AKTUALNOŚCI

Dzisiaj po Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpiewamy suplikacje i odmówimy akt poświęcenia Kościoła w Polsce Sercu Pana Jezusa  i Sercu Matki Bożej – w ten sposób będziemy się modlić o ustanie epidemii.

Msze św. dzisiaj  o 7,30, 10,30 i o 15,00 .

Na mocy dekretu Księdza Biskupa Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę .

W związku z tym w naszej parafii :

     -  Kościół będzie otwierany 15 minut przed Mszą św.

     - na Mszę św. będą mogło wejść 5 pierwszych osób

     - osoby , które zamówiły intencje mszalne mogą sobie zarezerwować miejsce przez

       wcześniejsze poinformowanie  np. telefonicznie

Wszystkich innych parafian proszę o pozostanie w domach o korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw nie tylko w niedziele ale  również w dni powszednie.   

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę  i piątek o 17,00 .

W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W piątek nie będzie wyjazdu do chorych.

Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa do chorych jest możliwy wyjazd tylko  w niebezpieczeństwie śmierci.

Okazja do spowiedzi jest codziennie przed lub po Mszy św. , jednak zachowaniem przepisów bezpieczeństwa min. tego aby jednocześnie w kościele nie było więcej niż  5 osób.

Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień.  Nie będzie jednak ani precesji ani poświęcenia palm.

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie  kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Anna Kokoszka,Izabela Kokoszka, Sylwia Kokoszka i Leszek Drąg.    

                         

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa

Od 25 marca br. do odwołania we Mszach św. w niedziele i w dzień powszedni  może brać udział maksymalnie 5 osób.

Nakaz ten wynika z dekretu księdza Biskupa Ordynariusza  zaleceń  KEP dla Kościoła w Polsce

Dekret znajduje się na stronie internetowe diecezji tarnowskiej:   www.diecezja.tarnow.pl

 

Wyjaśnienie  do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca br.

 „Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę . Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

                                                     

W związku z tym w naszej parafii :

-  Kościół będzie otwierany 15 minut przed Mszą św.

- na Mszę św. będą mogło wejść 5 pierwszych osób / w tym osoby, które zamówiły intencje mszalną /

- osoby , które zamówiły intencje mszalne mogą sobie zarezerwować miejsce przez wcześniejsze poinformowanie/ np. telefonicznie /księdza  proboszcza

Wszystkich innych parafian proszę o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym   w Najświętszym Sakramencie  w naszym kościele oraz korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw nie tylko w niedziele ale  również w dni powszednie.

                                                                                                                                        Ksiądz Proboszcz

Materiał z religii  do przerobienia w okresie od 22 marca do 12 kwietnia 2020

KLASA VIII

Przerobić katechezy z podręcznika nr  32, 33, 34, 35, 36

Do każdej katechezy opracować krótki zapis w zeszycie

 

KLASA VII

Z katechizmu Bierzmowanych opracować pytania od 73  do 148

Nauczyć się II części katechizmu pamięciowego.

 

KLASA VI

Przerobić katechezy z podręcznika nr  40, 41, 42, 43, 44

Przy każdej katechezie wykonać ćwiczenia oraz uzupełnić ćwiczenia z przerobionych wcześniej katechez.

 

KLASA V

Przerobić katechezy okolicznościowe z podręcznika nr  57, 58, 59, 60, 61

Przy każdej katechezie wykonać ćwiczenia oraz uzupełnić ćwiczenia z przerobionych wcześniej katechez.

 

KLASA IV

Przerobić katechezy z podręcznika nr  37, 38, 39, 40, 41

Przy każdej katechezie wykonać ćwiczenia oraz uzupełnić ćwiczenia z przerobionych wcześniej katechez.

 

KLASA III

Powtórzyć  katechezy o Bożych Przykazaniach numery katechez z podręcznika od 15 do 20

Powtórzyć  katechezy o grzechu  - numery katechez z podręcznika od 27 do 31

Do tych katechez utrwalić sobie zapisy katechez  z zeszytu

Powtórzyć sobie katechizm pamięciowy

 

KLASA  I  i  II

Uzupełnić ćwiczenia w katechezach przerobionych

Msze św. dzisiaj  o 7,30, 10,30 i 0 15,00 .

Na mocy dekretu Księdza Biskupa wszyscy wierni otrzymali dyspensę o udziału  w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Niech wszyscy , którzy nie uczestniczą we Mszy św. w kościele korzystają z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw, również w dni powszednie.  

Ksiądz Biskup ponowne zaapelował o przestrzeganie przepisów, aby w parafiach we Mszy św. uczestniczyło maksymalnie 50 osób. Prosi równocześnie o nieustanną modlitwę o ustanie zagrożenia , które dotknęło niemal cały świat i niesie ze sobą wiele cierpienia  i coraz więcej  ofiar śmiertelnych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę i piątek o 17,00 .

 W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego . Jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia. Zachęcam wszystkich do  modlitwy o szacunek i ochronę każdego życia.

Zachęcam do nabywania baranków na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Ewelina Pabian , Paulina  Grzech, Małgorzata Grzech i Marta Grzech.  

  

Dzisiaj dla naszej parafii przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu  Rozpoczęcie po pierwszej Mszy św. , zakończenie Mszą św. o godz. 15,00. Jeśli ktoś może niech przyjdzie choć na chwilę na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, tym bardziej że potrzeba dzisiaj wiele się modlić o ustanie zagrożenia , które opanowało  niemal cały świat. O nieustanną modlitwę prosi Ksiądz Biskup Ordynariusz, również apelują o nią wszyscy biskupi polscy. W tych intencjach modlimy i będziemy się modlić po każdej Mszy św. przez śpiew suplikacji.

Decyzją Księdza Biskupa do odwołania zostają zawieszone  wszystkie nabożeństwa min. Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe jak również rekolekcje wielkopostne.

Dzisiaj też zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę i piątek o 17,00 . W niedzielę Msze św. będą  o 7,30 , 10,30  i  o  15,00   . Starajmy zachować się wymóg prawa, aby we jednej Mszy nie uczestniczyło więcej niż 50 osób.

 W czwartek przypada uroczystość św. Józefa,  Oblubieńca NMP . Na Mszę św. tego dnia  zapraszam wszystkich którym patronuje św. Józef, a wszystkim Solenizantom  składam  serdeczne życzenia

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są następujące osoby : Wioletta Nawój, Iwona Słowik, Agnieszka Pabian i Danuta Grzech.

Dzisiaj w kościołach całej Polski odbywa zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św. 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek , czwartek i sobotę   o 7,00 we wtorek , środę i piątek  o 17,00 .

W piątek przypada siódma rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy zwłaszcza w tym dniu o modlitwie w intencji Ojca św.

W najbliższą niedzielę 15 marca jak co roku na naszą parafię wypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku będzie zmieniony porządek , ze względu że będzie to w niedzielę. Rozpoczęcie po pierwszej Mszy św. , zakończenie na Gorzkich Żalach  Znajdźmy czas na chwilę prywatnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, aby oddać Bogu należną cześć  a dla siebie wyprosić  potrzebne łaski . Każdy przysiółek będzie adorował pół godziny , w następującym porządku.

                      8.30 - 9.00         Nowa Wieś , Górka

                        9.00 - 9.30        Żabno I               

                       9.30 - 10.00       Żabno II  

                       10.00 - 10.30        Pniaki, Podlesie

                       12.00 - 12.30        Koniec i Pod Lasem                

                       12.30 - 13.00        Janowiec Centr. /Skowron –Ryba/

                     13.00 - 13.30        Janowiec Centr. /Cichoń-Jakubus/

                     13.30 - 14.00        Stary Janowiec

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W przyszłą niedzielę  będzie zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny. Pieniądze za baranki  jak do tej pory przekazane będą do Caritas naszej diecezji na wsparcie najbardziej potrzebujących.

Bóg zapłać p. Helenie Jasina za ofiarę 500 zł na cele parafialne.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od 9,00 proszone są panie:  Janina Kokoszka, Danuta Szęszoł, Ewa Milas i Władysława Nawój.  

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich  Msza św. 

Msze św. w tygodniu we wtorek , środę, czwartek i piątek  o 17,00,  w poniedziałek i sobotę   o 7,00.

W tym tygodniu :

W środę  -  św. Kazimierza , Królewicza

Wszystkim  solenizantom najbliższego tygodnia składam  serdeczne życzenia.

W tym tygodniu przypada I Czwartek , Piątek i Sobota miesiąca. Do chorych udam się  w piątek od godz. 8,00. Spowiedź przed      I Piątkiem codziennie przed Mszą św.

We wtorek na Mszę św. i spotkanie zapraszam dzieci klasy III wraz z rodzicami  w ramach przygotowania do I Komunii św. 

W czwartek na Mszę św. zapraszam uczniów klasy VII i VIII w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W przyszłą niedzielę  będzie zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 22  do 251 marca. Módlmy się o udział w rekolekcjach wszystkich parafian oraz o  dobre i owocne przeżycie tych dni .

Troskę o nasz parafialny cmentarz w tym roku polecamy mieszkańcom przysiółku Żabno II.

Serdecznie dziękuję za udział i przygotowanie nabożeństwa  40 - godzinnego: dzieciom , młodzieży i starszym – szczególnie osobom prowadzącym modlitwy.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę od 9,00 proszone są panie: Zofia Frąc, Beata Kiszka, Marzena Popera, Maria Kmiecik i Halina Kilian.  

«1»

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki