AKTUALNOŚCI

Przeżywamy Niedzielę Palmową , która rozpoczyna Wielki Tydzień. Msze św. dzisiaj o 7,30i 10,30 , o godz. 14,00 Gorzkie Żale a następnie Msza św. Na sumie poświęcenie palm i będzie jednak procesji wokół kościoła.

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać

Od wczoraj zmniejszono liczbę osób ,które mogą uczestniczyć w kościele we Mszy św. / 1 osoba na 20 m kw. W naszym kościelena Mszy św. może być maksymalnie 30 osób , nielicząc osób posługujących w liturgii. I to musi być bezwzględnie przestrzegane. Zachowanie obowiązujących limitów będą pilnować Panowie z Rady Parafialnej. Bardzo proszę o wyrozumiałość i przestrzeganieograniczeń. Ponieważ , przepisy nie mówią nic o udziale we Mszy św. na zewnątrz, z tego wynika , że tam limity nie obowiązują ,trzeba tylko zachować ogólne przepisy dotyczące miejsc publicznych.

Msze św. w tygodniu w poniedziałek o godz. 7,00 , we wtorek i środę o 17,00.

W czwartek rozpocznie się Święte Triduum Paschalne – będzie ono przeżywanez zachowaniem wyznaczonych limitów. / w kościele może być maksymalnie 30 osób. , oczywiście można uczestniczyć w nabożeństwach i Mszach św. na placu kościelnym./

Program Triduum Paschalnego.

WIELKI CZWARTEK: Dzień Eucharystii i Kapłaństwa

   1800 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej  a po niej przeniesienie Pana Jezusa

                      do Ciemnicy

                       Adoracja prywatna / w dowolnym czasie  /

Adoracja        2000 – 2030   Ojcowie i Matki

                       2030 – 2100   Młodzież i kl. VIII

WIELKI PIĄTEK: Dzień Śmierci Pana Jezusa.

 800  -  Rozpoczęcie adoracji / adoracja prywatna w dowolnym czasie  /

1630 – Droga Krzyżowa 

1700    Liturgia Wielkiego Piątku

           -  Liturgia słowa

           -  Adoracja Krzyża

           -  Komunia św.

           -  Procesja do Grobu Pańskiego

              Adoracja prywatna / w dowolnym czasie  /

Adoracja        2000 – 2030   Ojcowie i Matki

                       2030 – 2100   Młodzież i kl. VIII

WIELKA SOBOTA : Wigilia Paschalna

Poświęcenie pokarmów   o godz.   900     1000   i  1100  / w kościele i na placu kościelnym /

Porządek Adoracji:

               800 -    900       Centrum

  900 -    1100    Adoracja prywatna / oraz osoby poświęcające pokarmy /

1100 -    1200      Pniaki i Podlesie  Stary Janowiec   

1200 -    1300      Nowa Wieś i Górka

1300 -    1400      Żabno 

1400 -    1500      Koniec i Pod Lasem  

           /  1500       sprzątanie kościoła  /   

1800 -  Liturgia Wielkiej Soboty

                       Msza św. i Procesja Rezurekcyjna

Wielkanoc  i    Poniedziałek Wielkanocny

Msze św.    730 ,    1030 ,    1300

 

W Wielki Piątek  obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązane do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta/

Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

Na Wielki Piątek zaleca się przyozdobienie krzyży przydrożnych, krzyża misyjnego oraz krzyży w naszych mieszkaniach.

proszę młodzież naszej parafii o pomoc w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu   i jak zawsze o pomoc proszę p. Andrzeja Tabor i Michała Kuciemba.  / proszę o zabranie masek / .    

W sobotę, proszę o odkurzenie i przygotowanie baldachimu, feretronów, sztandarów oraz obrazów do procesji Rezurekcyjnej

Panów ze Straży proszęo wartęprzy Grobie Pańskim, przygotowanie ogniska w Wielką Sobotę i udział w Procesji Rezurekcyjnej.

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny.

Kończy się I kwartał tego roku, w związku z tym , z godnie z ustaleniami proszę o ofiary na cele inwestycyjne w parafii , po 50 zł od rodziny, proszę o zabranie list ze stolika pod chórem.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty. O sprzątanie kościoła w sobotę od 15,00 proszone są panie : Małgorzata Szęszoł, Zuzanna Łabęcka, Agnieszka Pabian, Bogusława Ryba, Anna Skowron, Lidia Skowron, Ewa Janiec, Małgorzata Jeniec.

Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać  Msze św. o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św.

Msze św. w tygodniu we wtorek, środę, czwartek i piątek o 17,00, w poniedziałek i sobotę  o 7,00 .

W środę  będzie spowiedź  św.  z udziałem kapłanów z sąsiedniej parafii

Godziny spowiedzi:

 od 14,00    -   15,30    / o 15,30 będzie półgodzinna przerwa /

 od 16,00    -   17,00. 

Komunia św. będzie udzielana co pół godziny. O 17,00 będzie Msza św.

     Bardzo proszę o zachowanie przepisów , o przyjście w różnym czasie aby nie było tłoku.   

     Jednocześnie zachęcam do spowiedzi codziennie przed Msza św. zwłaszcza dzieci i

     młodzież

W czwartek  przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to równocześnie Dzień Świętości Życia. Zachęcam wszystkich do  modlitwy o szacunek i ochronę każdego życia.

Droga krzyżowa w piątek o 16,30  a po niej Msza św.

Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień. Na sumie będzie poświęcenie palm ale nie będzie procesji wokół kościoła. Nie będzie też konkursu palm.

Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

We wtorek po Mszy św. będzie spotkanie dla uczniów klasy VII.

W piątek od godz. 8,00 będę odwiedzał chorych. Proszę do czwartku zgłosić osoby, które chcą skorzystać  z posługi sakramentalnej.

Na Wielki tydzień i święta zostaną jak zwykle zakupione kwiaty, nie będzie jednak zbierania ofiar przez ministrantów. Będzie natomiast wystawiona puszka i bardzo proszę o złożenie ofiar na ten cel ,  jak do tej pory przynajmniej po 10 zł od rodziny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Jolanta Pryga, Irena Pryga , Władysława Janiec, Renata Tabor i Ewa Tabor.      

Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św. 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 17,00 . czwartek  i sobotę o 7,00

W poniedziałek 15 marca jak co roku na naszą parafię wypada adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku , ze względu na panującą pandemię będzie trwała od godz. 14,00   do 17,00.  Znajdźmy czas na chwilę prywatnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, aby u  Boga  wyprosić sobie  potrzebne łaski  a przede wszystkim prosić o ustanie epidemii . Każdy przysiółek będzie  adorował pół godziny , w następującym porządku.

                       14.00 - 14.30       Nowa Wieś , Górka

                       14.30 - 15.00        Żabno I               

                       15.00 - 15.30        Żabno II  

                       15.30 - 16.00       Koniec i Pod Lasem     

                     16.00 - 16.30        Janowiec Centrum.

                       16.30 - 17.00        Stary Janowiec Pniaki, Podlesie

                                    17.00        Msza św.

Droga Krzyżowa  w piątek o 16,30 a następnie Msza św. 

W piątek przypada uroczystość św. Józefa,  Oblubieńca NMP . Na Mszę św. tego dnia  zapraszam wszystkich którym patronuje św. Józef, a wszystkim Solenizantom  składam  serdeczne życzenia

W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.

Zachęcam do nabywania baranków na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie :  Kazimiera Piotrowska, Krystyna Ryba, Maria Kokoszka, Halina Milas i  Bernadeta Ryba.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

   

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św. 

Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00, we wtorek, środę  i piątek o 17,00              

W piątek Droga Krzyżowa o 16,30 a następnie Msza św.

W tym roku,  w Wielkim Poście , podobnie jak rok temu z racji panujących ograniczeń nie będzie rekolekcji parafialnych. Spowiedź świąteczna planowana jest  na dzień 24 marca.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie, ubezpieczenie i cmentarz a mieszkańcom  przysiółku  Żabno I

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Anna Pulak, Halina Mol, Anna Minorczyk, Magdalena Para i Zuzanna Ryba.

Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

«1»

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002