AKTUALNOŚCI

Przeżywamy Niedzielę Palmową , która rozpoczyna Wielki Tydzień. Msze św. dzisiaj o 7,30i 10,30 , o godz. 14,00 Gorzkie Żale a następnie Msza św. Na sumie poświęcenie palm i będzie jednak procesji wokół kościoła.

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać

Od wczoraj zmniejszono liczbę osób ,które mogą uczestniczyć w kościele we Mszy św. / 1 osoba na 20 m kw. W naszym kościelena Mszy św. może być maksymalnie 30 osób , nielicząc osób posługujących w liturgii. I to musi być bezwzględnie przestrzegane. Zachowanie obowiązujących limitów będą pilnować Panowie z Rady Parafialnej. Bardzo proszę o wyrozumiałość i przestrzeganieograniczeń. Ponieważ , przepisy nie mówią nic o udziale we Mszy św. na zewnątrz, z tego wynika , że tam limity nie obowiązują ,trzeba tylko zachować ogólne przepisy dotyczące miejsc publicznych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek o godz. 7,00 , we wtorek i środę o 17,00.

W czwartek rozpocznie się Święte Triduum Paschalne – będzie ono przeżywanez zachowaniem wyznaczonych limitów. / w kościele może być maksymalnie 30 osób. , oczywiście można uczestniczyć w nabożeństwach i Mszach św. na placu kościelnym./

Program Triduum Paschalnego.

WIELKI CZWARTEK: Dzień Eucharystii i Kapłaństwa

   1800 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej  a po niej przeniesienie Pana Jezusa

                      do Ciemnicy

                       Adoracja prywatna / w dowolnym czasie  /

Adoracja        2000 – 2030   Ojcowie i Matki

                       2030 – 2100   Młodzież i kl. VIII

WIELKI PIĄTEK: Dzień Śmierci Pana Jezusa.

 800  -  Rozpoczęcie adoracji / adoracja prywatna w dowolnym czasie  /

1630 – Droga Krzyżowa 

1700    Liturgia Wielkiego Piątku

           -  Liturgia słowa

           -  Adoracja Krzyża

           -  Komunia św.

           -  Procesja do Grobu Pańskiego

              Adoracja prywatna / w dowolnym czasie  /

Adoracja        2000 – 2030   Ojcowie i Matki

                       2030 – 2100   Młodzież i kl. VIII

WIELKA SOBOTA : Wigilia Paschalna

Poświęcenie pokarmów   o godz.   900     1000   i  1100  / w kościele i na placu kościelnym /

Porządek Adoracji:

               800 -    900       Centrum

  900 -    1100    Adoracja prywatna / oraz osoby poświęcające pokarmy /

1100 -    1200      Pniaki i Podlesie  Stary Janowiec   

1200 -    1300      Nowa Wieś i Górka

1300 -    1400      Żabno 

1400 -    1500      Koniec i Pod Lasem  

           /  1500       sprzątanie kościoła  /   

1800 -  Liturgia Wielkiej Soboty

                       Msza św. i Procesja Rezurekcyjna

Wielkanoc  i    Poniedziałek Wielkanocny

Msze św.    730 ,    1030 ,    1300

 

W Wielki Piątek  obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązane do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta/

Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

Na Wielki Piątek zaleca się przyozdobienie krzyży przydrożnych, krzyża misyjnego oraz krzyży w naszych mieszkaniach.

proszę młodzież naszej parafii o pomoc w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu   i jak zawsze o pomoc proszę p. Andrzeja Tabor i Michała Kuciemba.  / proszę o zabranie masek / .    

W sobotę, proszę o odkurzenie i przygotowanie baldachimu, feretronów, sztandarów oraz obrazów do procesji Rezurekcyjnej

Panów ze Straży proszęo wartęprzy Grobie Pańskim, przygotowanie ogniska w Wielką Sobotę i udział w Procesji Rezurekcyjnej.

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny.

Kończy się I kwartał tego roku, w związku z tym , z godnie z ustaleniami proszę o ofiary na cele inwestycyjne w parafii , po 50 zł od rodziny, proszę o zabranie list ze stolika pod chórem.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty. O sprzątanie kościoła w sobotę od 15,00 proszone są panie : Małgorzata Szęszoł, Zuzanna Łabęcka, Agnieszka Pabian, Bogusława Ryba, Anna Skowron, Lidia Skowron, Ewa Janiec, Małgorzata Jeniec.

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać  Msze św. o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św.

Msze św. w tygodniu we wtorek, środę, czwartek i piątek o 17,00, w poniedziałek i sobotę  o 7,00 .

W środę  będzie spowiedź  św.  z udziałem kapłanów z sąsiedniej parafii

Godziny spowiedzi:

 od 14,00    -   15,30    / o 15,30 będzie półgodzinna przerwa /

 od 16,00    -   17,00. 

Komunia św. będzie udzielana co pół godziny. O 17,00 będzie Msza św.

     Bardzo proszę o zachowanie przepisów , o przyjście w różnym czasie aby nie było tłoku.   

     Jednocześnie zachęcam do spowiedzi codziennie przed Msza św. zwłaszcza dzieci i

     młodzież

W czwartek  przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to równocześnie Dzień Świętości Życia. Zachęcam wszystkich do  modlitwy o szacunek i ochronę każdego życia.

Droga krzyżowa w piątek o 16,30  a po niej Msza św.

Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień. Na sumie będzie poświęcenie palm ale nie będzie procesji wokół kościoła. Nie będzie też konkursu palm.

Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

We wtorek po Mszy św. będzie spotkanie dla uczniów klasy VII.

W piątek od godz. 8,00 będę odwiedzał chorych. Proszę do czwartku zgłosić osoby, które chcą skorzystać  z posługi sakramentalnej.

Na Wielki tydzień i święta zostaną jak zwykle zakupione kwiaty, nie będzie jednak zbierania ofiar przez ministrantów. Będzie natomiast wystawiona puszka i bardzo proszę o złożenie ofiar na ten cel ,  jak do tej pory przynajmniej po 10 zł od rodziny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Jolanta Pryga, Irena Pryga , Władysława Janiec, Renata Tabor i Ewa Tabor.      

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św. 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 17,00 . czwartek  i sobotę o 7,00

W poniedziałek 15 marca jak co roku na naszą parafię wypada adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku , ze względu na panującą pandemię będzie trwała od godz. 14,00   do 17,00.  Znajdźmy czas na chwilę prywatnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, aby u  Boga  wyprosić sobie  potrzebne łaski  a przede wszystkim prosić o ustanie epidemii . Każdy przysiółek będzie  adorował pół godziny , w następującym porządku.

                       14.00 - 14.30       Nowa Wieś , Górka

                       14.30 - 15.00        Żabno I               

                       15.00 - 15.30        Żabno II  

                       15.30 - 16.00       Koniec i Pod Lasem     

                     16.00 - 16.30        Janowiec Centrum.

                       16.30 - 17.00        Stary Janowiec Pniaki, Podlesie

                                    17.00        Msza św.

Droga Krzyżowa  w piątek o 16,30 a następnie Msza św. 

W piątek przypada uroczystość św. Józefa,  Oblubieńca NMP . Na Mszę św. tego dnia  zapraszam wszystkich którym patronuje św. Józef, a wszystkim Solenizantom  składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Zachęcam do nabywania baranków na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Kazimiera Piotrowska, Krystyna Ryba, Maria Kokoszka, Halina Milas i  Bernadeta Ryba.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

   

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św. 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę  i piątek o 17,00              

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W tym roku,  w Wielkim Poście , podobnie jak rok temu z racji panujących ograniczeń nie będzie rekolekcji parafialnych. Spowiedź świąteczna planowana jest  na dzień 24 marca.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie, ubezpieczenie i cmentarz a mieszkańcom  przysiółku  Żabno I

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Anna Pulak, Halina Mol, Anna Minorczyk, Magdalena Para i Zuzanna Ryba.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

          

      

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest  jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Dzisiaj w kościołach całej Polski odbywa zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek i sobotę o 7,00  we wtorek, środę, czwartek i piątek  o 17,00.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed  I Piątkiem

będzie codziennie przed Mszą św.  

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

We wtorek na Mszę św. i spotkanie proszę uczniów znów klasy VII wraz z rodzicami.

W piątek na Msze św. zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania  

Wczoraj w Radomyślu Wielkim odbyło się błogosławieństwo nowych lektorów . Z naszej parafii posługę lektora przyjęło czterech ministrantów. Jeszcze raz im gratuluję  i przy okazji dziękuję za pomoc rodzicom nowych lektorów szczególnie na podwożenie do Radomyśla.

Bóg zapłać p. Helenie Jasina za ofiarę 200 zł na cele parafialne.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła        w sobotę od 9,00 proszone są panie: Maria Pryga, Dorota Pryga, Maria Frankowicz, Anna Pulak i Helena Pulak. 

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św.  

Dzisiejsza składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Zbierane są również ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.  Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu w poniedziałek , czwartek i sobotę   o 7,00. we wtorek , środę i piątek  o 17,00.  

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W przyszłą niedzielę  będzie zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny.

Troskę o nasz parafialny cmentarz w tym roku polecamy mieszkańcom przysiółku   Centrum I od p. Jacka Skowron do p. Juliana Cichonia. 

We wtorek zapraszam na Msze św. i spotkanie dzieci klasy III wraz z rodzicami a w środę uczniów klasy VII

W sobotę w Radomyślu Wielkim o godz. 10,00 zostają wyświęceni nowi lektorzy naszego dekanatu. Z naszej parafii posługę lektora przyjmie czterech ministrantów. Gratulujemy im i życzymy owocnej posługi słowa w naszym kościele.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie, ubezpieczenie i cmentarz a mieszkańcom  przysiółku  Koniec Podlasem.

Bóg zapłać za ofiarę 1000 zł na kaplicę Matki Bożej pewnej rodzinie z Podlesia

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od 9,00 proszone są panie: Maria Dobosz, Edyta Dobosz, Czesława Kmieć, Eugenia Jasina i Renata Mrozowska.  

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

Msze św. dzisiaj  o 7,30, 10,30 i 13,00.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i piątek  o 17,00.   

W Środę przypada Popielec , rozpoczynający Wielki  Post . Msze św.  o 7,00  i 17,00.     W czasie Mszy św. będzie obrzęd posypania  głów popiołem na znak przyjęcia pokuty . W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązanie do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta/ .Składka  z tego dnia zaś przeznaczona jest na cele  charytatywne. Bóg zapłać .

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św. Koronka do Bożego miłosierdzia przez Drogą Krzyżową.

Porządek nabożeństw w niedzielę i przez cały Wielki Post. Msze św. przed południem     o 7,30  i 10,30  O godz. 14,00  Gorzkie Żale a po nich Msza św. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych i proszę o zachowanie obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek i zachowania odstępów.

W środę po Mszy św. , na godzinę 18,00 zapraszam na spotkanie członków Rady Parafialnej

W przyszła niedzielę składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Będą też zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. 

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie, ubezpieczenie i cmentarz a mieszkańcom przysiółku  Żabno II i Stary Janowiec i Centrum

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie:  Marzena Sztejenka, Teresa Pęczek, Irena Nosal, Krystyna Pęczek i Danuta Jakubus.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

  

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.                                                                                                            

Dzisiaj w naszej parafii odbywa się nabożeństwo 40 – godzinne przed Wielkim Postem, który wkrótce się rozpocznie. . Adoracja będzie odbywać się  według następującego  porządku.    

               8,30   -   9,30       osoby uczestniczące we Mszy św. o godz. 7,30

                   9,30   -   10,30     osoby, które będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 10,30

                  11,30   - 12,00     Młodzież  

                  12,00  -   13,00    osoby, które będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 13,00

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek , środę i  piątek o 17,00 .

W tym tygodniu :

W środę -  św. Scholastyki, dziew.

W czwartek - NMP z Lourdes.

Wszystkim  solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W czwartek  będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego . Pamiętajmy zwłaszcza  w tym dniu o modlitwie w intencji chorych i cierpiących, jak również wszystkich opiekujących się chorymi w szpitalach , hospicjach i domach.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie, ubezpieczenie i cmentarz a mieszkańcom przysiółku  Pniaki Podlesie

Bóg zapłać Rodzinie Surmanów z Podlesia za ofiarę 100 zł na cele parafialne

Bóg zapłać pewnej osobie spoza parafii za ofiarę 500 zł na kaplicę Matki Bożej

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby: Janina Pulak, Antoni Wąż, Bożena Pulak, Maria Biernat, Sylwia Frankowicz i Grażyna Zboch.

                                                                                                                                

 

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest  jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek i sobotę o 7,00.    we wtorek i czwartek o 17,00,   w środę i piątek o 17,30  

We wtorek będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego / Matki Bożej Gromnicznej/. Msze św. o 7,00 i  17,00. W czasie Mszy św. poświęcenie gromnic.  Składka z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów klauzurowych – z racji Dnia Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji naszych sióstr.

W tym tygodniu :

W piątek  -  św. Agaty dz. i  męcz..

W sobotę - św. męcz. Pawła Miki i Towarzyszy

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek ,   Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed   I Piątkiem będzie w czwartek od 16,00  do 17,00

W czwartek na Msze św. zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W przyszłą niedzielę będzie nabożeństwo 40 – godzinne przez Wielkim Postem

      Zapraszam wszystkim do modlitwy wynagradzającej przed Najświętszym Sakramentem. Porządek adoracji :

                      8,30   -   9,30       osoby uczestniczące we Mszy św. o godz. 7,30

                   9,30   -   10,30     osoby, które będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 10,30

                   11,30   - 12,00     Młodzież  

                   12,00  -   13,00    osoby, które będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 13,00

W czwartek na godzinę 17,30 proszę osoby , które dekorowały na święta kościół o rozebranie szopki i choinek. O pomoc proszę p. Andrzeja, p. Michała  i panów , którzy osadzali choinki.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła wyjątkowo w czwartek o 18,30  proszone są panie : Marta Moździerz, Maria Furgał, Agnieszka Cyganowska, Zofia Wolak, Marzena Tabor i Lucyna Jasina. Nie będzie już sprzątania kościoła w sobotę.

Prasa katolicka; Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

  

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest  jako niedziela  słowa Bożego. Dziękujmy Bogu za dar Bożego słowa zawarty w tej świętej księdze, starajmy się często ją  czytać a jej wskazania wprowadzać w życie. 

Dzisiaj również w Polsce obchodzimy Dzień solidarności z Chorwacją , którą pod koniec grudnia nawiedziło trzęsienie ziemi.  We wszystkich parafiach naszej ojczyzny zbierane są ofiary do puszek dla poszkodowanych przez ten kataklizm. Bóg zapłać za okazaną wrażliwość i złożone ofiary.   

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 17,00, w czwartek i sobotę  o 7,00

W tym tygodniu :

W poniedziałek – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

We wtorek – św. Tymoteusza i Tytusa, bp.

W czwartek – św. Tomasza z Akwinu, prezb i dok. Kośc.

W piątek  – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

           Wszystkim  solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W piątek na Mszę św. i spotkanie zapraszam dzieci klasy III wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii św.

Zbliża się święto Matki Bożej Gromnicznej. Z tej okazji radio RDN Małopolska rozprowadza pamiątkowe gromnice w cenie 18 zł. Zakup gromnicy jest wsparciem naszej diecezjalnej rozgłośni.

Bardzo serdecznie pragnę podziękować młodzieży naszej parafii za dar na kaplicę Matki Bożej, z przeznaczeniem na ołtarz .    

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i ubezpieczenie kościoła oraz utrzymanie cmentarza mieszkańcom przysiółków Górka i Nowa Wieś

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w sobotę o godz. 9,00 proszone są panie: Magdalena Pryga, Danuta Pryga, Zofia Pulak, Władysława Wolak i Zofia Furgał

Prasa katolicka : Gość Niedzielny  oraz Mały Gość Niedzielny. 

                                           

Msze św. dzisiaj o 7,30, 10,30 i 13,00

Dzisiaj  zbierane są  ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr. Bóg zapłać

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00 , we wtorek,  środę i piątek o 17,00       

W tym tygodniu:

We wtorek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, bp.

W czwartek – św. Agnieszki, dziew. i męcz.

W tym tygodniu  w czwartek będziemy obchodzić Dzień Babci a w piątek Dzień Dziadka   

          Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia oraz wszystkim Babciom i  Dziadkom składam  serdeczne życzenia.

W tym tygodniu na Msze św.  i nabożeństwo kolędowe zapraszam:

We wtorek  rodziny z Żabna I 

W piątek rodziny z Żabna II

     Jeżeli jakaś rodzina nie była jeszcze na takim nabożeństwie, a ma takie życzenie to zapraszam we wtorek lub w piątek

24 stycznia w Polsce  będzie Dniem solidarności z Chorwacją , którą ostatnio nawiedziło trzęsienie ziemi.  W przyszłą niedzielę we wszystkich polskich kościołach będą zbierane ofiary do puszek dla poszkodowanych przez ten kataklizm. Ksiądz Biskup zaapelował o przeprowadzenie takiej zbiórki w parafiach naszej diecezji. Bardzo proszę wszystkich, którzy mogą o złożenie ofiar na ten cel.   

Początek roku to czas ubezpieczenia kościoła , jak również zapłaty za ogrzewanie.  związku z tym jak do tej pory proszę  wszystkie rodziny, jak również nowe rodziny w parafii i osoby pracujące o ofiarę 50 zł na listę. Wysokość składki nie wzrasta  chociaż wyższa jest cena gazu i prądu. W ostatnim roku znacznie wzrosły koszty wywozu śmieci z cmentarza , za poprzedni rok zapłaciłem prawie   3 tys. Sprawa  finansowania utrzymania cmentarza była omawiana na spotkaniu Rady Parafialnej. Pojawiła się propozycja aby do styczniowej zbiórki na ogrzewanie dołożyć 20 zł . Proszę więc o zrozumienie i dołożenie 20 zł do ofiar na liście. Oczywiście jeśli ktoś nie może złożyć ofiary na cmentarz  , niech złoży jak do tej pory ofiarę na ogrzewanie.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółku Żabno II.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni, ofiary na kwiaty i odśnieżanie placu kościelnego . O sprzątanie kościoła w sobotę o 9,00  proszone są panie :  Agnieszka Stec, Teresa Pryga, Ewa Sadowska, Helena Pulak i Renata Giża.

Do nabycia prasa katolicka - Gość Niedzielny

 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w kościele okres zwykły.

Msze św. w tygodniu: w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 , we wtorek, środę           i piątek o 17,00       

W tym tygodniu będą również odprawiane Msze św. w ramach wizyty duszpasterskiej  zwanej kolędą . W tym tygodniu zapraszam:

W środę  rodziny z Pniaków i Podlesia 

W piątek rodziny ze Starego Janowca

     Jeżeli jakaś rodzina nie może być na Mszy św. w wyznaczonym dniu , może oczywiście  przyjść w innym dniu.

W przyszłą niedzielę będą zbierane są  ofiary na wynagrodzenie za pracę dla naszych sióstr.

W lutym , w naszym dekanacie odbędzie się kurs lektorski, proszę o zgłoszenie się chętnych ministrantów, oczywiście za zgodą rodziców.

Bóg zapłać wszystkim, którzy złożyli ofiary do puszki w ramach kolędy misyjnej.

Bóg zapłać p. Dorocie  i Kazimierzowi Babiarz  za ofiarę 300 zł na kaplicę Matki Bożej.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty oraz za odśnieżenie  placu kościelnego . O sprzątanie kościoła          w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie: Czesława Frankowicz, Dorota Wierzbicka, Barbara Frankowicz, Joanna Mrozowska    i Irena Grzech.

 

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna, po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Msze św.  o 7,30, 10,30        i o 13,00

Msze św. w tym tygodniu  w poniedziałek i czwartek o 7,00, we wtorek , piątek i sobotę o 17,00  

W środę będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli. Msze św. o 7,30 i 10,30 i 13,00 . Na sumie poświęcenie złota, kadzidła mirry i kredy.  Składka przeznaczona na cele misyjne.

W naszej parafii w uroczystość Trzech króli tradycyjnie odbywa się kolęda misyjna.    W tym roku naszych rodzin nie będą odwiedzać  kolędnicy misyjni, natomiast będzie zbiórka ofiar do puszki. Wspieranie materialnie działalności misyjnej Kościoła  jest bardzo ważne i potrzebne , tym bardziej pandemia nawiedziła  też kraje misyjne.  Bóg zapłać wszystkim , którzy złożą ofiary do puszki w ramach kolędy misyjnej.

W przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego. Msze św. o 7,30 i 10,30 i 13,00

W tym roku , jak już informował w swoim komunikacie Ksiądz Biskup – nie będzie wizyty duszpasterskiej. Kolęda odbędzie się jednak w innej formie . Na Msze św.  będą zapraszane rodziny z poszczególnych przysiółków . Msza św. będzie odprawiana  w intencji tych rodzin. Po Mszy św. będzie adoracja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem . Na Mszę św.  każda rodzina przynosi wodę do poświęcenia.  Po powrocie z kościoła przewidziana jest  wspólna modlitwa rodziny i pokropienie domu wodą święconą. Każda rodzina otrzyma też specjalną broszurkę zawierającą potrzebne informacje i modlitwy do odmówienia w domu.  W tym tygodniu zapraszam:

We wtorek rodziny z Nowej Wsi i Górki

W piątek rodziny z Końca Podlasem

W sobotę rodziny z Centrum

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółków Centrum i Koniec Podlasem

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła    w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby: Barbara Bajor, Anna Mrozowska, Dorota Grzech, Monika Żmuda i Tadeusz Mrozowski.

        

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św.  o 7,30 i 10,30 i 13,00  Dziś również obchodzona jest niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja

Msze św. w  tygodniu  w poniedziałek i sobotę o 7,00 , we wtorek, środę i czwartek  o 17,00.  

W czwartek zakończenie starego roku . Na Mszy św. o 17,00 będzie kazanie sprawozdawcze , zaś po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne.

W piątek będziemy obchodzić Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Nowy Rok. Msze św. o 7,30 , 10,30 i o 13,00 . Przed Mszą św. będzie odśpiewany hymn do Ducha Świętego.

W tym tygodniu przypada I Piątek / w Nowy Rok /  i Sobota miesiąca. Spowiedź przed       I Piątkiem codziennie przed Mszą św.

W przyszłą niedzielę Msze św. również będą o 7,30 , 10,30 i o 13,00

Zakończył się I etap prac w kaplicy Matki Bożej , za które pragnę serdecznie podziękować. Serdecznie dziękuję p. Joannie i Krzysztofowi Mrozowskim wraz z rodziną za ufundowanie  nowych ławek wraz ociepleniem. Za wykonanie ławek dziękuje p. Adamowi Mrozowskiemu i p. Józefowi Sroczyńskiemu – jest to ich dar dla parafii – za pomoc dziękuję też Łukaszowi Pryga.

Dziękuję p. Aleksandrowi Cetnar za piękne odnowienie  żyrandola do kaplicy Matki Bożej i pomoc w wykonaniu zawieszenia .

Jeszcze raz dziękuję panom Stanisławowi Jeniec i Janowi Pęczek za wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w kaplicy Matki Bożej.

Na koniec ale równie serdecznie dziękuję za podjęcie się prac remontowych w kaplicy : panom Józefowi Sroczyńskiemu, Stanisławowi Grzech,  Dariuszowi Pryga i Mariuszowi Kmieć. Przy okazji dziękuję osobom, które zechciały finansowo wesprzeć prace w kaplicy Matki Bożej.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę  o 9,00  proszone są panie : Paulina Grzech- Lis, Czesława Błachaniec, Roksana Błachaniec, Bogusława Bielat i Zofia Bielat.

Prasa katolicka ; Gość Niedzielny  / świąteczny / i Mały Gość Niedzielny

 

Dzisiaj zbierane są  ofiary dla naszych sióstr jako wynagrodzenie za pracę . Bóg zapłać

Msze św. od poniedziałek do czwartku rano o godz. 7,00 Codziennie przed Mszą św. okazja do spowiedzi św.

W czwartek zakończenie rorat, Bóg zapłać wszystkim , którzy w nich uczestniczyli zwłaszcza dzieciom z młodszych klas oraz ich rodzicom.

W czwartek  będziemy przeżywać Wigilię Bożego Narodzenia . Pamiętajmy o religijnej  tradycji tego dnia. Niech w każdej rodzinie będzie wspólna modlitwa, czytanie Pisma św. , łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd. Zachowajmy w tym dniu i w święta przepisy wynikające z panującej pandemii. O godz. 24,00 Pasterka   Składka na Pasterce na Fundusz Obrony Życia.

W piątek  Uroczystość Bożego Narodzenia.

W sobotę święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Składka przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Na sumie poświęcenie owsa.

W niedzielę będziemy przeżywać Niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

 Msze św. w czasie świąt  więc w piątek , sobotę i niedzielę o 7,30 i 10,30 i 13,00

 W środę na  godz. 16,00 proszę młodzież naszej parafii o pomoc w dekoracji kościoła ,  w szczególny sposób proszeni są : Justyna Maciąg ,Bielat Elena, Cetnar Izabela i Weronika, Pryga Faustyna, Dobosz Natalia i Marlena, Cymbor Weronika, Nawój Wiktoria, Cetnar Julia i Aleksandra, Bator Natalia, Grzech Marcelina,  Edyta Grzech, Ryba Oliwia, Bajor Bartosz, Sadowski Michał, Bartek i Wiktor Pulak , Bator Daniel   / oczywiście mogą przyjść też  inne osoby /  O pomoc proszę naszych lektorów oraz młodzież klasy VIII , proszę również p. Andrzeja Tabor i p Michała Kuciemba.  Panów  Juliana Cichonia,  Bronisława Pulaka, Stanisława Piotrowskiego, Bronisława Słowika proszę  tradycyjnie     o obsadzenie choinek / najlepiej o godz. 15,00 /

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółku  Żabno I .

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w środę  o 18,00 / po dekoracji kościoła /  proszone są panie :  Agnieszka Frankowicz, Wioletta Kokoszka, Marzena Cymbor, Czesława Pryga, Elżbieta Słowik, Krystyna Grzech i Helena Gawryś.  

 

Dziś rozpoczynamy „Dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin”. Msze św.  o 7,30, 10,30 i o 15,00

Msze św. w tym tygodniu  w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę o 17,00,  w  środę   i piątek o 7,00

W tym roku z racji panującej pandemii nie ma świątecznych spowiedzi z udziałem wielu kapłanów . Jednak w naszej parafii w czwartek będzie spowiedź  św.  z udziałem kapłanów z sąsiedniej parafii.

Godziny spowiedzi:

 od 14,00    -   15,30    / o 15,30 będzie półgodzinna przerwa /

 od 16,00    -   17,00. 

     Jednocześnie zachęcam do spowiedzi codziennie przed Mszą św. zwłaszcza dzieci  i młodzież

Od dzisiaj  w kościele będzie wystawiona puszka na ofiary pieniężne na wsparcie dla potrzebujących pomocy zwłaszcza z naszej parafii. Okażmy wrażliwość  i  podzielmy się z potrzebującymi  tym co mamy.

W środę rozpoczniemy  Nowennę do Dzieciątka Jezus

W przyszłą niedziele będą  zbierane  ofiary dla sióstr jako wynagrodzenie za pracę .

We wtorek po Mszy św. spotkanie dla klasy VII oraz ich rodziców.

W sobotę od godz. 8,00 będę odwiedzał chorych. Proszę do piątku zgłosić osoby, które chcą skorzystać  z posługi sakramentalnej.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółków   

     Pniaki Podlesie i Stary Janowiec

Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie   kościoła w sobotę od 9,00 proszone są  panie :  Janina Łuc, Małgorzata Wolska, Małgorzata Juzba, Wiesława Barłóg i Kinga Mucha.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny  oraz Mały Gość Niedzielny.

 

Dziś pierwsza niedziela  miesiąca adoracyjna, po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Msze św.  o 7,30, 10,30 i o 15,00

Dzisiaj , jak co roku odbywa się zbiórka do puszek na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za  ofiary

Msze św.  w tygodniu od poniedziałku do soboty o 17,00.

 We wtorek  Uroczystość   Niepokalanego Poczęcia  N.M.P. Jest to patronalne święto Sióstr Służebniczek i święto DSM. Msza św. o 17,00.

Siostra Przełożona serdecznie dziękuje za życzliwe przyjęcie, nabycie opłatków i za ofiary złożone przy tej okazji. Msza św. dziękczynna od Sióstr w intencji rodzin w parafii będzie odprawiona w najbliższą niedzielę o godz. 15,00

W zakrystii  można nabyć świece na stół wigilijny, które są symbolem i wyrazem  miłości do ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia , szczególnie dzieci.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za IV kwartał mieszkańcom przysiółków Górka i Nowa Wieś

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Maria Furgał, Paulina Rek, Danuta Grzech, Małgorzata Warzecha i Iwona Prząda.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

Rozpoczynamy okres Adwentu – czas oczekiwania i przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Msze św.  o 7,30, 10,30 i o 15,00

Jutro  rozpoczną się Roraty – Msze św. ku czci Matki Bożej. Wszystkich, którzy mogą zachęcam do udziału w roratach, szczególnie dzieci.

Msze św. w tygodniu od poniedziałku do soboty o 17,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek -  św. Andrzeja Apostoła.

W  czwartek   - św. Franciszka Ksawerego

W piątek – św. Barbary, dziew. i męcz.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W tym tygodniu przypada I Czwartek,  Piątek i Sobota miesiąca .  Spowiedź św. przed    I Piątkiem codziennie przed Mszą św.

W przyszłą niedzielę jak co roku będzie zbiórka do puszek na Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie. Podobnie jak dzisiaj  będą trzy Msze św. o 7,30, 10,30 i o 15,00

W piątek na Mszę św. zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W zakrystii  można nabywać świece na stół wigilijny i złożyć ofiarę dla ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia , szczególnie dzieci.

Od poniedziałku Siostra Przełożona będzie roznosić opłatki na stół wigilijny. Opłatki za chwilę zostaną poświęcone – i takie opłatki powinny  być na stole w rodzinie katolickiej. Z powodu trwającej pandemii Siostra nie będzie wchodzić do domów , tylko przy wejściu przekaże opłatki.

            Plan odwiedzin:

      Poniedziałek od  8.00

 Nowa Wieś  od   p. Tadeusza Wolaka , następnie Górka i Centrum do p. Skowronów

      Wtorek  od 8.00

              Koniec i Podlasem  od Państwa Mucha, następnie cały Stary Janowiec

      Środa od godz. 8.00

            Pniaki i Podlesie – od p. Leszka Kiszka następnie Żabno II i Żabno I

 Bóg zapłać p. Agnieszce i Dariuszowi Cyganowskich za ofiarę 500 zł na kaplicę Matki Bożej.

Bóg zapłać pewnej rodzinie za wykonanie pięknego wieńca adwentowego.

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła    w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Ryszarda Starzyk, Renata Dudło, Aneta Świątek, Joanna Augustyn, Elżbieta Pulak i Beata Halik.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny  i Mały Gość niedzielny

 

Przeżywamy  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata . Po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu , Litania do NSPJ i Akt oddania rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek  i sobotę o 7,00, wtorek,  środę i  piątek  o 17,00   

W sobotę  przypada 11 rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji – bpa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy zwłaszcza w tym dniu o modlitwie w intencji naszego biskupa diecezjalnego.

W  przyszłą niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu – czas oczekiwania i przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Podobnie jak dzisiaj  będą trzy Msze św. o 7,30, 10,30  i o 15,00

Jesteśmy w połowie czwartego kwartał roku.  Proszę więc o złożenie ofiary 50 zł na listę  Proszę o zabranie list na poszczególne przysiółki ze stolika pod chórem.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Maria Kiszka, Stanisława Dobosz, Bożena Maciąg, Dorota Babiarz i Zofia Kuciemba.

Do nabycia prasa katolicka Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Dzisiaj w Kościele obchodzony jest  Światowy Dzień Ubogich. Msze św. o 7,30, 10,30   i o 15,00

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. tygodniu : w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę  i piątek  o 17,00   

W tym tygodniu :

W środę - bł. Karoliny Kózkówny, dziew. i męcz.

W piątek - św. w. Rafała Kalinowskiego  prezb.       

       W sobotę - święto Ofiarowania NMP.

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Podobnie jak dzisiaj  będą trzy Msze św. o 7,30, 10,30 i o 15,00

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty. O sprzątanie kościoła   w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby:  Jolanta Cymbor, Antonina Cymbor, Czesława Guzik, Teresa Ćwięka i Zdzisław Milas.

Prasa katolika: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

 

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002