AKTUALNOŚCI

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako niedziela biblijna. Dziękujmy za dar Bożego słowa , które zawarte jest  w tej niezwykłej księdze, starajmy się często ją czytać a jej wskazania wprowadzać w życie.  Msze św. dzisiaj  o 7,30, 10,30 i 13,00

Od poniedziałku we Mszach św. może uczestniczyć więcej osób.W naszym kościele  na Mszy św. może być 40 osób , nie  licząc osób posługujących w liturgii.  Bardzo proszę o przestrzeganie tego ograniczenia. O pilnowanie przepisów porządkowych proszę członków Rady Parafialnej.

Msze św. w tygodniu  poniedziałek o 7,00  , pozostałe dni o 18,00

W tym tygodniu :

W środę – św. Katarzyny ze Sieny

W piątek  – św. Józefa Robotnika

          Wszystkim solenizantom tego tygodnia składam serdeczne życzenia.

W sobotę będziemy przeżywać liturgiczną uroczystość NMP Królowej Polski . W tym roku została przeniesiona na 2 maja , ponieważ nie może być obchodzona  w IV  niedzielę wielkanocną , która wypada 3 maja.. Msze św. w tym dniu  o 7,30  i  18,00  wraz z nabożeństwem majowym.

Podobnie jak w tym tygodniu , od poniedziałku do czwartku będą godzinne adoracje Najświętszego Sakramentu, w poniedziałek po porannej Mszy św., we wtorek, środę    i czwartek od godz. 17,00 . Wykorzystajmy ten czas nie tylko na modlitwę , ale również na pojednanie się z Bogiem w Sakramencie Pokuty, tym bardziej , że    w tym tygodniu przypada             I  Piątek i Sobota miesiąca.

W I piątek w naszym kościele wyjątkowo będzie 2 Msze św.: o 7,00 i 18,00  -  aby więcej osób mogło skorzystać z udziału we Mszy św. Zachęcam do tego również dzieci i  młodzież -  zwłaszcza do spowiedzi przed I piątkiem. Proszę , aby dzieci przystąpiły do spowiedzi wcześniej, w dni poprzedzające I piątek W tym miesiącu  nie będzie wyjazdu do chorych

W piątek rozpoczniemy nabożeństwa majowe.  Wszystkich, którzy mogą, zachęcam do  udziału w tych  nabożeństwach. Tym bardziej , że w tym roku raczej nie będzie można gromadzić na majówki przy kapliczkach. W niedziele nabożeństwo majowe będzie           o godz. 14,30.

Na święta wielkanocne zostały zakupione kwiaty , które są dekoracją kościoła nie tylko w kwietniu ale również w maju.  Serdecznie proszę o pomoc w sfinansowaniu tego zakupu , ponieważ nie było  specjalnej zbiórki na ten cel, jak to bywało do tej pory. Przy wejściu do kościoła będzie umieszczona puszka, gdzie można złożyć dobrowolną ofiarę.

 Nasze Siostry serdecznie dziękują za ofiarę 500 zł, którą wczoraj ktoś zostawił  w kościele, jak sądzę na wynagrodzenie za ich pracę.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty. O sprzątanie kościoła wyjątkowo w piątek od godz. 19,00 proszone są panie : Bożena Maciąg, Dorota Babiarz, Zofia Kuciemba i Ryszarda Starzyk.

 Prasa katolicka : Gość Niedzielny – do nabycia w przedsionku kościoła.

 

Obecne przepisy uzależniają liczbę uczestniczących we Mszy św. od powierzchni kościoła W kościele może być tyle osób , aby na każdą z nich przypadało 15 m kw. Według planów budowy całkowita powierzchnia naszego kościoła wynosi 588 m kw. , z tego wynika że we Mszy św. w kościele może znajdować się 40 osób / nie licząc osób posługujących w liturgii. 

W związku z tym wskazany jest następujący podział :

       W głównej nawie kościoła    36 osób

       W kaplicy bocznej    2 osoby

       W przedsionku kościoła   2 osoby

        Ponadto  na chórze może być 3 osoby

Członkowie z Rady Parafialnej proszeni są o pilnowanie , aby zachowano

wyżej wymienione zalecenia i przepisy porządkowe.

Przypomnienie

/ w kościele obowiązuje też zakładanie masek i zachowanie nakazanych odstępów /

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego – jest to jednocześnie Święto Caritas. Msze św. o 7,30, 10,30 .

Msze św. w poniedziałek, czwartek i sobotę  o 7,00  we wtorek, środę i piątek  o 18,00

W związku z zaleceniem Księdza Biskupa w każdej parafii codziennie ma odbywać się adoracja Najświętszego Sakramentu W czasie adoracji będzie okazja do spowiedzi św. , na zakończenie będzie też udzielana Komunia św. W naszej parafii adoracja codziennie będzie trwać jedną godzinę. W poniedziałek, czwartek i sobotę , kiedy Msza św. jest rano adoracja potrwa od 7,30  do 8,30. We wtorek, środę i piątek , kiedy Msza św. jest  o godz. 18,00, adoracja rozpocznie się o godz. 17,00 . Wykorzystajmy  nabożeństwa adoracyjne aby modlić się o ustanie epidemii oraz aby móc spełnić obowiązek wielkanocnej spowiedzi i Komunii św.  

Od jutra zmieniają się przepisy odnośnie udziału we Mszy św. W kościele może uczestniczyć tyle osób , aby na każdą osobę przypadało 15 m kw. powierzchni budynku kościoła. Według planów budowy powierzchnia całkowita naszego kościoła wynosi 588 m kw. , z tego wynika że we Mszy św. w kościele może znajdować się 39 osób nie licząc osób posługujących w liturgii.  

Przepisy nic nie mówią o udziale we Mszy św. na placu kościelnym Wydaje się że  jest to dopuszczalne , trzeba tylko zachować właściwy odstęp i nakaz aby nie tworzyć zgromadzeń – takie przepisy np. obowiązują w parkach czy w innych miejscach publicznych..

Przypominam przy okazji, że również w kościele jest obowiązek zakładania masek ochronnych. 

W tym tygodniu

W czwartek  - św. Wojciecha męcz. głównego patrona Polski

W sobotę – św. Marka Ewangelisty

            Wszystkim solenizantom tego tygodnia składam serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę w naszym kościele będą trzy Msze święte :  o 7,30, 10,30  oraz         o 13,00

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła       w sobotę od godz. 9,00 proszone następujące osoby : Teresa Ćwięka, Zdzisław Milas, Maria Kiszka i Stanisława Dobosz.

                                                                                                                                                                  

        

Msze św. w tygodniu we wtorek, w czwartek i sobotę o  7,00  ,środę i piątek o 17,00 ,

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie Diecezjalny Dzień Caritas. 

W przyszłą niedzielę nie będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Nauczanie religii nadal będzie odbywać się w sposób zdalny. Wszelkie informacje dla uczniów i rodziców zamieszczane są na stronie internetowej parafii.

Nadal we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę . W czasie Mszy św. drzwi kościoła będą zamknięte. Oczywiście pierwszeństwo mają osoby , które zamówiły intencje mszalne. Proszę jednak jak najwcześniej poinformować o zamiarze udziału  we Mszy, aby nie blokować innym osobom, które chciałyby przyjść do kościoła.  Jeśli ktoś nie przestrzega tego nakazu i przychodzi do kościoła czyni to na własną odpowiedzialność.

W tym roku obrzędy liturgiczne Triduum Paschalnego odbyły się bez udziału wiernych , pragnę jednak gorąco podziękować za przygotowanie i przeprowadzenie tych celebracji Siostrom Zakonnym oraz panom Andrzejowi Tabor i Michałowi Kuciemba.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od godz. 9,00 proszone następujące osoby :  Małgorzata Nawój, Renata Zaraza, Jolanta Cymbor, Antonina Cymbor i Czesława Guzik.

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny jest nabycia przez cały tydzień w przedsionku kościoła  

 

 

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi(…)       
z Orędzia Wielkanocnego

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzę by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

                                                                                                                                       Ksiądz. Proboszcz

Przeżywamy Niedzielę Palmową , która rozpoczyna Wielki Tydzień. Msze św. dzisiaj      o 7,30  i 10,30 ,  o godz. 15,00  W tym roku jednak nie będzie ani precesji ani poświęcenia palm.  

Msze św. w tygodniu w poniedziałek  o 7,00 , we  wtorek i środę o godz. 17,00 

W czwartek rozpocznie się Święte Triduum Paschalne

Tegoroczny Wielki Tydzień będzie wyjątkowy. W związku z tym Ksiądz Biskup w wydanym dekrecie wprowadził następujące rozporządzenia:

-   Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału wiernych, przy drzwiach zamkniętych .    

    W liturgii mogą uczestniczyć tylko siostry zakonne i osoby  usługujące przy ołtarzu.

-   Ksiądz Biskup  apeluje i wzywa wszystkich wiernych do pozostania w domach i do

     udziału  w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do

     podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym

     specjalny rytuał rodzinny, który został specjalnie przygotowany i jest dostępny na 

     stronie internetowej naszej diecezji      www.diecezja.tarnow.pl

-    Ponieważ nie będzie możliwości do przyjęcia Komunii św. w sposób  sakramentalny

     dlatego zachęca się wszystkich do komunii duchowej.

-   Ksiądz Biskup zachęca wszystkich, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich

     domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany

     rytuał. Ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze

     wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i

      zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Czwartek - Dzień Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18,00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

W Wielki Czwartek na rozpoczęcie liturgii przez dłuższy czas będą biły dzwony, podobnie w sobotę na rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty.

Wielki Piątek - dzień śmierci Pana Jezusa. Rozpoczęcie obrzędów liturgicznych o godz. 18,00

Na Wielki Piątek zaleca się przyozdobienie krzyży przydrożnych, krzyża misyjnego a zwłaszcza krzyży w naszych mieszkaniach – aby nam tym bardziej przypominały  o Wielkim Piątku i pomogły właściwe przeżyć ten dzień. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

W Wielki Piątek  obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązane do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta/

 Wielka Sobota  - Wigilia Paschalna. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

Obrzędy liturgiczna Wielkiej Soboty rozpoczną się o godz. 18,00. Ponieważ w tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej, na zakończenie Mszy św. Wigilii Paschalnej przez 15 minut będą biły dzwony . Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.

W tym roku nie będzie błogosławieństwa pokarmów w kościele, przygotujmy jednak jak zawsze tradycyjne pokarmy w naszych domach

 Msze św. w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny o 7,30  i 10,30. We Mszach św. poza asystą  będzie mogło wziąć udział maksymalnie 5 osób, w pierwszej kolejności osoby, które zamówiły intencje mszalną. Dla pewnego porządku proszę to wcześniej zgłosić .

 Okazja do spowiedzi jest codziennie przed lub po Mszy św. , jednak zachowaniem przepisów bezpieczeństwa min. tego aby jednocześnie w kościele nie było więcej niż  5 osób. W czasie Triduum Paschalnego będzie też możliwość spowiedzi po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty.  O sprzątanie kościoła  w sobotę o godz. 9,00 proszone są panie :  Agata Bator, Rozalia Frankowicz, Irena Bajor, Teresa Frankowicz, Czesława Warzecha, Teresa Bajor, Agnieszka Bajor i Kazimiera Nawój.

 

                  

«1»

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki