AKTUALNOŚCI

Dzisiejsza niedziela jest Diecezjalnym Dniem Modlitw o Trzeźwość. Jako ostatnia niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja . 

We wtorek rozpoczniemy Nabożeństwa Różańcowe. Zachęcam do licznego udziału  w nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych.   

W niedzielę Różaniec o godz. 14,30 a następnie Msza św. Od najbliższej niedzieli  przez cały październik będą więc trzy Msze św.: o 7,30,  10,30  i 15,00

Msze św. tygodniu w poniedziałek o 7,00 od wtorku do soboty o godz. 17,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Hieronima, prezb. i dok. Kośc.

We wtorek - św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W środę - św. Aniołów Stróżów

W piątek - św. Franciszka z Asyżu

W sobotę - św.. Faustyny Kowalskiej

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca.  Spowiedź św. przed  I Piątkiem   codziennie przed Mszą św.  Do chorych udam się w piątek o godz. 8,00

W czwartek  po Mszy św. spotkanie klasy VIII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółków: Pniaki Podlesie, Żabno I

óg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Danuta Grzech, Zofia Gancarz, Małgorzata Warzecha i Iwona Prząda.

Prasa katolicka : Gość Niedzielny.

 Msze św. o 7,30, 10,30 i o 14,00 Msza święta pogrzebowa zm. śp. Mieczysław Nawój o 13,30 wprowadzenie i Różaniec.

Zmarła również śp. Emilia Pulak , która przez długie lata była zelatorką Róży w naszej parafii. Pogrzeb będzie w poniedziałek        w Starej Jastrząbce o godz. 14,00  W naszych modlitwach polecajmy tych zmarłych miłosierdziu Bożemu.

Msze św. w tygodniu  w poniedziałek , czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę i piątek  o 18,00.

W tym tygodniu :

W poniedziałek św. Ojca Pio, prezb.

W piątek  -   św. Wincentego a Paulo, kapłana  

W sobotę - św. Wacława , męcz.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość . Będzie to również niedziela synodalna.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółków Koniec Podlasem i Stary Janowiec i Nowa Wieś.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Aneta Świątek, Joanna Augustyn, Elżbieta Pulak, Beata Halik, Maria Furgał i Paulina Rek.

W zakrystii można nabyć kalendarze rolnicze , a u ministrantów prasę katolicką.

W parafii Zdziarzec rozpoczyna się dzisiaj kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie  dzisiaj o godz.16,30. Zachęcam chętnych do skorzystania, ponieważ odbycie katechezy przedmałżeńskiej jest konieczne do przyjścia sakramentu małżeństwa.

Ogłoszenie

W  sobotę, 5 października w Nowych Sączu odbędzie diecezjalne spotkanie młodzieży w Nowym Sączu tzw. Synaj. Z naszego dekanatu organizowany wspólny wyjazd. Zgłoszenia w parafii do soboty 28 września.  Koszt wyjazd jedynie 10 zł. Osoby nieletnie potrzebują pisemnej zgody rodziców. Zachęcam do wyjazdu młodzież z naszej parafii.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Rozpoczyna się XI Tydzień Wychowania .Módlmy się szczególnie w tym tygodniu za wszystkich uczniów oraz  tych.  którzy uczestniczą w procesie wychowania; rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.

Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie  i Tarnowie oraz ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać 

W tygodniu Msze św.: w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek, środę i piątek  o 18,00     

W tym tygodniu :

W poniedziałek – św. Korneliusza i Cypriana

W środę – św. Stanisława Kostki , zak.

W piątek -  św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy męcz.

W sobotę  - św. Mateusza, Ap.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W piątek po Mszy św. spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów.

Wczoraj w Tarnowie ks. Bp Andrzej Jeż udzielił błogosławieństwa nowym ceremoniarzom w naszej diecezji. Z naszej parafii posługę ceremoniarza przyjął Mateusz Pulak. Gratulujemy mu i życzymy owocnej pracy w Liturgicznej Służbie Ołtarza.

W ostatni wtorek odbyło się Spotkanie Rady Parafialnej na temat bieżących sprawa. Członkowie rady jednomyślnie opowiedzieli się za wykonaniem prac przy kościele i plebani jeszcze w tym roku.

Bóg zapłać za ofiary na cele inwestycyjne za III kwartał mieszkańcom przysiółków Góra i Centrum

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła     w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Dorota Babiarz, Zofia Kuciemba, Ryszarda Starzyk i Renata Dudło. 

Do nabycia prasa katolicka i kalendarze rolnicze. cena 22 zł

W dzisiejszą niedzielę przypada Uroczystość Narodzenia NMP . Po Mszach św.   poświęcenie ziarna siewnego.

Msze św. w tygodniu we wtorek, środę i piątek o 18,00: w poniedziałek, czwartek  i sobotę  o 7,00

W tym tygodniu :

W piątek - św. Jana Chryzostoma

W sobotę  - święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W sobotę 14 września odbędzie się  Pielgrzymka do Odporyszowa. Zapisy do środy. Osoby , które chcą wracać autokarem wpłacają po 10 zł, pozostałe 5 zł / jest to koszt ubezpieczenia i organizacji pielgrzymki.  Weźmy licznie udział w pielgrzymce. Wyjście sprzed kościoła o godz. 7.00

Przyszła niedziela będzie Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu.

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II  w Krakowie i Tarnowie. Będą też zbierane ofiary  dla sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

We wtorek po Mszy św. , o godz. 18,30 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej / zapraszam wszystkich członków Rady Parafialnej /

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Zdzisław Milas, Maria Kiszka, Stanisława Dobosz i Bożena Maciąg.

Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

Dziś pierwsza   niedziela miesiąca -  adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana  tajemnic różańcowych.

W poniedziałek  o godz. 8,00  Msza św.  na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszam wszystkie dzieci z naszej szkoły, ich rodziców , nauczycieli i pracowników szkoły.

Msze św. w tygodniu : w poniedziałek o 8,00  ,  we wtorek, środę, czwartek i piątek  o 18,00 , w sobotę  o 7,00

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota  miesiąca. Do chorych udam się    w piątek    o godz. 8,00.  

Spowiedź św. przed I Piątkiem w czwartek od 17,00 do 18,00

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Narodzenia NMP . Po Mszach św.   poświęcenie ziarna siewnego.

Powoli kończy się  III kwartał roku , w związku z tym   proszę o złożenie ofiar na cele inwestycyjne  po 50 zł od rodziny.  Proszę również   zabrać listy na poszczególne przysiółki ze stolika pod chórem.  We wrześniu planujemy rozpocząć prace  przy elewacji plebani, jak również przy kościele – chodzi o położenie kamienia na schodach bocznych i zamontowanie poręczy.  

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę  od godz. 9,00 proszone są panie : Jolanta Cymbor, Antonina Cymbor, Czesława Guzik i Teresa Ćwięka

Zachęcam dom nabycia prasy katolickiej: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela  synodalna. Modlimy się za  dzieło V Synodu, za naszą diecezję  i jej pasterza  bpa Andrzeja .

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 18,00 , w czwartek i sobotę o 7,00.

W tym tygodniu

W poniedziałek – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

We wtorek – św. Moniki

W środę  - św. Augustyna , bpa i dok. Kośc..

W czwartek - wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

     Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia

Spowiedź św. rozpoczęciem roku szkolnego będzie codziennie przed Mszą św.  Niech wszystkie dzieci, jak również młodzież przystąpią do sakramentu pokuty.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Teresa Bajor, Kazimiera Nawój, Małgorzata Nawój i Renata Zaraza.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny   

         Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. o 7,30,  10,30  i  14,00

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek  i sobotę o 7,00 ,   we wtorek,  środę i piątek o 18,00.

W tym tygodniu :

We wtorek - św. Bernarda , opata i dok. Kośc.   

W środę - św. Piusa X, pap.    

W Czwartek - NMP Królowej 

W sobotę  – św. Bartłomieja Ap.

Wszystkim  Solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

Przyszła niedziela jako ostatnia niedziela miesiąca będzie obchodzona jako niedziela synodalna.

W najbliższą środę na 18,00 zapraszam wszystkich parafian na Mszę św. , w czasie której będziemy dziękować Siostrze Eustolii , która odchodzi z naszej parafii a która przez 6 lat . pełniła funkcję przełożonej tutejszej Wspólnoty Zakonnej a ponadto w parafii posługiwała jako organistka. Niech liczny udział we Mszy św. i modlitwa będą wyrazem naszej wdzięczności za lata pobytu i pracy dla naszej wspólnoty parafialnej.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Irena Bajor, Teresa Frankowicz, Czesława Warzecha i Agnieszka Bajor

«1»

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki