.   Zachęcam do udziału we Mszach św. zwłaszcza w środy i piątki.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziew.

W sobotę - św.  Benedykta, opata

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

Od najbliższego piątku wyjeżdżam na dwutygodniowy urlop . W parafii będzie mnie zastępował ks. Wojciech Mróz . Do niego proszę zwracać się  we wszystkich sprawach.    W kancelarii będzie przyjmował codziennie po Mszy św. : rano lub wieczorem.               

W czasie urlopu będę odprawiał Msze św. za zmarłych, które zostały zamówione na pogrzebach – jako Msze poza parafią. Poszczególne intencje będą wywieszone na tablicy ogłoszeń. Zachęcam w tym dniu rodziny osób zmarłych do udziału we Mszach św.  w naszym kościele

Ministrantom i lektorom przypominam o dyżurach w czasie wakacji, również wszystkie dzieci a także młodzież zachęcam aby co jakiś czas przyjść na Msze św. w dzień powszedni.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za  I i II kwartał mieszkańcom przysiółku Koniec Podlasem.

Bóg zapłać  młodzieży Klasy VIII oraz ich rodzicom za dar ołtarza złożony z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Janina Pulak, Antoni Wąż, Bożena Pulak i Maria Biernat.

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

 W naszej parafii przeżywamy  uroczystość  I Komunii św. Msze św. o 7,30  o 10,00 i o 12,00 Msza św.  Komunijna. Módlmy się      w intencji dzieci i rodziców o dobre przeżycie tego dnia. 

Dzisiaj w naszej ojczyźnie odbywają się wybory. Udział w wyborach jest nie tylko prawem ale i obowiązkiem każdego Polaka. Niech dzisiejszy dzień będzie również okazją do modlitwy w intencji naszej ojczyzny..

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i sobotę  o 18,00 , we wtorek wyjątkowo o godz. 16,00. Dla dzieci pierwszokomunijnych będzie to Biały Tydzień.   

We wtorek młodzież klasy VIII przyjmie sakrament Bierzmowania w Zasowie o godz. 18,00.  Módlmy się  w intencji  młodzieży naszej parafii o dobre przeżycie tego ważnego dnia  i owocne przyjęcie darów i łask Ducha Świętego. 

W tym tygodniu :

     W poniedziałek - uroczystość Apostołów Piotra i Pawła . Msze św. o godz. 7,30 i 18,00 .  

      Składka z tego dnia przeznaczona do dyspozycji Ojca św. / na tzw. Świętopietrze./

W czwartek -  święto Najświętszej Marii Panny  Tuchowskiej

W piątek - św. Tomasza Apostoła

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. przed I Piątkiem  codziennie przed Mszą św. 

W I piątek miesiąca będę odwiedzał chorych, ale tylko tych , którzy o to poproszą , do czwartku proszę zgłosić te osoby.  

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej  będzie spotkanie dla młodzieży klasy VIII rodziców i świadków Bierzmowania.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za  I i II kwartał mieszkańcom przysiółków: Centrum, Pniaki Podlesie, Górka, Stary Janowiec  i Żabno II.

Zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Agnieszka Cyganowska, Zofia Wolak, Marzena Tabor i Lucyna Jasina .

Na koniec ale bardzo serdecznie pragnę podziękować rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za pełną poświęcenia i zaangażowania współpracę w przygotowaniu dzieci do I spowiedzi i Komunii św., za przygotowaniu dzisiejszej uroczystości, za  piękną dekorację kościoła.   

 

W naszej parafii przeżywamy odpust ku czci św. Jana Chrzciciela. Msze św. o 7,30 i 10,30  Kazania dzisiaj głosi i sumę  odpustową odprawi nasz rodak Ks. Piotr Cichoń.

Msze św. w tygodniu : wtorek, środę i piątek o 18,00, w  poniedziałek, czwartek i  sobotę o 7,00 .

W tym tygodniu:

        W środę - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 W sobotę  -  Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

 Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W piątek zakończenie roku szkolnego, jednak Msza św. z tej okazji dla wszystkich klas oraz przedszkolaków będzie w czwartek o godz. 18,00. Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. 

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość I Komunii św. dzieci klasy III     W związku z tym będzie zmieniony trochę porządek Mszy św. . Pierwsza Msza św. o godz. 7,30, druga o godz. 10,00 , natomiast o godz. 12,00  będzie Msza św. Komunijna.  Módlmy się w intencji dzieci i rodziców o dobre przeżycie tego dnia.

W sobotę o godz. 9,00 ,  spowiedź św.  dla dzieci pierwszokomunijnych ich rodziców, chrzestnych  i bliskich z rodziny. Jednocześnie będzie to spowiedź dla młodzieży klasy VIII oraz świadków. Młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania w Zasowie,  we wtorek 30 czerwca.

W wtorek i piątek po Mszy św. zapraszam na spotkanie dzieci klasy III wraz z rodzicami. 

W środę na spotkanie zapraszam młodzież klasy VIII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W  ostatnim czasie nasza świątynia została ubogacona a przez to upiększona przez zakup nowych sprzętów liturgicznych, za co w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować . Jak już wspominałem i dziękowałem pewna rodzina ufundowała nowy gong, a Matka Boża Fatimska doczekała się nowej pięknej dekoracji, została też  odnowiona figura Matki Bożej , która od uroczystości Bożego Ciała noszona jest w procesji.

Serdecznie dziękuję za nowe dary : za piękną podstawkę pod Mszał oraz dzwonki – jest to dar rodzin całej parafii – Bóg zapłać.

W szczególny sposób pragnę podziękować też p. Anieli i Edwardowi Bajor za ufundowanie nowej pięknej kadzielnicy oraz łódki na kadzidło.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę , wyjątkowo od godz. 10,00 proszone są panie : Władysława Wolak, Zofia Furgał, Marta Moździerz i Maria Furgał.

Przeżywamy Oktawę uroczystości Bożego Ciała. Po sumie procesja eucharystyczna.

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Dzisiaj również odbywa się zbiórka do Puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie   i Tarnowie. Bóg zapłać

Zamarł śp. Marek Ryba . Pogrzeb będzie jutro , o 14,30 wprowadzenie i różaniec o 15,00 Msza św. pogrzebowa. Polecajmy zmarłego w naszych modlitwach miłosiernemu Bogu.

Msze św. od poniedziałku do piątku w tygodniu o godz. 18,00. Po Mszy św. z racji oktawy procesja eucharystyczna, w sobotę Msza św. o 7,00

W czwartek zakończenie oktawy Boże Ciała. Po Mszy św. poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci.

W tym tygodniu:

We wtorek – św. Brata Alberta , zak.

     W piątek  – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  

W sobotę –  Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela. Kazania będzie głosił i sumę odpustową odprawi nasz rodak ks. Piotr Cichoń. Msze św.     o 7,30 i 10,30 - suma odpustowa. Proszę o religijne przeżycie odpustu parafialnego. Proszę o wszystkie posługi jak w Boże Ciało. , proszę o liczny udział naszych strażaków

W piątek będzie spowiedź św. przed odpustem od godz. 17,00 do 18,00. Zachęcam do spowiedzi aby w niedzielę móc przystąpić do Komunii św. i zyskać odpust związany z uroczystością patrona parafii.

We wtorek po Mszy św. spotkanie dla  dzieci klasy III oraz ich rodziców.

Na stoliku za ławkami znajduje się projekt do kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcam wszystkich aby go obejrzeć i ewentualnie zgłosić własne uwagi, Jest tam również krótki opis projektu 

Bóg zapłać wszystkim za przygotowanie uroczystości Bożego Ciała i posługiwanie w czasie Oktawy. Serdecznie dziękuję rodzinom które przygotowały ołtarze ,siostrom zakonnym, lektorom, ministrantom scholi , dziewczynkom z DSM – u , panom ze Straży Pożarnej, dzieciom sypiącym kwiatki i dzwoniącym, niosącym  feretrony  i sztandary.

Bóg zapłać p. Adamowi Furgał za obcięcie i pielęgnację krzewów.

Bóg zapłać wszystkim , którzy porządkowali plac kościelny i otoczenie kościoła za Boże Ciało i odpust, dziękuję również rodzinom , które sprzątały cmentarz i jego otoczenie.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za I i II kwartał mieszkańcom przysiółku  Nowa Wieś.

 Serdeczne Bóg zapłać pewnej rodzinie z Końca Podlasem, która ufundowała nowy, piękny gong liturgiczny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Teresa Pryga, Ewa Sadowska, Helena Pulak, Renata Giża, Magdalena Pryga, Danuta Pryga i Zofia Pulak

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna .Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.   Msze św. o 7,30  i 10,30 

Msza św. w tygodniu w poniedziałek o 7,00 w pozostałe dni o 18,00.

W Czwartek  Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 7,30  i 10,30 .Po sumie procesja na placu kościelnym do czterech ołtarzy. O przygotowanie ołtarzy proszę w tym roku następujące rodziny:

I    Ołtarz  rodziny: Wolak Tadeusz, Furgał Tadeusz, Moździerz Andrzej, Pulak    

      Maria,  Cyganowski Edward, Furgał Adam, Wolak Adam i Widelska Maria

II   Ołtarz  rodziny : Tabor Władysław, Tabor Andrzej, Jasina Andrzej, Madura

     Marian, Pulak Józef, Wąż Antoni, Pulak Kazimierz , Biernat Jan  i Frankowicz Józef

       III  Ołtarz  rodziny : Sztejenka Marzena, Zboch Grażyna, Pęczek Jan, Nosal

           Stanisław, Pęczek Bronisław, Jakubus Stanisław, Dobosz Stanisław i Dobosz

           Krzysztof.   

 IV  Ołtarz  rodziny : Kmieć Jan, Jasina Antoni, Mrozowski Adam, Pryga Stanisław,

       Pryga Łukasz, Frankowicz Adolf, Pulak Janusz i Pulak Bronisław  

W związku z procesją proszę przygotować w środę obrazy, feretrony, sztandary i baldachim. Proszę o liczne przybycie dzieci: dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców do dzwonienia. Proszę o udział w procesji Strażaków oraz panie do niesienia figur.  W czasie procesji zachowajmy wskazane odstępy oraz niech wszyscy mają maski, bo są one wciąż obowiązkowe.                Składka z  Bożego Ciała przeznaczona jest  na hospicja w naszej diecezji. Procesje w oktawie Bożego Ciała w dni powszednie po Mszy św. wieczornej a w niedzielę po sumie.

W środę  po Mszy św. spotkanie dla dzieci klasy III oraz rodziców

W przyszłą niedzielę zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

W ostatnią środę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej w celu omówienia aktualnych spraw. Jedną ze spraw było zbieranie ofiar na cele inwestycyjne. Ustalono , aby zebrać ofiary ma listę za I i II kwartał w kwocie 100 zł od rodziny. Proszę o zabranie list na poszczególne przysiółki ze stolika pod chórem.

Pragnę serdecznie podziękować za odnowienie figury Matki Bożej, która będzie mogła być noszona w czasie procesji.        Dziękuję p. Aleksandrowi Cetnar i p. Agacie Cetnar. Dziękuję również pewnym osobom zatroskanym o piękno naszego kościoła za ufundowanie i wykonanie nowej dekoracji do figury Matki Bożej Fatimskiej a p. Pawłowi Frankowicz za wykonanie stolika.

Bóg zapłać p. Marii i Janowi Pryga z Podlesia za ofiarę 1000 zł na cele parafialne.      

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są  panie : Czesława Błachaniec, Roksana Błachaniec, Bogusława Bielat i Zofia Bielat

 We wtorek będziemy chcieli uporządkować plac kościelny , otoczenie oraz parkingi – na Boże Ciało i odpust parafialny. Prace planujemy rozpocząć o godz. 17,00.  Bardzo proszę o przyjście wszystkich, którzy będą chcieli pomóc i którym leży na sercu piękno naszego kościoła i jego otoczenia . Proszę,  aby z kolejki do sprzątania przyszły następujące osoby :  Barbara Bajor, Dorota Wierzbicka, Barbara Frankowicz, Anna Mrozowska, Tadeusz Mrozowski, Dorota Grzech, Czesława Frankowicz, Joanna Mrozowska, Irena Grzech i Agnieszka Stec. A ponieważ zawsze w tę pracę ochotnie włączała się młodzież parafii , dlatego proszę o przyjście młodzież szkół średnich  i starszych klas szkoły podstawowej . /  proszę zabrać ze sobą jakieś narzędzia do sprzątania./

Na odpust a nawet wcześniej trzeba będzie również uporządkować cmentarz i jego otoczenie.

Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończy się Okres Wielkanocny. Msze św. o 7,30 , 10,30 o 14,30 nabożeństwo majowe      i Msza św.. Od przyszłej niedzieli rozpocznie się Okres Zwykły.

Od dzisiaj przestają obowiązywać limity odnośnie liczby wiernych na Mszy św., jednak nadal obowiązuje zakładanie maseczek i zachowanie właściwych odstępów.

Z dniem 1 czerwca Ksiądz Biskup odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, i czwartek o 18,00 , w środę i piątek o 18,30, / z racji wyjazdu na spowiedzi / w sobotę  o 7,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek - święto NMP Matki Kościoła.

W środę – św. Karola Lwangi i Towarzyszy , męcz.

W czwartek - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana    

W piątek – św. Bonifacego , bp i męcz.

           Wszystkim solenizantom najbliższego  tygodnia składam serdeczne życzenia.

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. przed I Piątkiem   w czwartek od 17.00 - 18.00.  

W I piątek miesiąca będę odwiedzał chorych, ale tylko tych , którzy o to poproszą , takie jest rozporządzenie Księdza Biskupa. Proszę więc do czwartku zgłosić takie osoby.  

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.  

Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Po pierwszej Mszy św. będzie zmiana tajemnic różańcowych.

W środę po Mszy św. zapraszam na spotkanie na plebanię Radę Parafialną. 

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Jak na razie nie przewiduje się tradycyjnych procesji ulicami miast  i wsi. W naszej parafii planujemy przygotować ołtarze na placu kościelnym,  między ołtarzami będzie przechodzić tylko asysta. Jak to było już ogłaszane wcześniej,  w czasie Rady Parafialnej zostało ustalone że wszystkie rodziny po kolei będą proszone o przygotowywanie ołtarzy mniej więcej po 7 rodzin do ołtarza. Kolejka rozpocznie się od Nowej Wsi, następnie Górka, Centrum itd.

Bóg zapłać panom Tomaszowi Grzech i Jarosławowi Mol za zamontowanie na kościele odstraszaczy na ptaki.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Elżbieta Słowik, Krystyna Grzech, Helena Gawryś i Paulina Grzech-Lis

                                                                           

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,30 nabożeństwo majowe a następnie Msza św.

W tygodniu Msze św. i nabożeństwo majowe o godz. 18,00 . Zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych.

Trwa nowenna do Ducha Świętego. Do udziału w nowennie w szczególny sposób zachęcam uczniów klasy VIII w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. .

Ksiądz Biskup zezwolił na udzielanie w diecezji Sakramentu Bierzmowania. Uczniowie naszej parafii przyjmą Bierzmowanie 30 czerwca w Starej Jastrzębce. Natomiast  I Komunia św. to w naszej parafii planowana jest na niedzielę 28 czerwca.

W  tym tygodniu :

We  wtorek –  św. Filipa Nereusza, prezb.  

             W piątek – św. Urszuli Leduchowskiej, dziew.

             We wtorek również będziemy obchodzić Dzień Matki

Wszystkim solenizantom najbliższego tygodnia  a szczególnie Drogim Mamom  składam serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W wydanym komunikacie Ksiądz Biskup dziękuje troskę o parafialne świątynie  i funkcjonowanie naszych parafii oraz prowadzonych przez nie dzieł, co umożliwiają ofiary składane na tacę i  dokonywane wpłaty na konta bankowe parafii. Bez tych ofiar nie mogłyby też funkcjonować Kuria Diecezjalna, Seminarium Duchowne czy Caritas

     Ksiądz Biskup dziękuje również pracownikom służby zdrowia i  wszystkim  zaangażowanych w pomoc osobom dotkniętym pandemią.  Ksiądz Biskup przypomina jednocześnie że kończy się czas Komunii św. wielkanocnej i zachęca do korzystania z sakramentu Pokuty i przyjmowania  Komunii św. Czas Komunii św. wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej / do 7 czerwca /.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Wiesława Barłóg, Kinga Mucha, Agnieszka Frankowicz, Wioletta Kokoszka, Marzena Cymbor i Czesława Pryga.

Prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

Ogłoszenie kursie przedmałżeńskim i dniu skupienia dla narzeczonych

1.       Dzień skupienia dla narzeczonych odbędzie się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej  w Mielcu wyjątkowo w sobotę (6 czerwca 2020) o godz. 19.00. Zapraszamy również te pary, które zawarły już małżeństwo, a jeszcze nie uczestniczyły w dniu skupienia.

2.       Kurs przedmałżeński odbędzie się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu     w dniach 11–14 czerwca 2020 w następujących godzinach:

Czwartek (11.06)   – 19.00-21.00

Piątek (12.06)        – 19.00-21.00

Sobota (13.06)      – 17.00-19.00

Niedziela (14.06)   – 19.00-21.00

         Zapisy podczas pierwszego spotkania.

                                                                

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,30 nabożeństwo majowe a następnie Msza św.

Od dzisiaj więcej osób może uczestniczyć we Mszy św. Do tej pory w naszym w kościele mogło być 40 osób, obecnie może to być 60 osób nie licząc osób posługujących w liturgii.

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. i nabożeństwo majowe w tygodniu o godz. 18,00 . Zachęcam do udziału  w nabożeństwach , tym bardziej że więcej może być osób w kościele.

W tym tygodniu  poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje. To nie są tylko dni modlitw o urodzaje ale o błogosławieństwo dla wszelkiej ludzkiej pracy Nie będzie jednak procesji , ponieważ na to nie pozwalają przepisy związane z trwającą  jeszcze pandemią.  

W poniedziałek przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Obchody będą bardzo skromne , ze względu obecną sytuację, jednak możemy uczcić św. Jana Pawła II naszą pamięcią i gorliwą modlitwą. Z tej okazji naszą  Parafia Matki Boskiej Bolesnej      w Limanowej zaprasza do obejrzenia i wysłuchania programu słowno-muzycznego z okazji 100  rocznicy urodzin Jana Pawła II. Emisja w Telewizji Trwam w niedzielę (17.05) o godz. 14.30 i w poniedziałek (18.05) o godz. 13.30.

W piątek rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

W przyszłą niedzielę  będziemy przeżywać uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Pragnę przypomnieć , że troska o cmentarz w tym roku została powierzona mieszkańcom przysiółku Żabno II

Bóg zapłać p. Adamowi Mrozowskiemu za wykonanie dzwiczek do schowka pod schodami plebani, za pracę i zakupiony materiał.    

Bóg zapłać osobom za ofiary złożone na kwiaty zakupione na święta.   Puszka w kościele pozostanie do końca miesiąca, gdyby ktoś jeszcze mógł złożyć ofiarę to bardzo proszę.

Na Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę o 9,00 proszone są  panie :  Iwona Prząda, Janina Łuc,  Małgorzata Wolska i Małgorzata Juzba

Prasa katolicka : Gość Niedzielny w przedsionku kościoła

   

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002