AKTUALNOŚCI

  Przeżywamy Niedzielę Palmową , która rozpoczyna Wielki Tydzień. Msze św.  o 7,30 i 10,30 ,  o godz. 14,00  Gorzkie Żale a następnie Msza św. Na sumie poświęcenie palm  i  procesja wokół kościoła.
    Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie.
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek , wtorek i środę o godz. 7,00.
    W czwartek rozpocznie się Święte Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK: Dzień Eucharystii i Kapłaństwa
   18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej  a po niej przeniesienie Pana Jezusa
                      do Ciemnicy
                       Adoracja prywatna / w dowolnym czasie  /
Adoracja        20.00 – 20.30   Ojcowie i Matki
                       20.30 – 21.00   Młodzież oraz klasy VII i VIII
                       
WIELKI PIĄTEK: Dzień Śmierci Pana Jezusa.
 8.00  -  Rozpoczęcie adoracji / adoracja prywatna w dowolnym czasie  /
17.00 – Droga Krzyżowa  
17.30    Liturgia Wielkiego Piątku
           -  Liturgia słowa
           -  Adoracja Krzyża
           -  Komunia św.
           -  Procesja do Grobu Pańskiego
              Adoracja prywatna / w dowolnym czasie  /
Adoracja        20.00 – 20.30   Ojcowie i Matki
                       20.30 – 21.00   Młodzież i klasy VII i VIII

WIELKA SOBOTA : Wigilia Paschalna
Poświęcenie pokarmów   o godz.   9.00     10.00   i  11.00   
Porządek Adoracji:
  8.00 -    9.00       Centrum
  9.00 -    11.00    Adoracja prywatna / oraz osoby poświęcające pokarmy /
11.00 -    12.00      Pniaki i Podlesie  Stary Janowiec   
12.00 -    13.00      Nowa Wieś i Górka
13.00 -    14.00      Żabno  
14.00 -    15.00      Koniec i Pod Lasem  
           /  15.00       sprzątanie kościoła  /   
18.00 -  Liturgia Wielkiej Soboty

Wielkanoc
Msze św.    6.00 / z procesją rezurekcyjną /,    10.30

Poniedziałek Wielkanocny
Msze św.    7.30 ,    10.30

    W Wielki Piątek  obowiązuje post ścisły i abstynencja   tzn. . powstrzymanie się  spożywania  pokarmów mięsnych , a ponadto osoby pełnoletnie są zobowiązane do ograniczenia posiłków do trzech / dwa lekkie i jeden do syta /
    Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone będą  na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.
    Na Wielki Piątek zaleca się przyozdobienie krzyży przydrożnych, krzyża misyjnego oraz krzyży w naszych mieszkaniach.
    W sobotę, proszę o odkurzenie i przygotowanie baldachimu, feretronów, sztandarów oraz obrazów do procesji Rezurekcyjnej
    Panów ze Straży proszę  o wartę  przy Grobie Pańskim, przygotowanie ogniska  w Wielką Sobotę i udział w Procesji Rezurekcyjnej.
    We wtorek na godzinę 17,00 proszę młodzież parafii o pomoc w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego./ szczególnie uczniów klasy VII i VIII.
    Bóg zapłać za ofiarę 500  zł   na cele inwestycyjne  pewnej osobie  spoza parafii.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty.  O sprzątanie kościoła  w sobotę od 15,00 proszone są następujące osoby :  Zuzanna Łabęcka, Bogusława Ryba, Paulina Dudek, Anna Skowron i Lidia Skowron.
    Prasa katolicka. Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

    Msze św. dzisiaj o 7,30, 10,30 o 14,00  Gorzkie Żale a następnie Msza św.
    Dzisiaj zbierane są ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę. Bóg zapłać
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek , czwartek i sobotę o 7,00 we wtorek o 17,00 a  środę i piątek o 18,00.
    We wtorek przypada uroczystość św. Józefa,  Oblubieńca NMP . Na Mszę św. tego dnia  zapraszam wszystkich którym patronuje św. Józef, a wszystkim Solenizantom  składam  serdeczne życzenia
    W środę  w naszej parafii  będzie spowiedź św. przed Wielkanocą.
 Godziny spowiedzi:
     od 15,00    -   16,30  
     od 17,00   -   18,00.  
 Komunia św. będzie udzielana co pół godziny.    
    Droga krzyżowa w piątek o 17,30  a po niej Msza św. Drogę Krzyżową poprowadzą uczniowie naszej szkoły.
    Jeżeli będzie taka potrzeba  to w piątek o godz. 8,00 udam się z posługą sakramentalną do chorych. Proszę do czwartku zgłosić takie osoby.
    Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień. Poświęcenie palm na sumie a następnie procesja wokół kościoła . Po Mszy św. jak zawsze konkurs palm. Zachęcam do wykonania palm wielkanocnych.
    Składka w Niedzielę Palmową będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie.
    W piątek po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów. Obecność obowiązkowa.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9,00 proszone są panie : Renata Tabor, Ewa Tabor, Małgorzata Szęszoł i Agnieszka Pabian.     
     Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

    Msze św. dzisiaj o 7,30,  10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św.  
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek, czwartek i sobotę o 7,00  we wtorek, środę o 17,00 , w piątek o 10,00  i  17,00.  
        Jak co roku , 15 marca / piątek / na naszą parafię wypada adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja rozpocznie się o godz. 10,00  Mszą św. i zakończy o 17,00.  O godz. 17,00 będzie Droga Krzyżowa i Msza św.  Znajdźmy czas na prywatną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, aby u  Boga  wyprosić sobie  potrzebne łaski  a przede wszystkim prosić o pokój na świecie i ustanie wojny. Każdy przysiółek będzie  adorował 1godzinę , w następującym porządku.
                                   10,00        Msza św.
                      10.00 - 11.00       Nowa Wieś, Górka                
                      11.00 - 12.00       Żabno I                
                      12.00 - 13.00       Żabno II                
                      13.00 - 14.00       Koniec i Podlasem
                      15.00 - 16.00       Janowiec Centrum.
                      16.00 - 17.00       Stary Janowiec Pniaki, Podlesie
                                  17.00      Droga Krzyżowa i Msza św.
    W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary dla Sióstr jako wynagrodzenie za ich pracę.
    Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie, ubezpieczenie i cmentarz mieszkańcom   przysiółków Żabno II  i  Koniec Podlasem.
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła  w sobotę o 9,00 proszone są panie: Bernadetta Ryba, Jolanta Pryga, Irena Pryga i Dorota Janiec.
    Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

   

    Dziś pierwsza niedziela miesiąca - adoracyjna. Po pierwszej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Msze św. dzisiaj o 7,30,   10,30  o 14,00 Gorzkie Żale a po nich   Msza św.  
    Msze św. w tygodniu w poniedziałek i sobotę o 7,00 , we wtorek, środę,  czwartek i piątek o 17,00.   
    W I czwartek miesiąca od godz. 16,00   do 17,00  Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
    W piątek Droga Krzyżowa o 17,00 a następnie Msza św. Drogę Krzyżową poprowadzą uczniowie naszej szkoły.
    Do następnej niedzieli jeszcze można  złożyć jałmużnę wielkopostną jako pomoc dla mieszkańców Charkowa na Ukrainie.   
    Na stoliku za ławkami  można nabyć baranki na stół wielkanocny.
    Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie, ubezpieczenie i cmentarz mieszkańcom   przysiółków Stary Janowiec ,  Żabno I,  Pniaki Podlesie.  
    Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni i ofiary na kwiaty . O sprzątanie kościoła   w sobotę o 9,00 proszone są panie: Krystyna Ryba, Maria Kokoszka, Natalia Juzba  i Halina Milas.
    Prasa katolicka : Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.


     

«1»

O NAS

Parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Radomyśl Wielki

Numery konta parafii

1) 36 9479 0009 2001 0006 3483 0001

2) 09 9479 0009 2001 0006 3483 0002